Zoekresultaten: "lichamelijke handicap"

217 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Nieuwsarchief » (6)

Foto: Willem Mes

Aparte subsidieregeling ADL-assistentie afgeschaft
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS beŽindigt per 1 januari 2012 de aparte.. 29-06-2011

Mensen met een lichamelijke beperking gaan er meer op uit. Foto: Monique Wijnties

Handreiking Wmo-beleid voor mensen met beperkingen
Het Ministerie van VWS heeft een handreiking gemaakt over lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een.. 04-11-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal
Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een.. 27-10-2010

Instrumenten » (4)

iStockphoto.com

Geschikt wonen nķ aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en.. 10-06-2010

Adjunct-directeur Erik Wilke van Aedes (geheel rechts) en anderen met het vernieuwde handboek Woonkeur bestaande bouw. Foto: Joppefotografie.\n\n

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft.. 03-06-2010

Centrale stalling scootmobielen
Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn.. 19-09-2007

Praktijk » (193)

Florastate © KCWZ

Florastate, Leeuwarden 
Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere.. 10-01-2004

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer
Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid.. 27-10-2006

Omgekeerde integratie in Noordwijkerhout
In Noordwijkerhout realiseerde Stichting Het Raamwerk samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua op het terrein.. 20-03-2006

Achtergrond » (4)

Fragment omslag publicatie 'Helende omgeving' Zonnehuizen

Medewerkers kunnen bijdragen aan helende omgeving
'Helende omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen' is een nieuwe brochure vol.. 20-10-2010

Welkom in de samenleving?
Deze brochure laat in de vorm van essays, interviews en goede voorbeelden zien wat de ervaringen zijn met participatie.. 01-08-2009

Maatschappelijk ondernemen†in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de.. 30-10-2008

Onderzoek » (10)

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Meer ouderen in woonservicegebieden
Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen.. 13-10-2011

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt
De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de.. 31-05-2011

Bewust bouwen voor mensen met een visuele beperking
Mensen met een visuele beperking hebben bij een bewust ontworpen gebouw optimaal voordeel voor†oriŽntatie en.. 01-07-2010