Zoekresultaten: "lokaal beleid", "regelgeving wonen", woningtoewijzing, zorgwoningen, achtergrond

15 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten†'Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen' (LADS) geslaagd afgerond. In het Brabantse Provinciehuis kwam een record aantal bezoekers leren van de aanpak van andere gemeenten en woningcorporaties. Halsreikend wordt nu uitgekeken naar de handreiking die in mei 2010 verschijnt met tips en suggesties voor.. 28-01-2010

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiŽrende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit formuleert de Rijksoverheid de minimum technische voorschriften voor bouwwerken, zoals woningen, verzorgingshuizen, kantoren, winkels en dergelijke. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 14-09-2009

Woningwaarderingsstelsel
Elk jaar stelt VROM de maximum huurprijs vast die bij een bepaalde woningkwaliteit hoort. Met het woningwaarderingsstelsel (wws), ook wel 'puntenstelsel' genoemd, wordt de kwaliteit van een huurwoning uitgedrukt in een puntenaantal. Met behulp van dit puntenaantal kan in de tabel 'Maximale huurprijsgrenzen'† afgelezen worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het WWS geldt voor.. 14-09-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica en zorg op afstand
Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiŽnte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze technieken langer thuis blijven wonen. De toepassingen zijn het meest effectief in combinatie met aanvullende zorg- en welzijnsdiensten en inzet van personen.. 27-08-2009

Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren
Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is. Woningcorporaties spannen zich al jaren in om hun woonwensen te realiseren. 26-11-2008

Nieuwe website volgt Zorg op Afstand
Informatie over Zorg op Afstand is nu te vinden op een nieuwe website. De nieuwe website is†kennisknooppunt en ontmoetingsplaats voor innovatieve zorgondernemers die met moderne communicatietechnieken aan de slag willen. ActiZ lanceerde de website tijdens het congres Zorg op Afstand op 4 november 2008. 19-11-2008

Ruimtelijke ordening
Hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien, wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente maken zulke plannen. Hoe deze tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). 14-09-2008

Zorg op afstand heeft de toekomst
ActiZ ziet 'Zorg op afstand' als ťťn van de meest veelbelovende innovaties van de toekomst. ActiZ voert sinds een paar jaar een programma uit om zorgorganisaties bij deze initiatieven te helpen, te ondersteunen en hun belangen te behartigen. In het ActiZ programmaplan 2007-2010 worden de ambities en resultaten beschreven voor de komende twee jaar. 02-04-2008

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de Wmo wil het kabinet een duidelijker onderscheid maken tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor†de†uitvoering van de Wmo. 14-01-2007

Koppelen huur- en zorgcontract
Voor het zelfstandig wonen van zorgbehoevende mensen is het soms gewenst, dan wel noodzakelijk, om de huurder te verplichten tot het aangaan van een zorgovereenkomst. Maar is dat wel toegestaan volgens Huurrecht en Mededingingswet? Veel jurisprudentie is er nog niet op dit gebied. De uitspraak in de Maasmond-zaak is tot nu toe de enige. Van belang is een goede argumentatie voor de noodzaak van.. 14-12-2006

Juridische aspecten van klantenbinding bij scheiden van wonen en zorg
Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 07-12-2006

Huurtoeslag
Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Tot 1 januari 2006 heette de huurtoeslag: huursubsidie. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een aparte regeling is er voor groepswoningen. 14-06-2006

Wat mag en kan bij koppelen van huur- en zorgcontracten?
Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006 07-04-2006

Verplichte zorgafname toegestaan
In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch op alle punten in het gelijk gesteld. 22-02-2006