5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Woonservicepact in Amsterdam

14-02-2007

De komende jaren zullen in Amsterdam diverse woonservicewijken worden ontwikkeld. Dat staat in het Woonservicepact dat onlangs door verschillende partijen op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening is ondertekend.

Het woonservicepact heeft als doel de burgers meer mogelijkheden te geven om te kiezen waar ze willen wonen, hoe ze zorg willen ontvangen en welke diensten zij willen krijgen om hun welzijn te vergroten. Een van de belangrijkste ambities is het ontwikkelen van kleinschalige vormen van zelfstandig wonen en woonservicewijken.

De partijen die aan het woonservicepact meewerken zijn: gemeente Amsterdam, SIGRA (gezondheidszorgorganisaties), de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties, OSA/DiMaDi (welzijnsorganisaties), Huurdersvereniging Amsterdam en de verenigde cliëntenorganisaties ABCZ.

De afspraken van het woonservicepact lopen tot 2010. Ieder jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Woonservicewijken

In de woonservicewijken zal zorg op afroep mogelijk zijn. Alle nodige diensten op het gebied van welzijn en mobiliteit worden aan huis geleverd. Ook kent elke woonservicewijk een dienstencentrum en steunpunten. Verder is het de bedoeling dat woningen in de servicewijken rolstoelgeschikt worden gemaakt, de maaltijden aan huis kunnen worden bezorgd en alarmeringsystemen worden aangelegd. De woonservicewijk is nadrukkelijk geen wijk voor alleen zorg- en hulpbehoevenden: ook kinderopvang, scholen en horeca zullen een plaats in de wijk krijgen. Eind 2007 zal elk stadsdeel een uitwerkingsplan voor minimaal één servicewijk hebben opgesteld.

Monitor Wonen Zorg Dienstverlening

Een belangrijk instrument om de ontwikkelingen te kunnen volgen is de Monitor Wonen Zorg en Dienstverlening. Deze monitor geeft zicht op de realisatie van woningtypen (zorgwoningen), de toegankelijkheid van de woningen en de geleverde diensten en zorg. De monitor geeft daarmee zicht op de opgave die de gemeente nog voor zich heeft. Onlangs is de monitor van 2006 gepubliceerd. Binnenkort verschijnt ook een digitale kaart van de (potentiële) woonservicewijken in de stad en de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie


zoeken in 118 websites