Zoekresultaten: awbz

129 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Voor u geselecteerd

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij.. 16-05-2011

Wegwijzer Wijk- en Buurtgericht Werken 2011
In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte.. 09-05-2011

Praktijk » (52)

Foto: De Magneet Hoogeveen

Multifunctionele centra kijken te weinig naar vraag in de wijk
Multifunctionele centra betrekken bij het programmeren van hun dienstenaanbod onvoldoende de behoeften van de.. 18-11-2010

Project Samen leven met zorg van start
Het Project 'Samen leven met zorg' van Stichting Zorgpalet te Enschede maakt het samenwonen van echtparen waarvan één.. 17-11-2005

Zorghotel Veghel
Zorghotel in Veghel in de provincie Noord-Brabant sinds 2005 met 33 kamers met als primaire functie: na ziekenhuisopname. 26-01-2012

Achtergrond » (18)

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

VWS schetst visie op toekomst AWBZ
Staatssecretaris Bussemaker van VWS schetst in een brief aan de Tweede Kamer haar visie op de toekomst van de.. 03-02-2010

fotograaf: Willem Mes

Extramurale zorginfrastructuur
Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde.. 11-09-2006

Foto: Flickr: -JvL-

Prinsjesdag 2011: Reacties Aedes, Actiz en VGN
22-09-2011

Begrippenlijst »

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden de kosten voor langdurige zorg betaald. Denk bijvoorbeeld aan gehandicaptenzorg, verblijf in een verpleeghuis of langdurige geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt niet vergoed door de basisverzekering of aanvullende zorgverzekeringen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor AWBZ-zorg.  Naar dossier AWBZ op website ministerie van VWS.

Onderzoek » (9)

Rapport: Samen uit, samen thuis

AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten
Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport 'Samen.. 14-01-2010

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum 
In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo.. 01-09-2006

Groei pgb in kaart
Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een.. 12-05-2011

Overig » (13)

Praktijkwerkplaats Regie in dagbesteding 
Een betere regie voeren rond dagbesteding en dat integreren met andere gemeentelijke doelstellingen zoals activering.. 18-03-2011

Nieuwsbrief 30 juni 2011
30-06-2011

Nieuwsbrief 17 maart 2010
17-03-2010

Nieuwsarchief » (33)

Woonzorgproject Rundgraafpark

Staatssteunregels corporatiewoning niet voor zorgwoningen
De bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is vanaf volgend jaar niet meer geldig voor personen.. 19-12-2011

Foto: Wingerden Hovenier Architect

Nominaties Hedy d'Anconaprijs 2012 bekend
De jury van de Hedy d'Ancona-prijs 2012 heeft zes genomineerde projecten bekendgemaakt. Deze prijs wordt om het jaar.. 16-11-2011

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

VWS-analyse zorg en ondersteuning in de buurt
De minister en staatssecretaris van VWS delen in de kamerbrief 'Zorg en ondersteuning in de buurt' van 14 oktober 2011.. 18-10-2011

Opinie

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Margriet Meindertsma 'Mijn tante Truus'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over tante Truus, die misschien toch wel liever op.. 01-09-2007