Zoekresultaten: "dak- en thuislozen", praktijk

8 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Verzorgingshuis voor oudere daklozen in Leiden
Stichting De Binnenvest uit Leiden wil aangepaste huisvesting met zorg realiseren voor oudere dak- en thuislozen. Het moet een verzorgingshuis worden voor een kleine groep daklozen ouder dan 65 jaar. De Binnenvest is hierover in gesprek met verzorgingstehuizen. 02-09-2008

Foto: Was Architectenbureau

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder
Het Utrechtse Woonzorgproject 't Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder. De prijs van de ministeries van VWS en BZK is dit jaar voor het laatst uitgereikt en had als thema 'Onbeperkt houdbaar!'. 18-11-2010

Driestroom - Dwarsweg
07-03-2011

De Dwarsweg
Woonvoorziening De Dwarsweg wil jongeren in staat stellen de regie over het eigen leven (weer) in handen te nemen.  De woonvoorziening is in 2007 gestart en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die ten gevolge van multicomplexe problematiek, manifest of latent, dak- en thuisloos zijn. 19-01-2011

Anders Wonen, Skaeve Huse
Skaeve Huse is een van oorsprong Deens concept met vertaald rare huizen voor rare leefwijzen, dat sinds 2006 navolging vindt in Nederland in een aantal (middel)grote steden. Het is een vorm van onconventioneel wonen. 19-01-2011

Discus Amsterdam
Het doel van Discus Amsterdam is het opheffen van dak- en thuisloosheid voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York. 19-01-2011

Nieuwe Energie Leiden. Foto: Edwin Wiers

Nieuwe Energie te Leiden 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Praktijkvoorbeelden 'Samenwerken bij wonen en zorg' 
Achtergrondinformatie over de geïnterviewde projecten bij onderzoek 'Samenwerken bij wonen en zorg'. 30-11-2009