Het wonder van Middelburg

12-03-2007

Middelburg is in hoog tempo bezig om alle zes wijken en drie kernen te transformeren tot woonservicezones. In een tijdsbestek van een paar jaar is veel tot stand gebracht; zorgkruispunten, groepswoningen, een participatiefonds en talloze projecten om contacten en nieuwe verbindingen tussen mensen in wijken te stimuleren. Nico de Boer ging in opdracht van het Kenniscentrum op zoek naar de verklaring voor deze zeer voortvarende realisatie ook wel 'het wonder van Middelburg' genoemd.

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. Het eerste artikel is nu gereed. De andere vier volgen binnenkort.
Lees het artikel Het wonder van Middelburg (pdf, 94 kb)

Discussie tijdens Project!mpulsbijeenkomsten

Op de Projectimpulsbijeenkomsten in april 2007 zal Nico de Boer in de bijeenkomst 'Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid', de resultaten van zijn onderzoek toelichten aan geïnteresseerde gemeenten, woningcorporaties en zorg - en welzijnsorganisaties. Albert de Vries, wethouder in Middelburg en Erwin Tollenaar, projectleider in Groningen gaan met de deelnemers in discussie over de gekozen gemeentelijke aanpak en de invulling van de gemeentelijke regierol. Lees meer over de Project!mpulsbijeenkomsten april 2007


zoeken in 118 websites