Zoekresultaten: buurtprojecten, krimp, "lokale kracht", meergeneratiewoningen, platteland, "wwz maak het samen", achtergrond

20 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemÍleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Generatietuin | Intergenerationeel | KCWZ

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten
Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het programma diversiteit dit jaar het thema 'Alle jaren tellen', waarin de vraag centraal staat:†'Hoe breng je groepen mensen van verschillende.. 04-04-2013

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Internet als instrument voor buurtprojecten
Het internet is een nieuw instrument dat kan worden ingezet om meer leefbaarheid en sociale cohesie te bewerkstelligen. De mogelijkheden die het biedt, worden gezien, getuige bijvoorbeeld de buurtsites die overal in het land worden opgetuigd. 01-06-2009

Buurtprojecten en zorgruil
Bij de buurt- en ruilprojecten is wederkerigheid een belangrijk instrument. Praktische hulp, zoals tuinonderhoud en boodschappen staan centraal bij deze projecten. Erik Boele en John van Oord proberen vanuit een eigen invalshoek zorgruil te verbinden met buurt-en ruilprojecten. Beide zijn pioniers en geÔnspireerd door reizen naar de Duitse Seniorengenossenschaften waar zorg een duidelijke rol.. 01-06-2009

Inventarisatie van buurtprojecten in Nederland
Buurtprojecten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren neemt het aantal en de diversiteit ervan toe. Kenmerkend voor deze projecten is het ruilen van diensten. Ze vergroten de leefbaarheid in de buurt en kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt een overzicht van een aantal van deze buurtprojecten. 01-06-2009

Burenhulpcentrales
Er zijn diverse (experimentele) projecten waarbij buren en buurtbewoners ingeschakeld worden om diensten te verlenen. Kenmerkend is het technische systeem dat gebruikt wordt. Verder werken er bij deze projecten veel organisaties samen: gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. 01-06-2009

Erik Dannenberg

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo
Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. "Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af", zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. In een gesprek over de consequenties van de nieuwe zorgtaken die het lokaal bestuur straks krijgt, erkent hij dat gemeenten.. 12-03-2013

InNUvatie.nu
Nu! is het moment voor innovatie. Een vergrijsde samenleving met minder publieke middelen doet een groot beroep op actief burgerschap. Aan u daarom de keuze: telkens wat minder, meer van hetzelfde of een kansrijke toekomst? Een toekomst waar mensen in wijken en buurten nog meer regisseren hoe ze wonen en zorg ontvangen. En u uw menselijk en financieel kapitaal effectief inzet om dit mogelijk te.. 16-04-2012

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van hun woning via Opplussen Nieuwe Stijl. Op deze pagina vindt u de meest relevante inzichten, kennis en documentatie: een beknopte omschrijving, met.. 16-04-2012

Woonzorgboerderij 2.0
Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities. Gebruikers, medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor invulling, net als bij een 'social web' of sociaal netwerk.† De Hagert levert een plek waar.. 11-10-2011

Fotograaf: Willem Mes

Businesscase Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel
De vroegere rol van de wijkverpleegkundige kan in een nieuwe gedaante maatschappelijk grote meerwaarde hebben. Dat staat in de maatschappelijke businesscase van het project Van Solex naar Laptop van thuiszorgorganisatie Omring. De gepubliceerde businesscase beschrijft een kleinschalig thuiszorgconcept waarin de wijkverpleegkundige een zichtbare schakel is in de wijk. De publicatie is een.. 29-04-2011

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een Ďschijnhouvastí. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek 'CoŲrdineren als balanceren.. 25-11-2010

Steunstee, Groningen. Foto: Willem Mes

Steunpunten en andere variaties 
Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan nieuwe knooppunten. In deze knooppunten worden voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebundeld en ontstaat er een integraal en uitgebreid aanbod. Voorbeelden zijn zorgsteunpunt, steunstee en†kulturhus. 06-08-2009

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. 04-08-2009

Meer weten over 'Het boekje van Ellen' 
Lees alles over de outline, productie en gebruik van de film en het werkboek 'Het boekje van Ellen'. Deze†korte werkfilm van Paula van der Oest biedt stof voor discussie over samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 01-06-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio's. 13-05-2009

Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt'
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien. 02-10-2006

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. 01-08-2005