Zoekresultaten: klantinitiatieven, klantparticipatie, "particulier opdrachtgeverschap", achtergrond

13 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Excursie Brabantse particuliere initiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemêleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Particulier opdrachtgeverschap
Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. 23-06-2009

Platforms voor en door klanten
In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee samenhangend ontstaan er ook meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen. Hieronder volgt een greep uit het brede aanbod van.. 06-08-2009

Rol van de klant
Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van mogelijke klantinitiatieven. 04-08-2009

Woongroepen
Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Van Ouderen. 23-06-2009

Kopersgroepen
Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiële middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). 23-06-2009

Ouderinitiatieven
Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. 23-06-2009

Zorgcoöperatie
Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geïnspireerd volgens Zweeds model. 23-06-2009

Cliëntenraad Zorggroep Groningen
Tijdig, informeel en selectief: de ervaringen van de cliëntenraad van Zorggroep Groningen bij bouwplannen.  09-05-2011

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek 'Coördineren als balanceren.. 25-11-2010

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. 04-08-2009

Kenniscafé woongemeenschappen 18-12-2008

Woongemeenschappen zijn goud waard 
Woongemeenschappen zijn goud waard. Dit bleek tijdens het kenniscafé over het veilig stellen van de zorg in woongemeenschappen van ouderen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 11 december 2008. Aanleiding voor het kenniscafé was het verschijnen van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut naar woongemeenschappen op leeftijd. 18-12-2008

Van verplicht nummer naar interactie
Het begrip bewonersparticipatie ligt veel corporatiemedewerkers in de mond bestorven. Maar dekt de vlag de lading wel? In veel gevallen is participatie routineus overleg geworden en moet de legitimiteitsvraag worden gesteld. De behoefte van beide partijen om, op welke manier ook, met elkaar in gesprek te zijn, is onverminderd groot, maar het moet ánders. De bewonersparticipatie evolueert naar.. 17-08-2005