Zoekresultaten: "lokaal beleid"

23 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Nieuwsarchief » (10)

Plaatsing mantelzorgwoning

Minister vergemakkelijkt plaatsing mantelzorgwoningen
Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van BZK.. 28-11-2011

iStockphoto.com

College Breda maakt samenwerkingsnota 'verzilvering'
Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft een nota 'Verzilvering@Breda' vastgesteld. De nota kwam tot.. 10-10-2011

Mantelzorgwoning geplaatst na gedwongen verhuizing
De eerste mantelzorgwoning plaatste Hodes Bouwsystemen in Groenlo bij de familie Rumathe. Zij moesten gedwongen.. 10-10-2011

Instrumenten

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de.. 15-11-2010

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente
Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en.. 02-05-2011

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand.. 14-01-2010

Praktijk

Blog: zwembad springplank voor woongemeenschap 
In de nieuwste blog van het Kenniscentrum Wonen-Zorg staat een plan centraal dat geen verliezers kent: de vernieuwing.. 30-09-2010

Omslag notitie 'Met zorg wonen'

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met.. 15-01-2010

Achtergrond

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten 'Lokaal aan de Slag met WMO.. 28-01-2010

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de Wmo wil het kabinet een.. 14-01-2007

Onderzoek

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten
In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van.. 07-03-2012

Foto: Chris Pennarts

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun.. 01-03-2010

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol.. 23-09-2009

Overig

Bestelformulier publicatie 'Kleinschalig wonen in de wijk' 
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming' bestellen. U.. 16-11-2010

Planologische knelpunten bij bijzondere doelgroepen
Juridische procedures en formuleringen maken het lokaal soms onmogelijk om mensen met een beperking zo lang en.. 13-10-2010

Nieuwsbrief 4 november 2010
04-11-2010