Woonzorgzones - praktijk

Woonzorgzones in Databank Wonen-Zorg

De databank woonzorgzones biedt een overzicht van woonzorgzones in uitvoering en voorbereiding in Nederland. Zo mogelijk zijn webadressen en artikelen over de projecten opgenomen in het bestand.

Meld een nieuwe woonzorgzone aan voor de databank

Zoek in Databank Wonen-Zorg naar woonzorgzones»


Voorbeelden woonzorgzones


Voorbeelden op vinex-locaties

Impressie IJburgIJburg, Amsterdam

De eerste woonzorgzone wordt ontwikkeld in het deelplan Haveneiland-West, waar binnen de cirkelgebieden rond het wijkdienstencentrum en de beide wijksteunpunten een deel van de woningen (5%) wordt gereserveerd voor woonzorgarrangementen. Van alle woningen dient tweederde deel levensloop- bestendig te worden gebouwd. Een consortium van zorgaanbieders heeft de concessie verworven om integrale AWBZ-brede zorg aan te bieden in IJburg; voor welzijn is een soortgelijke procedure gevolgd. Het artikel Woonzorgzone IJburg (pdf, 110 kb) beschrijft het voortraject. De meest recente informatie is te vinden op de website van IJburg. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.

Steunpunt IJsduiker LeidschenveenLeidschenveen, Den Haag

Op deze locatie is gestart met een steunpunt voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. Een integraal team levert 24-uurszorg. Het steunpunt IJsduikerstraat is een ontmoetingspunt voor beide doelgroepen (lees meer in projectbeschrijving IJsduikerstraat (pdf, 242 kb). Aan de woonzorgzonering van de rest van de wijk wordt gewerkt. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.


Voorbeelden in een bestaande wijk

Buurtbeheer MoerwijkMoerwijk, Den Haag

In een naoorlogse wijk van 20.000 inwoners is in 5 jaar een woonzorgzone ontwikkeld die ongeveer 70% van de wijk beslaat en uit drie subzones bestaat, met als spil de drie deels te extramuraliseren verzorgingshuizen. Een servicepakket met ICT-verbinding naar de zorgcentra maakt aanleunen op afstand mogelijk. In de woonomgeving zijn maatregelen genomen op het gebied van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De woningvoorraad is voor een deel toegankelijk gemaakt maar er vindt op grotere schaal dan oorspronkelijk gepland, ook sloop en nieuwbouw plaats. In een artikel over Moerwijk worden de eerste fases van het project beschreven. De meest recente informatie is te vinden op de website www.woonzorgzone.nl. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.

Seniorencomplex De Komeet HoogeveenKrakeel, Hoogeveen

De wijk Krakeel (5500 inwoners) is de eerste naoorlogse stadsvernieuwingswijk waar een woonzorgzone tot stand komt. Sloop van een deel van de slecht verhuurbare woningen schept ruimte voor een gevarieerde nieuwbouw van koopwoningen en woningen met zorgarrangementen. Er komt een nieuwe multifunctioneel dienstencentrum in de wijk. Uniek is de intensieve samenwerking tussen de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. Hierdoor kan ook in een vrij kleine wijk een compleet dienstenpakket worden aangeboden, met inbegrip van 24 uurs zorg. In een artikel over Hoogeveen (pdf, 751 kb)worden de eerste fases van het project beschreven. Zie ook de website van Krakeel. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.


Voorbeelden op het platteland

Van Weelderen State OenstjerkTrynwâlden, Friesland

Skewiel Trynwâlden is een plattelandszone van ca 9.000 inwoners verspreid over zes dorpen. Alle budgetten en voorzieningen voor ouderenzorg en welzijn worden geïntegreerd. Rond het multifunctionele servicecentrum in Oentsjerk ontstaat een woonzorgzone in strikte zin, met levensloopbestendige woningen, 24 uurs zorg en domotica -toepassingen (download beschrijving servicecentrum; pdf, 227 kb). Maar het dienstenpakket strekt zich uit over het hele gebied, met een straal van 12 km. Vier 'omtinkers' staan de klant terzijde bij het maken van individuele woonzorgarrangementen. Zie ook de website van Trynwâlden. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.

Steunstee BellingweddeSteunstee, Groningen

In Bellingwedde is gekozen voor een kleinschalig antwoord op de afname van voorzieningen op het platteland. In elke kern is een Steunstee gerealiseerd, die bewoners ontmoeting en een aanspreekpunt in de directe nabijheid biedt. Het Steunsteemodel (zie website Wel Thuis) breidt zich uit over andere delen van Groningen. Zie voor meer informatie (o.a. werkboek) de website van Steunstee. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.

In het artikel Wonen in een dorp met zorg (pdf, 383 kb)worden zowel Trynwâlden als Bellingwedde beschreven.


zoeken in 118 websites
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com