Zoekresultaten: buurtprojecten, krimp, "lokale kracht", meergeneratiewoningen, platteland, "wwz maak het samen", praktijk

61 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Fragment brochure 'Zorg door dorpskracht'

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige financiering en bij de huidige tijdgeest: meer samen regelen met minder inzet van professionals. De gratis brochure 'Zorg door dorpskracht' geeft een.. 24-04-2012

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemÍleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Voorbeelden Lokale Kracht: mťťr power in wonen, welzijn en zorg
Tijdens het congres Lokale Kracht, mťťr power in wonen, welzijn en zorg op 3 april 2013†kon u tijdens†drie sessierondes†kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn nog ontluikend. Hieronder per sessie een korte toelichting op het project.† 04-02-2013

Initiatiefnemers KilimanjaroWonen: vlnr Linda Luiten, Magdaleen Kroese en Kitty Hesen

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt
"Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Daartoe is KilimanjaroWonen opgericht."†De stichting faciliteert en stimuleert burgers om verantwoordelijkheid te nemen voor het scheppen van een prettige, veilige en zorgzame woonomgeving.. 23-01-2013

Seniorennetwerk Keulen

Lokale kracht bij onze oosterburen 
Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema ĎUnterwegs ins Quartierí, onderweg in de buurt.†Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deed Els de Jong van WONO (Bureau voor woononderzoek.. 17-12-2012

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd
Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coŲperatie 'WeHelpen'. De†online marktplaats www.wehelpen.nl†verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp aanbieden. Burenhulp en nabuurschap op een heel eigentijdse manier. 31-10-2012

Fragment omslag CECODHAS publicatie

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting
CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie 'Preparing the future: Affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe'. De voorbeelden gaan over†meergeneratiewonen, inter- en intragenerationele solidariteit, technologische vernieuwingen, vergrijzing in het groen en.. 24-07-2012

Postzegelpark Indische Buurt

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken
Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie gewijd aan de Postzegelparken, in 2012 door het Oranje Fonds genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Maak kennis met het Voorbeeldproject Postzegelparken in de Indische Buurt te Amsterdam, waar de.. 19-07-2012

Voorbeelden Lokale Kracht in wonen, welzijn en zorg†
Tijdens het congres Lokale Kracht, power in wonen, welzijn en zorg op 5 september 2012†waren er volop voorbeelden aanwezig†van de kracht van samenwerking tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, kracht in dorpen, samen optrekken in coŲperaties, lessen uit wijk- en buurtgericht werken, kracht van migranten, effecten van beweging of maak kennis met ruildiensten, buur(t)projecten en.. 26-04-2012

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Internet als instrument voor buurtprojecten
Het internet is een nieuw instrument dat kan worden ingezet om meer leefbaarheid en sociale cohesie te bewerkstelligen. De mogelijkheden die het biedt, worden gezien, getuige bijvoorbeeld de buurtsites die overal in het land worden opgetuigd. 01-06-2009

Tante Kwebbel
Tante Kwebbel wil onderlinge zorg stimuleren in een samenleving waarin steeds minder mensen hun buren en buurtgenoten kennen. Iemand met een vraag of probleem wordt met een supersnel opzoeksysteem in contact gebracht met een hulpbieder dicht in de buurt. Vrager en helper maken daarna zelf verdere afspraken. 01-06-2009

Buurtprojecten en zorgruil
Bij de buurt- en ruilprojecten is wederkerigheid een belangrijk instrument. Praktische hulp, zoals tuinonderhoud en boodschappen staan centraal bij deze projecten. Erik Boele en John van Oord proberen vanuit een eigen invalshoek zorgruil te verbinden met buurt-en ruilprojecten. Beide zijn pioniers en geÔnspireerd door reizen naar de Duitse Seniorengenossenschaften waar zorg een duidelijke rol.. 01-06-2009

Inventarisatie van buurtprojecten in Nederland
Buurtprojecten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren neemt het aantal en de diversiteit ervan toe. Kenmerkend voor deze projecten is het ruilen van diensten. Ze vergroten de leefbaarheid in de buurt en kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt een overzicht van een aantal van deze buurtprojecten. 01-06-2009

Burenhulpcentrales
Er zijn diverse (experimentele) projecten waarbij buren en buurtbewoners ingeschakeld worden om diensten te verlenen. Kenmerkend is het technische systeem dat gebruikt wordt. Verder werken er bij deze projecten veel organisaties samen: gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. 01-06-2009

Welzijn | Onbeperkt actief Deventer

Meedoen kan iedereen 
Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van†mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen gecombineerd werden in gezamenlijke activiteiten. En ja, er kan meer gezamenlijk dan tot dusver gebeurt, maar†niet onbeperkt. Deskundige begeleiding blijft.. 08-03-2013

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf
In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede schoolvoorziening) en bouwen in eigen beheer een nieuwbouwwijk met 53 woningen. Wat is hun geheim? Onderzoeker Ton Baetens verblijft een week in Elsendorp en kijkt als participerend observant een week lang met.. 07-03-2013

Nij Dekama in Weidum. Foto: film ActiZ

Verzorgingshuis als dorp in een dorp
Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het verdwijnen van het lokale verzorgingshuis. Daarmee verdwijnen ook centrale voorzieningen in het dorp. ActiZ maakte een filmpje over de buurtfunctie.. 16-01-2013

Fragment omslag Coalities bouwen in woonservicegebieden

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U†krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld. 12-07-2012

Foto: Chris Pennarts

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk
In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder overgewicht en bewegen meer. De zorgkosten zijn omlaag gegaan en nieuwe vormen van samenwerking zijn ontstaan. 29-03-2012

Foto: Chris Pennarts

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar
In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor†de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Door wijkzusters winnen alle partijen
De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn binnen twee jaar terug te verdienen. Daarnaast is er sprake van een opbrengst in kwaliteit van leven bij zorgvragers. 31-10-2011

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Mantelzorgprojecten met kangoeroewoningen
Het kangoeroewonen verdient een aparte plaats in de variŽteit aan woonvormen die een corporatie in het kader van wonen en mantelzorg kan aanbieden. Het idee bestaat al sinds halverwege jaren negentig: De kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen die met elkaar verbonden zijn via een gezamenlijke entree. Er is een hoofdwoning en een buidelwoning, waarbij alnaargelang de.. 13-10-2011

Artist impression van het appartementencomplex 'De Toerist', waarin ook de 10 appartementen van Aut-HŰes komen

'Dit had ik niet voor mezelf in gedachten'
Geen ouderinitiatief, maar Rick Ursem zelf richtte als jongere met autisme de vereniging Limburg-Aut op. De stichting nam het initiatief voor het woonproject Aut-HŰes waar jongeren met autisme zelfstandig kunnen wonen maar met ruimte voor onderling contact en hulp dichtbij.†Ursem oriŽnteerde zich op woonvormen waar hij zelfstandiger kon wonen als autist. Maar†het woonaanbod 'was niet wat ik in.. 05-09-2011

CliŽntenraad St. Jozef
Alle partijen hebben hetzelfde doel, de ervaringen van de cliŽntenraad van woon-zorgcentrum St. Jozef in Esch. 28-07-2011

Driestroom - De dwarsweg
In De Dwarsweg worden jongeren die door hun complexe problematiek al snel buiten boord vallen van de bestaande zorgstructuren door middel van presentietheorie en instapmethodiek bereikt en gevolgd. Concreet gaat het om het realiseren van een woon-, werk- en leer traject voor ongeveer twintig jongeren tussen de 18 en 25 jaar, die dak- en thuisloos zijn en een lichte verstandelijke beperking en/of.. 07-03-2011

Palet - Tramkwartier
Dit experiment wijzigt de spelregels in de wijk Tramkwartier te Leeuwarden, zodat de zorg ontschot en deze meer preventief, integraal, volledig vraaggestuurd en tegen minder (stijgende) kosten aangeboden wordt. Beoogd resultaat van het experiment is onder meer een hoge cliŽnt- en medewerkertevredenheid, minder zorgconsumptie en inhoudelijk en arbeidsvoorwaardelijk interessante zorgfuncties. 07-03-2011

Comfortabel Wonen Menterwolde
In de gemeente Menterwolde werken zorg- en welzijnsorganisaties samen rondom multifunctioneel centrum De Gilde. Door de integrale samenwerking kan het dagelijks leven als het vertrekpunt vormen voor wat burgers nodig hebben. 07-03-2011

Rondom - Dement in huis
Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met zowel cliŽnten met dementie als hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte met verschillende vormen en stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met veel onzekerheid, emoties en twijfel gepaard. Bij iedere vorm hoort een specifieke aanpak en behandeling. Het is van belang dat zorgverleners hier.. 07-03-2011

Rivierenland - BonVie
Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de gedachte dat mensen die door hun leeftijd, ziekte en/of handicap beperkingen ervaren vaker aangewezen zijn op professionals voor zorg, ondersteuning en sociaal contact. Doordat bezuinigingen op zorg en welzijn vooral de kwetsbaren in de samenleving raken ontstond het idee om de krachten te bundelen door in integrale teams van zorgaanbieders.. 07-03-2011

Magenta - Actiezorg Juul
Juul werkt buurtgericht en is er voor mensen die zonder hulp niet meer thuis zouden kunnen wonen. De medewerkers kennen de mensen, de professionals en de instanties in de wijk en verbindt ze met elkaar. De formele met informele zorg verbinden maakt volgens Juul zowel cliŽnten als medewerkers gelukkiger. Door te ontschotten en te verbinden wil Juul het nieuwe rolmodel voor goede thuiszorg worden.. 07-03-2011

Vanboeijen - Samen leven in Kloosterveen
Kloosterveen is een nieuwe woonwijk in Assen met een explosieve bevolkingsgroei. Met de oplevering van winkels, scholen, een sporthal, bibliotheek en kinderopvang ontstaat een unieke kans om wijk- en buurtgerichte activiteiten te bundelen en te versterken. Het initiatief Samen Leven in Kloosterveen wil dat succesvol neerzetten. Daartoe staat in de samenwerking nadrukkelijk het benutten van.. 07-03-2011

Esdege Reigersdaal - Steunpunt Obdam
Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking in te schakelen voor vrijwilligerswerk in de lokale samenleving. Hierdoor maken zij meer volwaardig deel uit van de samenleving en kan de lokale samenleving hun inzet en vaardigheden benutten. Concreet realiseert men vrijwilligersbanen, expliciteert men de werkwijze en ontwikkelt.. 07-03-2011

Arduin - CliŽnt heeft de regie
In dit project werkt Stichting Arduin verder aan een radicale vernieuwing van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. Door de doorontwikkeling van zelfsturende teams naar kleine zelfsturende eenheden wil Arduin de zelfredzaamheid en keuzemogelijkheden van de cliŽnt vergroten, samen met zijn/haar persoonlijk.. 07-03-2011

Foto: Kwartiermakersfestival

ZZG - Zorgzame buurt Dukenburg
ZZG zorggroep, Standvast Wonen, Gemeente Nijmegen en Stichting MAAT werken samen aan Een zorgzame buurt: een aantrekkelijke buurt die levensloopbestendig is, waar het aangenaam toeven is, waar men elkaar kent en helpt, die ondersteuning krijgt van gedreven professionals waar nodig en van alle noodzakelijke infrastructuur voorzien (sociaal, wonen, zorg) met een of meerdere schillen van.. 07-03-2011

Foto: Kwartiermakersfestival

Kwartiermaken in Malburgen
Kwartiermaken in Malburgen was een pilot die liep van 2008 tot en met 2010. Kwartiermaken is een overbrugging, de eerste stap die gezet wordt om contact te leggen tussen mensen. Dit gebeurt door middel van activiteiten. Een kans om elkaar beter te leren kennen. Bij de activiteiten gaat het er niet om wat het verleden van mensen is, maar puur mee doen met de dingen die je leuk vindt, zonder.. 19-01-2011

Wijkgericht werken/ Maatschappelijk steunsysteem
Met de pilots Maatschappelijke steunsystemen wil de RIBW Mensana cliŽnten op maat laten participeren en een includerend beleid van zowel organisaties, als de buurt realiseren. Het doel is om de zelfredzaamheid van cliŽnten te laten toenemen en de afhankelijkheid van zorg te laten afnemen. De doelstelling van de twee pilots die Mensana uitvoert (Venlo en Venray) is tevens om te leren wat voor.. 19-01-2011

Foto: Was Architectenbureau

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder
Het Utrechtse Woonzorgproject 't Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder. De prijs van de ministeries van VWS en BZK is dit jaar voor het laatst uitgereikt en had als thema 'Onbeperkt houdbaar!'. 18-11-2010

IngrediŽnten voor succesvolle sociale restaurants
Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Kleinschaligheid en onafhankelijkheid maken buurtkamer succes
Buurtkamer 'De Kamers' in de Amersfoortse wijk†Vathorst was een van de locaties waar de inspiratiedagen voor samenwerking en regie werden georganiseerd†in het najaar van 2009.†De indrukken die zijn opgedaan tijdens deze inspiratiedagen, staan hieronder beschreven, en zijn afkomstig uit het verslag 'Impressie inspiratiedagen' van Yvonne Witter, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen.. 25-01-2010

Omslag notitie 'Met zorg wonen'

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Buurtdiensten
Nieuwe ondernemingen spelen in op de wens van klanten om zorg en welzijn in de buurt te hebben. Zo is er Buurtdiensten Nederland. Dat is een dochteronderneming van Buurtzorg Nederland. 03-09-2009

Bloemrijk
Een voorbeeld van een project waarbij onderlinge hulp centraal staat, is het project Bloemrijk in Krimpen aan den IJssel. 03-09-2009

Eetgroep zorgcoŲperatie Hoogeloon

ZorgcoŲperatie Hoogeloon
De ZorgcoŲperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoŲperatie in Brabant en Nederland, opgericht door een aantal burgers, inwoners van de plaats Hoogeloon. 23-06-2009

Website Buurtleven.nl

Buurtleven.nl
Buurtleven.nl in Amsterdam is een prille buurtsite: een combinatie van buurtnieuws, een buurtcommunity en een gesloten berichtensysteem. Dat laatste maakt de buurtwebsite anders dan andere. Ze werd op 6 februari 2009 officieel geopend door burgemeester Cohen. 01-06-2009

Klussenproject
Bescheiden begonnen, is het Klussenproject in de Bossche wijk De Hambaken bezig met een opmars naar andere wijken in deze stad. En wie weet nog ver daarbuiten. Het project trekt de aandacht: de Buurtalliantie (platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen) bracht op 8 april met een grote delegatie een bezoek aan De Hambaken om er meer over te weten te komen. 01-06-2009

PuntExtra
PuntExtra bedient 105.000 mensen in zo'n duizend buurten, met een breed palet aan diensten die met vele aspecten van leven en wonen te maken hebben. Een greep uit de mogelijkheden: een klussendienst, maaltijden, de opticien aan huis, ontspanningscursussen en inloopochtenden voor jonge ouders. Het project is ontstaan door samenwerking van twee woningcorporaties en twee zorgorganisaties. 01-06-2009

VoorUit
Het klinkt als het toppunt van integratie als vanaf de zijlijn van het voetbalveld zowel 'Hup Hans!' wordt geschreeuwd als 'Yalla, yalla, Ahmed!' Je hoort deze kreten geregeld in Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld, waar het Amsterdamse buurtproject VoorUit terrein verovert. Hier wonen inmiddels dertig VU-studenten gratis in sloop- en renovatiepanden van Far West en Ymere, in ruil voor het.. 01-06-2009

Foto: Chris Pennarts

Mantelzorger in de buurt
De gemeente Amstelveen wil mantelzorgers en de door hen verzorgde mensen dichter bij elkaar in de buurt†laten wonen.†Ouderen†kunnen zo langer thuis blijven wonen. Veel mantelzorgers willen graag†in de buurt wonen van degene voor wie zij zorgen. Meergeneratiewoningen†kunnen hiervoor een geschikte woonvorm zijn. 10-11-2008

Een woonhuis ingericht als buurtkamer door De Woonplaats in Enschede

Buurtcontactpersonen ondersteunen†senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project 'Buurtcontactpersonen' van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure 'Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter'. 03-09-2008

Woonservicegebied Meulenvelden te Didam
Meulenvelden in Didam is het eindpunt van een tocht die de samenwerkende partners (Laris Wonen en Diensten, Diafaan, Provincie Gelderland en Gemeente Montferland) aflegden zonder precies te weten waar ze uit zouden komen. Aanleiding voor de samenwerking waren aan de ene kant de vergrijzing en de verwachte grote zorgvraag en anderzijds de verwachting van moeilijk te krijgen personeel en de.. 01-05-2008

Fonteyne woonservicewijk in kleine kern
In de dorpsgemeenschap kunnen blijven wonen is het kenmerk van Fonteyne, een woonservicewijk in de kleine kern Heinkenszand, gemeente Borsele. Deze gemeente had weinig zorgvoorzieningen. Senioren en mensen met een handicap moesten noodgedwongen gebruik maken van de voorzieningen van de stad Goes. 01-05-2008

Buurtkamer voor senioren opent deuren
De Buurtkamer in de Vinex-wijk Vathorst te Amersfoort heeft haar deuren geopend. De ontmoetingsplek voor senioren is onderdeel van cultureel centrum 'De Kamers'. Woningcorporatie De Alliantie Eemvallei is een van de investeerders in dit particuliere initiatief. De Buurtkamer richt zich op het versterken van de sociale cohesie in de wijk en op het bevorderen van het welbevinden van senioren. 03-09-2007

Waddinxveen heeft primeur Burenhulpcentrale
In Waddinxveen gaat een voor Nederland uniek proefproject van start: de Burenhulpcentrale. In het project wordt burenhulp op een slimme manier georganiseerd en toegankelijk gemaakt. De proef vindt plaats in het Gouwedorp en is een initiatief van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. 09-03-2007

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de uitdrukking als uitgangspunt en richten zich op het inschakelen van buren om mensen te helpen met praktische klussen. Het tweede doel is om de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 28-12-2006

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien. 02-10-2006

Trends in klantinitiatieven
De positie van de klant in het veld van wonen, welzijn en zorg is aan het veranderen. De klant neemt steeds vaker het heft in eigen handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen steeds vaker initiatieven van klanten tegen en spelen hier ook op in. Lees meer in dit verslag van de Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006. 01-04-2006

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. 01-08-2005

Trynwalden_restaurant

Skewiel, Trynw‚lden 
In de Trynw‚lden in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft het plaatselijke verzorgingshuis plaatsgemaakt voor een multifunctioneel servicecentrum met functies voor de hele dorpsgemeenschap. 01-04-2003