Zoekresultaten: "lokaal beleid", "regelgeving wonen", woningtoewijzing, zorgwoningen, instrumenten

5 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De handreiking 'Woonruimteverdeling' toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen.  21-12-2009

Classificatiesystemen toegankelijke woningen
Sinds de jaren tachtig is er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van woningen. Zo zijn het Handboek voor Toegankelijkheid en het WoonKeur certificaat ontwikkeld. Niet alle woningen voldoen aan alle gestelde eisen. Daarom hebben corporaties classificatie-systemen bedacht om de woningvoorraad te kunnen indelen op grond van toegankelijkheid. Classificatiesystemen zijn ook bruikbaar bij.. 01-05-2007

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Alles over brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op één website. De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Woonzorgcomplexen en mededinging
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. 01-11-2006