Zoekresultaten: klantparticipatie, woonwensen, onderzoek

17 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Wensen van potentiŽle zorgvragers onderzocht
ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten. 29-03-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Vivare onderzoekt woonwensen senioren
Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die ervoor kiezen om nog een laatste stap in de wooncarriŤre te doen, eruit zien. 28-06-2006

Deel van de omslag van 'Het wonen overwogen'

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)† een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Landelijke bouwopgave
De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 (WoON), hebben een formele status gekregen. Zij worden gebruikt om de prestaties van lokale en regionale partijen in het veld te beoordelen. 18-09-2009

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven
De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt†uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 95-plussers niet opgenomen in een instelling. 28-08-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiŽntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Helft†50-plussers†vindt geen passende woning
Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies uit†het onderzoek van TNS NIPO naar de woonwensen en -behoeften†van 50- tot 75-jarigen in opdracht van het ministerie van VROM. 25-11-2008

Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend
Ook binnen beschermd wonen willen cliŽnten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert. Dat blijkt uit onderzoek van de RIBW Alliantie. 08-11-2007

Artist impression van het Habion concept 'zorg, wonen en werken'

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen
Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediŽnten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Opvallend resultaat: ouderen willen zelf betrokken zijn bij de vormgeving van hun woonsituatie. 14-02-2007

Medezeggenschap in servicewijken 
Hoe worden cliŽnten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geÔntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar medezeggenschap in servicewijken. De resultaten zijn te lezen in het nieuwe artikel 'Medezeggenschap anno nu'. 04-01-2007

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven
Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wťl uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. 17-10-2006

Oude bomen moet je niet verplanten
Zo luidt de titel van het advies van de VROM-raad aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. In het advies bepleit de raad het denken over doorstroming van ouderen naar een geschikte woning te nuanceren en meer uit te gaan van de wens van ouderen tot stabiliteit. Dit vergt investeringen in de bestaande woningvoorraad. 18-03-2005