Zoekresultaten: domotica, klantparticipatie, provincies, woonservicegebieden, woonvariaties, nieuws

56 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

Masterclass tijdens Project!mpuls in Eindhoven. Foto: Ed Nolte

Project!mpuls 2010: levendig, leerzaam én leuk 
Elkaar ontmoeten, nieuwe dingen leren, kruisbestuiving, inspanning en ontspanning, Project!mpuls 2010 biedt het allemaal. Ook dit jaar heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de RIBW Alliantie, de VGN en de MOgroep. Het afwisselende programma biedt veel keuzevrijheid, een goede sfeer en vooral volop inspiratie. Het goede nieuws is: u kunt.. 22-04-2010

Internetcursus voor bewoners met uitzicht op de Erasmusflat

Doorbraak in bekostiging Zorg-op-Afstand
Zorg-op-Afstand moet onderdeel worden van de reguliere zorgverlening. Dat is de mening van het ministerie van VWS, NZa en ActiZ. Zij werken samen aan een reguliere financiering van deze screen-to-screen zorg per 1 januari 2012. Tot die tijd behouden huidige deelnemers hun vergoeding uit het experiment screen-to-screen. Zorgorganisaties die daar nog geen gebruik van maken en voor 2012 ook willen.. 13-04-2010

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Omslag hulpmiddelengids 'Handig bij Zelfstandig'

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden
De gemeente Amsterdam heeft een hulmiddelengids gemaakt voor het veilig en zelfstandig wonen van mensen met dementie. In de gids 'Handig bij Zelfstandig' staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in huis. Hierdoor wordt het voor de bewoner en eventuele partner gemakkelijker en plezieriger om zelfstandig te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn vooral bedoeld voor gebruik.. 08-04-2010

Maak kennis met innovatieve woonzorgprojecten 
Op de Project!mpulsbijeenkomsten in april presenteren Aedes- en ActiZ leden samen met samenwerkingspartners hun innovatieve projecten wonen, zorg en welzijn. U kunt aanschuiven en kennis maken met de projecten, de succesfactoren en knelpunten horen, uw eigen ervaringen delen en kennis opdoen.   31-03-2010

Verplaatsbare zorgkamer

Mantelzorgwoningen mogelijk maken: tips voor gemeenten
De vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor mantelzorg bij een bestaande woning neemt toe. Regels en vergunningsprocedures lijken hierbij in de weg te zitten maar dat hoeft niet zo te zijn. Zowel de provincie Utrecht als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten onlangs de mogelijkheden op een rij. 23-03-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Opening van de eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen

Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen
De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor ouderen die in een woongroep willen wonen. 04-03-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor samenwerking bij particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.  03-03-2010

Eetgroep zorgcoöperatie Hoogeloon

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap
Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview met De Stentor. Ook aanbieders van wonen, zorg en welzijn staan open voor particuliere initiatieven. Over de rol van aanbieders bij particulier.. 02-03-2010

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand
Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering.. 23-02-2010

Park de Meer in Amsterdam. Foto: Willem Mes

Kleinschalige woonprojecten met domotica gezocht
Syntens zoekt nog vijf projecten voor deelname aan het project Kleinschalig wonen en domotica. In totaal kunnen tien projecten deelnemen. Vijf zijn er al gestart. 17-02-2010

Middagmanifestatie op de Project!mpuls

Programma Project!mpuls 2010 bekend: meld u nu aan!
Verfris uw blik op wonen, zorg en welzijn en kom naar de laatste Project!mpulsbijeenkomst! Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in 2010 alleen in het voorjaar deze succesvolle bijeenkomsten. Dus wilt u bij zijn op het gebied van innovaties in wonen, welzijn en zorg, dan moet u erbij zijn op 28 april in Nieuwegein! U kunt zich nu online aanmelden. 11-02-2010

Huize Anna

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
Meer en meer particulieren willen een kleinschalige woonvorm starten voor hun kind, partner of ander. PRIMO nh – Centrum voor Maat­schap­pe­lijke Ontwikkeling in Noord-Holland – en de Provincie Noord-Holland ondersteunen deze initiatiefnemers op weg naar een woonvoorziening. 01-02-2010

ActiZ zoekt beleidsmedewerker technologische innovatie in de zorg
ActiZ, organisatie van zorgondernemers heeft een vacature voor een (senior) beleidsmedewerker 32-36 uur per week voor Belangenbehartiging, advies, projectmanagement & lobby voor technologische innovatie in de zorg. 01-02-2010

Zorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam

Nieuwe initiatieven voor roze ouderen: woongroep en dagbesteding
De Rietvinck in Amsterdam is als eerste zorgcentrum in Nederland een dagbesteding gestart, die gericht is op zelfstandig wonende roze ouderen met een indicatie. Op de dagbesteding kunnen roze ouderen op een prettige manier samen de dag doorbrengen. In het recent geopende Café Rosé in de Rietvinck kunnen (roze) ouderen afkomstig uit de hele stad elkaar ontmoeten. In dit ontmoetingscentrum vinden.. 28-01-2010

Logo buurtalliantie

Burgerinitiatieven op bijeenkomst Buurtalliantie in Almere
Tijdens een bijeenkomst van de Buurtalliantie op vrijdag 5 februari 2010 in Almere kunnen deelnemers een bezoek brengen aan succesvolle burgerinitiatieven, zoals Paladijn een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke handicap of woongroep Polter 50+. Maar er is ook aandacht voor de lange, kronkelige weg vol hindernissen met uiteindelijk het gewenste resultaat. Ook is er informatie over.. 18-01-2010

Omslag van informatiebrochure Atelier Marokkaanse Woongroep

Marokkaanse woongroep in Amsterdam
De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 14-01-2010

Brochure Het Woonservicegebied Gelderland

Manifestatie Woonservicegebieden in Gelderland
De Gelderse woonservicegebieden in Heumen, Zutphen en Arnhem staan op 4 februari 2010 centraal tijdens de manifestatie van de provincie Gelderland.  In de ochtend zijn er workshops en inleidingen op een centrale locatie; Papendal in Arnhem. 's Middags staan de bussen klaar om de drie woonservicegebieden te bezoeken. 11-01-2010

Programma strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd

Conferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd
De provincie Utrecht organiseert op woensdag 3 februari 2010 de strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd: kansen blijven benutten op lokaal niveau. Gedurende de conferentie komen de gevolgen van de crisis voor wonen, zorg en welzijn aan bod. Zoals uitgestelde investeringen en uitgeklede budgetten, maar ook het onder druk komen te staan van samenwerkingsrelaties. Companen.. 11-01-2010

SEV Proeftuinen Woonservicegebieden

SEV proeftuinen woonservicegebieden van start
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies voeren een stimuleringsprogramma uit gericht op het concept Woonservicegebied. Er zijn inmiddels 10 proeftuinen geselecteerd die in hun provincie vooroplopen op het punt van concept, realisering en samenwerking. De proeftuinen vormen in 2010 en 2011 een kenniscommunity waaraan ook andere woonservicegebieden kunnen deelnemen. 01-12-2009

Meergeneratiewoningen Centraal Wonen Mozaïek, Nijmegen. Foto: Willem Mes

Wonen in meervoud in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek 'Wonen in Meervoud' met projectvoorbeelden. 04-11-2009

Rotterdam wijst vijftien woonservicegebieden aan
Rotterdam heeft vijftien gebieden aangewezen waar de voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking de komende jaren op een optimaal niveau worden gebracht. Op deze manier kunnen Rotterdammers zo lang mogelijk blijven wonen in het huis of in de buurt waar ze zich thuis voelen. 28-10-2009

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema's.. 21-10-2009

De Hagelaar in Best. Foto: RVU/SOL FILMprodukties

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, 't Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Plaatsing zorgkamer

Petitie vraagt ruimer beleid mantelzorgwoningen
Cliëntenorganisaties boden de Tweede Kamer op 22 september 2009 een petitie aan om de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te verruimen. 23-09-2009

Aandacht voor woonzorgzones in België
In België groeit de aandacht voor woonzorgzones gestaag. In Antwerpen, Heist-op-den-Berg en Brussel zijn partijen actief bezig met woonzorgzones. In Brussel staan 33 woonzorgzones in de planning en zijn er acht in ontwikkeling. Ook in Antwerpen worden meerdere zones gerealiseerd. 09-09-2009

'Dementica, domotica voor dementerenden'
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat een bundeling van ideeën, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Wijkgericht werken geen panacee
Op 1 juli 2009 presenteerde de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling zijn advies 'De wijk nemen' aan staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verwachtingenmanagement is cruciaal voor het slagen van wijkgericht werken. Een realistisch perspectief op wijkgericht werken maakt het mogelijk om te schakelen tussen schaalniveaus en continu te zoeken naar de juiste.. 06-07-2009

Oudere migranten op internationaal congres
Van 5 tot en met 9 juli 2009 vindt het wereldcongres voor Gerontologie en Geriatrie in Parijs plaats. De titel van de conferentie luidt: 'Longevity and healthy aging; a world challenge and innovative approaches'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is aanwezig op dit congres. Yvonne Witter, adviseur bij het Kenniscentrum verzorgt een presentatie over oudere migranten en wonen, zorg en.. 06-07-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Praktijkwerkplaatsen van start
Schrijf u nu in voor de praktijkwerkplaatsen Wonen, zorg, welzijn: lokaal verbinden. In een praktijkwerkplaats nemen gemeenten deel, met soortgelijke vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 14-05-2009

Proef met woonservicegebieden
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies starten met een driejarig stimuleringsprogramma gericht op het concept Woonservicegebied. De samenwerkende partijen doen dit aan de hand van lokale proeftuinen. 16-04-2009

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?
Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door een corporatie de eerste kangoeroewoningen (familiehuis, meergeneratiewoning) gebouwd. Hoewel de behoefte is aangetoond, blijft de exploitatie lastig.. 25-03-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Grensoverschrijdende woonservicewijk geopend
Het Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse dorp Süderwick grenzen aan elkaar. Midden door het dorp loopt de grens tussen Nederland en Duitsland. Hierdoor konden bewoners moeilijk van elkaars voorzieningen gebruik maken. Maar het Europaproject heeft het mogelijk gemaakt dat twee woonzorgcentra met elkaar verbonden zijn door een brug die Europa symboliseert: zorg en welzijn bieden alsof er geen.. 21-01-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Analoge alarmering voor digitale bellers
Zorgverzekeraars moeten voor ouderen en gehandicapten met een indicatie voor personenalarmering, die alleen een digitaal telefoonabonnement hebben, de extra kosten van een analoge verbinding vergoeden. Dat is de mening van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). 08-01-2009

Klant centraal in Gelderland
'Thuisgeven in Gelderland' is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing. De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen én mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en.. 05-01-2009

Foto: Willem Mes

Domotica Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest. Het was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Plaatsing zorgkamer

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente inventariseert de behoefte aan meer mantelzorgwoningen. Er worden steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland gerealiseerd. Ook is er meer aanbod van bijplaatsbare kamers en badkamers. De notitie 'Opa en oma op het achtererf?' biedt informatie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen.. 20-05-2008

Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls
Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar. 04-02-2008

Samenwerking binnen woonzorg onderzocht
In opdracht van Kolsloot Innovatie & Ontwikkeling heeft Jan Hogema onderzoek verricht naar de mogelijkheden om bruggen te slaan tussen zorgorganisaties en woningcorporaties. Hierbij is ook gekeken naar de rol van gemeentes. Het onderzoek, uitgevoerd aan de Masteropleiding Management & Innovation in Amsterdam, geeft een aanzet tot een werkbaar samenwerkingsmodel. 08-11-2007

Omgekeerde integratie in nieuwbouw Polanen
Mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen straks gemengd wonen in woongebied Polanen in Monster. 07-02-2007

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen
Op dinsdag 9 januari 2007 ontving staatssecretaris van VWS Clémence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van homo- en lesbische ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht. 11-01-2007

Kangoeroewoning realistisch alternatief
Kangoeroewoningen vormen een realistisch alternatief binnen de ouderenhuisvesting. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam recentelijk heeft verricht. Het bureau heeft 1000 panelleden van DeelUwMening.nl. gevraagd naar hun mening over dit alternatief. 18-07-2005

Samenwerkingsovereenkomst CareWest-AWV
Eind mei hebben de Algemene Woningbouw Vereniging en CareWest een samenwerkingsovereenkomst getekend over zorgwoningen en sociaal maatschappelijk onroerend goed. 28-06-2005