Zoekresultaten: domotica, klantparticipatie, provincies, woonservicegebieden, woonvariaties, instrumenten

19 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het†werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de†website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor samenwerking bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Gemeente Tilburg
In Tilburg heeft de gemeente een beleidsrichtlijn ontwikkeld voor levensloopgeschikt bouwen die geldt voor alle grotere nieuwbouwlocaties. Formeel is toepassing facultatief, maar bouwende partijen, ook private ontwikkelaars, houden zich eraan. Verder worden in Tilburg twee woonservicezones ontwikkeld (een nieuwbouwwijk en een vernieuwingswijk) als prototype voor een stedelijk dekkende structuur.. 19-08-2009

Instrumenten voor klantondersteuning
Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Instrumenten voor de klant
Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliŽntenraden, waarin klanten kunnen participeren. Maar ook kunnen klanten deelnemen aan niet-formeel georganiseerde inspraakbijeenkomsten of panels. Daarnaast zijn er diverse testen ontwikkeld aan de hand waarvan klanten actie.. 06-08-2009

Het boekje van Ellen 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een korte speelfilm laten maken over de samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg: 'Het boekje van Ellen'. De film wordt uitgebracht met een gelijknamig werkboek, dat vol staat met tips en suggesties voor een succesvolle samenwerking. Werkboek en film zijn verkrijgbaar via het kenniscentrum. 01-06-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

ActiZ ontwikkelt†toolkit Zorg-op-Afstand
ActiZ heeft voor zorgorganisaties de†toolkit†Zorg-op-afstand ontwikkeld. Deze toolkit bevat informatie, praktische handreikingen, effectieve trainingssuggesties en andere nuttige hulpmiddelen, bedoeld om zorgorganisaties vertrouwd te maken met de mogelijkheden en ontwikkelingen van Zorg-op-Afstand. 03-12-2008

Brochure veilig en toegankelijk wonen
In een brochure van Vilans is voor zorgmedewerkers praktische informatie te vinden over de eisen voor toegankelijkheid, veiligheidheid,† bruikbaarheid ťn uitgankelijkheid van de woning van cliŽnten. 04-09-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Brochure over toegevoegde waarde domotica
De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. 16-07-2008

Op weg naar een particulier wooninitiatief
Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriŽntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van het oprichten van een wooninitiatief een leidraad tijdens de verschillende fases van de oprichting. 26-03-2008

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht
Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis' is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die zelf een woonvoorziening willen starten maar is ook informatief voor zorgaanbieders en woningcorporaties die dergelijke initiatieven willen ondersteunen. 28-09-2007

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

Twee publicaties over vraagsturing
Tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken van de provincie Noord-Brabant en het Innovatiecentrum Vraagsturing. 01-08-2005

WoonZorgZoneVerkenner online beschikbaar
De WoonZorgZone Verkenner, een geografisch informatiesysteem om woonzorgzones mee in kaart te brengen, kan nu kosteloos worden gedownload via de website van Object Vision. 12-01-2005

Publicatie woonservicebuurt Amsterdam
Woonstichting De Key heeft een boekje uitgebracht over het realiseren van de woonservicebuurt Czaar Peterstraat. In het boekje worden de ervaringen met het ontwikkelde basismodel 'Woonservicebuurt' beschreven. 02-11-2004

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Schema ontwikkelen domotica bij wonen met zorg en diensten
Domotica is geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en de wijze van zorg verlenen. Omgekeerd†beÔnvloedt domotica de manier waarop zorg geleverd kan worden en het wonen. 01-04-2004