Zoekresultaten: dementie, "kleinschalig wonen", nieuws

62 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Blog: Gouwe ouwe omgeving voor een goede gezondheid 
Voor het tv-programma 'Krasse Knarren' woonden vijf oudere bekende Nederlanders een week lang 'in' de jaren zeventig. Voor dit doel was een villa geheel in stijl ingericht. De vraag is of de tijdelijke bewoners zich in die omgeving jonger en vitaler gaan voelen? Deze vraag raakt de kern van het zoeken naar een healing environment die bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.. 24-01-2012

Bijeenkomst met maquette

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediŽnten die genoemd zijn voor het instandhouden van een spannend en goed huwelijk tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en particuliere initiatiefnemers. 22-12-2011

Beeldschermzorg. Foto: ActiZ.

Ouderen positiever over domotica dan professionals
Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat zorgorganisatie Thebe heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam. Het onderzoek is uitgevoerd onder cliŽnten, hun.. 11-10-2011

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem
Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend stadium van dementie een GPS-apparaat meekregen als ze buiten de deur gaan. Door het gebruik van Global Positioning System (GPS) kunnen mantelzorgers of andere naasten altijd ontdekken waar het.. 05-09-2011

Kunst in Peppelrode

Hoe kunst het leven van mensen met dementie verrijkt
Een werkconferentie op 24 oktober 2011 toont de mogelijkheden van kunst en cultuur in het leven van mensen met dementie. De conferentie wordt georganiseerd in Eindhoven door de stichting Kunst & Dementie in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep tijdens de Dutch Design Week. 09-08-2011

Foto: Alzheimer Nederland

Dementiesimulator in laatste ontwikkelfase
Met de toekenning van een subsidie door de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant is de laatste fase van de ontwikkeling van de Dementie Experience gestart. De dementiesimulator maakt het mogelijk bij gezonde mensen begrip te kweken door ze in een interactieve ruimte de leefwereld, de emoties en de beleving van iemand met dementie te laten ervaren. Als eerste richt de Dementie Experience.. 05-08-2011

Foto: Willem Mes

Succesfactoren voor wonen met dementie
'De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geÔmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.' Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut. 19-07-2011

website Kleinschaligwonen-nh.nl

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt†praktische tips, goede voorbeelden en informatie over financiering. 05-07-2011

Duitse maatregelen wonen met dementie vertaald
De SEV wil in 2011 het fundament leggen voor een nieuw experimentencluster: Wonen met dementie. Hierbij gaat het om ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers door aanpassingen in†woning en woonomgeving. 30-06-2011

Zorgcamera, een vorm van domotica. Foto: Pleyade.

Rosetta-domoticasystemen in Europese pilot Vilans
Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg, begeleidt drie Europese domoticapilots, die lopen tot en met april 2012. De gebruikte ROSETTA-systemen verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en stelt de uiteindelijk onvermijdelijke opname in een verpleeghuis uit. Uit eerder onderzoek bleek dat ROSETTA opname in een instelling gemiddeld met†drie maanden uitstelt. 20-06-2011

Foto: Alzheimer Nederland

Door de ogen van mensen met dementie
De interactieve film 'Alzheimer Experience' laat naasten en verzorgers ervaren hoe het is om de ziekte van Alzheimer te hebben. De scenes bieden een unieke inkijk in deze belevingswereld. Bij de scenes wordt uitleg gegeven en kunt u van acteur wisselen om de verschillende perspectieven te zien. 01-06-2011

CliŽnt heeft contact met verpleegkundige via beeldscherm. Foto: Thuiszorg Het Friese Land.

Drie extra deelnemers Kleinschalig Wonen met domotica
Het ministerie van VWS en Syntens hebben de drie extra deelnemers gekozen voor het project Kleinschalig Wonen met domotica. Het project kende al tien regionale initiatieven. De drie zeer uiteenlopende deelnemers implementeren bestaande technieken in bestaande situaties. 13-05-2011

Foto: Joost Brouwers

NZa publiceert overgangsmodel kapitaallasten
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar voorstel aan VWS over het overgangsmodel voor de invoering van integrale tarieven in de AWBZ gepubliceerd. De NZa stelt een geleidelijke overgang van het huidige nacalculatiemodel naar het model van prestatiebekostiging voor. 08-03-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen
Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie†in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig overtuigende effecten gevonden. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting en zijn ze meer tevreden.. 22-02-2011

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk 
De handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk' is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor maatschappelijke opvang, gemeenten en woningcorporaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisering van kleinschalig wonen in woonwijken. 10-02-2011

Wiekslag Smitsveen in Soest. Foto: Willem Mes

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliŽnten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie, Nele Spruytte e.a., 2010

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen
Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven buiten BelgiŽ. 15-12-2010

Toegang†pgb wordt moeilijk
Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb's) toegekend. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om de regeling beheersbaar te houden. Dit schrijft†staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten-Hyllner† in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder werd bekend dat een algemene tariefsverlaging van drie procent wordt ingevoerd. Het kabinet stelt 350 miljoen euro extra.. 09-12-2010

Foto: Willem Mes Photography

Utrecht ondersteunt particuliere initatiefnemers kleinschalig wonen
De provincie Utrecht organiseert begin 2011 een leerwerkplaats voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen. In vijf bijeenkomsten worden gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die particulieren tegenkomen bij het opzetten van woon-zorgvoorziening. 01-12-2010

Foto: Willem Mes

Domoticaproject Schijndel wint Smart Homes Award
Het project Deken Baekershof in Schijndel heeft de derde ĎSmart Homes Award gewonnen. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan intelligente, efficiŽnte en vooruitstrevende projecten die al gerealiseerd zijn. Het winnende project bestaat uit een gebouw van 55 seniorenappartementen en ontwikkeld door woningcorporatie Huis & Erf, Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel en Welvaarts. 24-11-2010

Blog: 'Even snel een sixpack gescoord' 
Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een 'Sixpack' blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. 'Het klinkt zo makkelijk "even een paar SixPacks neerzetten". Ik zie echter zoveel ontwerpen voor kleinschalig wonen die veel aantrekkelijker zijn.' 15-11-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Advies woningaanpassingen bij dementie
Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privť en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen, zowel bouwkundig als technologisch. 11-11-2010

Thee voor de bezoekers. Foto: HenriŽtte Guest

Sluier over dementie bij oudere migranten weghalen
Voor oudere migranten met dementie en hun naasten werd 27 oktober 2010 het eerste 'Alzheimer Theehuis' georganiseerd. Bij de bijeenkomst in 's Hertogenbosch kregen Turkse en Marokkaanse bezoekers informatie over dementie, de ziektebeelden ervan en de mogelijkheden om de juiste steun en begeleiding te krijgen binnen het zorgaanbod. Het concept is gebaseerd op de succesvolle Alzheimer Cafťs. 28-10-2010

Publicatie 'Bouwen aan een thuis' Vilans AKTA

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen
Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel†concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen.†De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geŽvalueerd.†Daarbij†is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners. 27-10-2010

Fragment omslag vragenlijst 'Hoe woont het hier?'

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Foto: Willem Mes

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet mťťr, maar wel een Šndere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-ĎMonitor Woonvormen Dementieí. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Woonvorm Kerkpoortstraat in Harlingen. Foto: Joost Brouwers

Ook 2011 vol bij regeling kleinschalige zorg dementerenden
Ook voor 2011 overstijgen de aanvragen voor de stimuleringsregeling†kleinschalige zorg de beschikbare financiŽle middelen. Dat heeft de NZa aan ActiZ laten weten. Aangezien de aanvragen op basis van binnenkomst worden goedgekeurd, raden ActiZ en NZa u af nog aanvragen in te dienen. 20-04-2010

Fragment van omslag 'Thuis op de zorgboerderij'

Handreiking: realisatie van†zorgboerderij voor ouderen met dementie
De†handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De†brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Omslag hulpmiddelengids 'Handig bij Zelfstandig'

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden
De gemeente Amsterdam heeft een hulmiddelengids gemaakt voor het veilig en zelfstandig wonen van mensen met dementie. In de gids 'Handig bij Zelfstandig' staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in huis. Hierdoor wordt het voor de bewoner en eventuele partner gemakkelijker en plezieriger om zelfstandig te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn vooral bedoeld voor gebruik.. 08-04-2010

Woonvorm Kerkpoortstraat in Harlingen. Foto: Joost Brouwers

Ruimte gevonden voor kleinschalig wonen in de wijk 
Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties constateren dat kleinschalig wonen met zorg in de wijk lastig te realiseren is. Deze woonvorm wordt in bestemmingsplannen vaak als zorg gezien en niet als wonen. Protesten uit de buurt staan dan de komst van een kleinschalige woonzorgvoorziening in de weg. En dat terwijl het overheidsbeleid juist inzet op inclusie van bijzondere doelgroepen en.. 31-03-2010

Maasduinen Staete Fotograaf: Joost Brouwers

Ook 2010 overtekend voor regeling kleinschalige zorg dementerenden
De stimuleringsregeling voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie is zowel voor 2009 als voor 2010 overtekend. Eerder deze week†was al bekend dat er een overinschrijving voor 2009 was. Nu†schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)†op† haar website dat dit ook geldt voor 2010.†De NZa behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kan de aanvragen die het beschikbare budget.. 26-03-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Overinschrijving 2009 stimuleringsregeling kleinschalige zorg
De tot nu toe ingediende aanvragen 2009 voor de beleidsregel kleinschalige zorg overschrijden de beschikbare middelen. Dat bericht ontving ActiZ van de NZa. Aanvragen voor 2009 zouden tot 1 april 2010 ingediend kunnen worden. 23-03-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg
De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Ä 65,1 miljoen extra uit voor kleinschalige zorg aan dementerenden. Met deze langverwachte regeling wil VWS zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbieders in de AWBZ. 18-02-2010

Woonvorm Kerkpoortstraat in Harlingen. Foto: Joost Brouwers

Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij
Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS. 17-12-2009

De Hagelaar in Best. Foto: RVU/SOL FILMprodukties

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, 't Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Foto: Willem Mes Photography

Kleinschalig wonen valt in de prijzen
De V&VN Zorgaward 2009 leverde dit jaar twee winnaars op: 'Wonen als thuis' won de publieksprijs en de vakjuryprijs ging naar 'Gesloten, maar toch open'. Staatssecretaris Bussemaker reikte de prijzen uit tijdens de Dag van de Verzorging. 07-10-2009

Lessen uit de praktijk van†stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek 'Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie' van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

'Dementica, domotica voor dementerenden'
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat†een bundeling van ideeŽn, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009 aangepast. Zo is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. 08-07-2009

Scheiden van wonen en zorg niet verplichten
Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie hebben de Kamer in een brief laten weten dat zij voorlopig afzien van een verplichte financiŽle scheiding van wonen en zorg. Wel willen zij het huidige beleid dat al gericht is op het stimuleren van scheiden van wonen en zorg en daarmee de diversiteit van wonen in de zorg.. 07-07-2009

Artist impression Lindelaan in Venlo - Foto: De Meeuw

Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting
Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen. 24-06-2009

Nieuwe subsidieregeling kleinschalig wonen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor 2009 zijn aanvragen voor zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van Ä 1.080.000,-. 14-05-2009

Publicatie 'denkbeelden'†biedt zicht op†kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie 'Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie' laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt†tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Particulier maakt werk van kleinschalig wonen
Onder de titel 'Werk aan de woning' start Vilans een meerjarig en laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie of somatische zorgvragen. Het programma†is nadrukkelijk ook†gericht op initiatieven voor bewoners die alleen AOW ontvangen en geen middelen hebben om extra zorg in te kopen. Het programma start met een.. 05-03-2009

Foto: Willem Mes

Domotica†Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest.†Het†was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Nieuw perspectief†kleinschalig wonen ouderen
Voor private ťn publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen.†Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincťritť, die†private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens 'Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen'. 03-12-2008

Maatschappelijk ondernemen†in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport 'Meedoen en gelukkig zijn' van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Wonen op zorgboerderijen†stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Nieuwe hygiŽnecode woonvormen
De nieuwe 'HygiŽncode voor de voedingsverzorging in woonvormen' is nu beschikbaar. De hygiŽnecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers. 05-02-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is ťťn van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

Vestia huisvest Thomashuizen
Woningcorporatie Vestia en de Stichting Thomashuizen Nederland gaan samenwerken. Vestia neemt het vastgoed van vier bestaande projecten over. Samen willen beide organisaties de komende jaren een landelijk netwerk van honderd Thomashuizen realiseren. 07-03-2005