Woonzorgzones - realisatie

Bij het opzetten van een woonzorgzone zijn veel partijen betrokken. In de meeste gevallen zijn dat woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, de gemeente en de (toekomstige) bewoners en gebruikers. Ook kunnen meer faciliterende partijen aan het proces deelnemen zoals het zorgkantoor en de provincie.
In de startfase van een project is het belangrijk om met de verschillende partijen te werken aan een gemeenschappelijk referentiekader en visie. Een werkvorm kan daarbij behulpzaam zijn. Het kenniscentrum werkt aan een inventarisatie.

Het concept van de woonzorgzone is geen blauwdruk. Het is een idee dat uitgewerkt wordt in de lokale situatie. Het flexibele karakter van het concept maakt het soms lastig te realiseren. Er is geen van te voren bepaalde trekker en geen standaard stappenplan. Ook ontbreken in sommige gevallen meetbare doelstellingen. In lokale projecten wordt de vertaling van idee naar werkelijkheid gemaakt. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft de inhoudelijke en procesmatige instrumenten die in die lokale projecten toegepast en verder ontwikkeld zijn, opgetekend in de publicatie Aan de slag met woonzorgzones(pdf, 451 kb). Het is een handreiking voor initiatiefnemers en projectleiders van woonzorgzones.

Onderzoek naar woonzorgzones bevestigt het beeld dat veel projecten er lang over doen om van de visieontwikkeling de stap naar realisatie te zetten. Een succesvolle as tussen corporatie en zorginstelling geeft vaart aan het project. Maar verbreding van het project is nodig om het project te laten 'landen' in de wijk. Daarvoor is betrokkenheid van bewoners zelf, van organisaties die welzijnsdiensten leveren en van de gemeente nodig, bestuurlijk maar ook politiek. Als de gemeente de regierol heeft, werkt dat vaak goed. Maar niet elke gemeente heeft daarvoor de capaciteit en de eigen regie al op orde. Samen een onafhankelijk projectleider aanstellen is ook een goede optie. Van het onderzoek Goede Samenwerking, Weinig Voortgang zijn een rapport (pdf, 80 kb) en twee artikelen verschenen, samenvatting onderzoeksresultaten (pdf, 73 kb) en verslag werkconferentie (pdf, 70 kb).

Er is in 2004 een netwerk gevormd van projectleiders van woonzorgzones. Onderling kan informatie uitgewisseld worden en er vinden verdiepingsbijeenkomsten plaats. Lees het verslag van de bijeenkomst in december 2004.


zoeken in 118 websites