Woonzorgzones - korte beschrijving

Een woonzorgzone is een buurt, wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-planbare 24 uurs zorg. Kenmerken zijn:

  • gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert;
  • integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra;
  • levensloopbestendige woningen en woonomgeving met een goed voorzieningenniveau.

Het concept woonzorgzone duikt voor het eerst op in de plannen voor het nieuwe stadsdeel IJburg in Amsterdam, aan het begin van 1999. Zie ook het artikel Woonzorgzone IJburg (pdf, 110 kb).

Een jaar later zijn er een stuk of zes woonzorgzones in voorbereiding bekend. Daarna volgt een snelle verspreiding over het land. In de Databank Wonen Zorg staan inmiddels rond de 80 woonzorgzones. Ongeveer 35 daarvan zijn in uitvoering, de overige in voorbereiding.

Een inspiratiebron voor de woonzorgzone ligt in ScandinaviŽ. Met name de Deense manier waarop wonen, welzijn en zorg georganiseerd zijn - op wijkniveau en met veel meer nadruk op het deel blijven nemen aan het gewone dagelijkse leven - spreekt aan. Lees bijvoorbeeld het verslag van een studiereis van Arcares (pdf, 274 kb).

Door de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg is een ruimtelijke vertaling gemaakt voor de Nederlandse situatie. De vraag hoe een wijk eruit zou moeten zien om wonen, welzijn en zorg zo dicht mogelijk bij de bewoners te kunnen organiseren is uitgewerkt in het zogenaamde STAGG scenario (pdf, 113 kb).


zoeken in 118 websites