Zoekresultaten: klantinitiatieven, klantparticipatie, "particulier opdrachtgeverschap", instrumenten

11 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Op weg naar een particulier wooninitiatief
Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriŽntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van het oprichten van een wooninitiatief een leidraad tijdens de verschillende fases van de oprichting. 26-03-2008

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht
Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis' is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die zelf een woonvoorziening willen starten maar is ook informatief voor zorgaanbieders en woningcorporaties die dergelijke initiatieven willen ondersteunen. 28-09-2007

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie. 19-05-2010

Instrumenten voor klantondersteuning
Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Instrumenten voor de klant
Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliŽntenraden, waarin klanten kunnen participeren. Maar ook kunnen klanten deelnemen aan niet-formeel georganiseerde inspraakbijeenkomsten of panels. Daarnaast zijn er diverse testen ontwikkeld aan de hand waarvan klanten actie.. 06-08-2009

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Twee publicaties over vraagsturing
Tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken van de provincie Noord-Brabant en het Innovatiecentrum Vraagsturing. 01-08-2005

Actualisatie handreiking voor particuliere initiatiefnemers
Het Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft de handreiking voor ouders voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten geactualiseerd en verbreed tot 'Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg, een handreiking voor particuliere initiatiefnemers'. Veranderingen in de wet- en regelgeving, zoals het PGB nieuwe stijl, en nieuwe ervaringen met particuliere wooninitiatieven hebben.. 23-08-2004