Woonzorgzones - korte beschrijving

Een woonzorgzone is een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-planbare 24 uurs zorg. Kenmerken zijn:

Het concept woonzorgzone duikt voor het eerst op in de plannen voor het nieuwe stadsdeel IJburg in Amsterdam, aan het begin van 1999. Zie ook het artikel Woonzorgzone IJburg (pdf, 110 kb).

Een jaar later zijn er een stuk of zes woonzorgzones in voorbereiding bekend. Daarna volgt een snelle verspreiding over het land. In de Databank Wonen Zorg staan inmiddels rond de 60 woonzorgzones. Ongeveer 15 daarvan zijn in uitvoering, de overige in voorbereiding.

Een inspiratiebron voor de woonzorgzone ligt in Scandinavië. Met name de Deense manier waarop wonen, welzijn en zorg georganiseerd zijn - op wijkniveau en met veel meer nadruk op het deel blijven nemen aan het gewone dagelijkse leven - spreekt aan. Lees bijvoorbeeld het verslag van een studiereis van Arcares (pdf, 274 kb).

Door de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg is een ruimtelijke vertaling gemaakt voor de Nederlandse situatie. De vraag hoe een wijk eruit zou moeten zien om wonen, welzijn en zorg zo dicht mogelijk bij de bewoners te kunnen organiseren is uitgewerkt in het zogenaamde STAGG scenario (pdf, 113 kb).


zoeken in 118 websites