Zoekresultaten: "aanpasbare woningen"

42 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Voor u geselecteerd

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij.. 16-05-2011

De Nieuwpoort in Alkmaar. Foto: Monique Wijnties

Webspecial Met zorg bouwen 
Hoe kan de omgeving positief bijdragen aan het sociaal, mentaal en lichamelijk welbevinden van de bewoners en andere.. 11-11-2010

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg 
Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op de.. 25-09-2009

Onderzoek » (7)

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt
De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de.. 31-05-2011

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers.. 25-11-2010

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan.. 13-05-2009

Achtergrond » (6)

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie
Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde.. 04-11-2010

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip 'levensloopbestendig bouwen'. De eisen werden.. 19-08-2009

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen
De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op.. 19-08-2009

Nieuwsarchief » (11)

Tips woningaanpassingen senioren
De gemeente Heerhugowaard is begonnen met de site lekkerblijvenwonen.nl. Ook woningcorporatie Woonwaard is erbij.. 15-12-2011

Kleurrijk Wonen en gemeente Culemborg gaan opplussen
Corporatie Kleurrijk Wonen en de gemeente Culemborg onderzoeken welke woningen geschikt zijn om verbeteringen aan te.. 05-12-2011

Opplussen Nieuwe Stijl 
UPDATE: VOLGEBOEKT! Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de.. 28-09-2011

Instrumenten » (9)

Toegankelijk bouwen in 3D
Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een.. 17-02-2011

iStockphoto.com

Geschikt wonen nú aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en.. 10-06-2010

Adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes (geheel rechts) en anderen met het vernieuwde handboek Woonkeur bestaande bouw. Foto: Joppefotografie.\n\n

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft.. 03-06-2010

Praktijk » (5)

Toiletlift in eengezinswoning
De Haagse woningcorporatie Vestia installeerde in een eengezinswoning de combinatie van een toilet in een lift.. 07-10-2004

Geplaatste zorgwoning

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente.. 20-05-2008

Geplaatste zorgwoning

Langer zelfstandig met flexibele zorgkamer
Woningcorporatie de Alliantie Eemvallei liet in Amersfoort een kant-en-klare zorgkamer plaatsen, die werd aangesloten.. 02-04-2008

Opinie

Een seniorenslot zit boven de deurknop.

Blog: Zo werkt het niet 
De hele dag door past een mens zich aan zijn omgeving aan. Buitenshuis en in huis. Kenniscentrum-adviseur Monique.. 27-02-2012