Zoekresultaten: eenzaamheid, nieuws

22 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Van Harte restaurant.

Wijkrestaurants horen, zien en proeven 
UPDATE: VOLGEBOEKT! Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in samenwerking met bureau Attema & Van de Wetering een middagexcursie naar twee verschillende wijkrestaurants in Culemborg en Tiel op donderdag 15 december 2011. Steeds meer initiatiefnemers hebben plannen voor een wijkrestaurant. De vergrijzing, individualisering en versterkte aandacht voor bewoners van wijken en buurten.. 18-10-2011

Van Harte restaurant.

Hulpmiddel wijkrestaurants beschikbaar
De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants.  De digitale uitgave is nu kosteloos te bestellen. De originele gedrukte oplage van voorjaar 2011 is wegens grote belangstelling niet meer verkrijgbaar. Daarom stelt de auteur de PDF nu voor alle geïnteresseerden beschikbaar. 21-09-2011

Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement' 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma 'W+W+Z=Maak het samen!' een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid. Beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten en hun partners toetsen hierbij hun visie op het vraagstuk, prioriteiten in beleid en doelstellingen, een passend aanbod en het inrichten van de uitvoering. 02-09-2011

Foto: Skåneidrotten@flickr

Blog: Meedoen is belangrijker...
Het jaar 2012 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees jaar van Active ageing'. Het lijkt vooral een thema van beleidsmakers maar is nu ook onderwerp van de wetenschap: aan de Vrije Universiteit te Brussel bekleedt sinds 9 juni 2011 de Nederlandse professor Tinie Kardol de leerstoel Active Ageing. 04-07-2011

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen
Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor gemeenschappelijk wonen realiseren. Talis investeert in vastgoed en de WBVG gaat de wooncomplexen beheren. Het concept dat moet ontstaan is gericht op kleinschalige woonvormen voor ouderen tegen eenzaamheid en met een brug naar formele zorg. 24-06-2011

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur
De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door Vilans. Zorgaanbieders maakten de afgelopen jaren veel gebruik van de Beleidsregel Zorginfrastructuur, ook voor zorg op afroep. De regeling is belangrijk voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen.. 24-06-2011

Buurtkamer Enschede

Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt
De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers zelfstandig gaan draaien.  Een buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats van en voor buurtbewoners om de onderlinge betrekkingen op een groot aantal gebieden te versterken en eenzaamheid en sociaal.. 22-06-2011

iStockphoto.com

Brabant niet meer eenzaam?
Het project 'Brabant niet meer eenzaam' is een project van Stichting Zet en de Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO). Het project is gericht op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid in Brabant. Onlangs gingen in de provincie zes pilotprojecten van start. 22-06-2011

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Grand Café in Het Gebouw Gorinchem. Foto: E. de Vries

Inventarisatie regeling Zorginfrastructuur
Zorgorganisaties spreken hun zorg uit over de toekomst van de regeling Zorginfrastructuur. Na 2011 is nog geen duidelijkheid over de voortzetting hiervan. Daarom inventariseert Vilans de regeling. 04-04-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Foto: Adam Ciesielski

Aanpak eenzaamheid: van abstract naar concreet
Huismeesters van woningcorporaties kunnen signalen van eenzaamheid signaleren en doorgeven. Corporaties kunnen ontmoetingsruimen faciliteren en contactbevorderend bouwen. Dat zijn drie rollen die volgens Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij, zijn weggelegd voor corporaties om eenzaamheid aan te pakken. Ouwerkerk zei dit op de bijeenkomst 'Corporaties pakken eenzaamheid aan'. 28-02-2011

Foto: Stichting GetOud

Meer zicht op kwetsbare ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan één aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er.. 10-02-2011

Foto: Adam Ciesielski

Blog: Eenzaamheid verwacht je niet 
'Ik had me mijn huidige leven anders voorgesteld. Ik had echt niet verwacht dat het mij zou kunnen gebeuren. Ik ben erg eenzaam', zo vertelde een Turkse man van begin 60 mij onlangs. Het verbaasde me enigszins, omdat hij toch een aantal keren per week actief is, vrienden heeft en kinderen. 'De activiteiten, dat is maar even. Een dag heeft 24 uur, hoor.' Eenzaamheid komt namelijk onder álle lagen.. 13-01-2011

Ouderen helpen tienermoeders in woonconcept
Stichting Timon, hulpverleningsorganisatie voor jongeren, en seniorenhuisvester Habion ondertekenden op 7 december 2010 een overeenkomst om in Houten een begeleid wonen-project te realiseren voor tienermoeders en tienermeiden. Habion ontwikkelt en bouwt er een wooncomplex met zeventien appartementen en verhuurt deze aan Stichting Timon. Van deze appartementen zijn er dertien bestemd voor jonge.. 03-01-2011

Bradley Court. Foto: Loes Hulsebosch

Blog: Cultuursensitieve zorg ontstempelen 
'Laten we niet meer praten over interculturalisatie.' Dat zegt een spreker in de nieuwste blogbijdrage over oudere migranten: cultuursensitieve zorg 'ontstempelen'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blogt regelmatig voor zorg- en wonenprofessionals. De adviseurs van het Kenniscentrum schrijven onder meer over interessante projecten die ze bezochen of lezingen en onderzoeken die opzien.. 13-12-2010

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants
Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal
Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als achtervang een regulier zorgbedrijf dat ook zorgt voor specialistische hulp. Op deze manier kunnen studenten met een beperking een zo gewoon mogelijk.. 27-10-2010

Foto: Claudia Kamergorodski.

Onderzoek kwaliteit van leven oudere migranten
Oudere migranten verlangen naar wat zij gewend zijn in het vroegere leven en/of in het land van herkomst. Dat is één van de uitkomsten uit onderzoek in opdracht van ActiZ naar de kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg. Onderzoekers van het NIVEL interviewden 83 Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse/Arubaanse ouderen. 07-09-2010

Meergeneratiewoningen Centraal Wonen Mozaïek, Nijmegen. Foto: Willem Mes

Eerste Nederlandse generatietuin geopend
De eerste generatietuin van Nederland is op 6 april 2010 geopend door Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Haagse wethouder Baldewsingh.  In deze tuin werken jongeren en ouderen samen. 06-04-2010

Een woonhuis ingericht als buurtkamer door De Woonplaats in Enschede

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project 'Buurtcontactpersonen' van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure 'Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter'. 03-09-2008

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen
Op dinsdag 9 januari 2007 ontving staatssecretaris van VWS Clémence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van homo- en lesbische ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht. 11-01-2007

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com