Zoekresultaten: mantelzorg, mantelzorgwoningen, meergeneratiewoningen, woonvariaties, onderzoek

17 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen
Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde een beter beeld krijgen van de actuele ervaringen van corporaties met kangoeroewoningen in Nederland. 06-04-2011

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen
Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creŽren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het woningbestand en de woonomgeving en kansen voor mantelzorgwoningen te benutten. Dit zijn enkele ideeŽn in de nieuwe trendstudie over de toekomst van de.. 07-06-2011

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Langer thuis met dementie door beeldbellen
Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliŽnt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek was hoe de dementerenden en de mantelzorgers het onderlinge contact door middel van het beeldbellen ervaren. 01-07-2011

Koopservicflat Habion: De Bloemenkamp Gorssel.

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar
Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben. De servicekosten verschillen sterk en zijn met name in koopflats hoog. Er is veel leegstand, vooral†in†koopflats en de zorg is inefficiŽnt geregeld. Toekomstkansen voor serviceflats liggen in het.. 19-04-2011

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Foto: Chris Pennarts

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'
Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de gezondheid is de reden om wel te verhuizen. Dit zijn enkele conclusies uit een aantal recente onderzoeken naar woonwensen van senioren. 18-10-2010

iStockphoto.com

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'
Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Tienpuntenplan van Mezzo
Het Tienpuntenplan van Mezzo, naar aanleiding van de meldweek Wonen en Mantelzorg in 2007, geeft aan wat mantelzorgers nodig hebben. 22-04-2010

Wonen in ruimte en tijd
De VROM-raad beschrijft in het rapport 'Wonen in ruimte en tijd' van juni 2009 drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: wonen met gelijkgestemden, transnationaal wonen en meerhuizigheid en verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg). 01-10-2009

Foto: Chris Pennarts

Landelijke cijfers over informele zorg
Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners tussen 2006 en 2020 zal toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgers tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in.. 26-07-2007

Onderzoek naar seniorencommunities
Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek. 18-04-2007

Foto: Chris Pennarts

Europees onderzoek naar (in)formele zorg
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de verzorging van ouderen in negen Europese landen. De centrale vraag in het rapport 'Verschillen in verzorging' is: hoe lossen ouderen in verschillende landen hun gezondheidsbeperkingen op? 17-04-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Provincie Utrecht deelt ervaringen domoticapilots
De provincie Utrecht deelt binnen het project Toekomst Thuis haar ervaringen uit de domotica-pilots 'zorg op afstand'. Op de website van de provincie Utrecht vindt u naast de projectinformatie, een tussenrapportage van de monitoring met de eerste ervaringen en een film over alle pilots uit het project Toekomst Thuis. 04-04-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Artist impression van het Habion concept 'zorg, wonen en werken'

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen
Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediŽnten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Opvallend resultaat: ouderen willen zelf betrokken zijn bij de vormgeving van hun woonsituatie. 14-02-2007

Foto: Chris Pennarts

Belgisch programma voor valpreventie ouderen
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007