Zoekresultaten: klantinitiatieven, klantparticipatie, "particulier opdrachtgeverschap", nieuws

32 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Foto: Kwartiermakersfestival

Wat levert burgerparticipatie op?
Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de gemeente Opsterland. 18-05-2011

CliŽntenraad en bouw: nieuwe inzichten en inspiratie
Hoe betrekt u cliŽnten bij bouwinitiatieven? Op welk moment en op welke manier spreekt u uw cliŽntenraad over bouwplannen? Hoe werkt u samen en wat kunnen anderen daarvan leren? Sinds de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen zijn deze vragen formeel aan de orde, maar met de komst van de Wet CliŽntenrechten Zorg zullen ze nog nadrukkelijker aan de orde zijn. 09-05-2011

Foto: Kwartiermakersfestival

Blog: Ach, de wijk vangt het wel op
Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart. Ze schreef er een blog over. 01-04-2011

Foto: Chris Pennarts

Gezocht voor onderzoek: particuliere initiatieven voor wonen en zorg
Voor een onderzoek naar het aantal initiatieven en het soort cliŽnten, worden wooninitiatieven gezocht die (voor een deel) gefinancierd zijn via het pgb. Aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen wijzigingen in het pgb. De maatregelen hebben gevolgen voor cliŽnten met een indicatie voor verblijf. En daarmee ook voor genoemde wooninitiatieven. 08-03-2011

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons
Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie. Adviseur Yvonne Witter van het Kenniscentrum schreef er een blog over. 14-02-2011

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Internationaal subsidieprogramma voor zorg-ICT
Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van het internationale programma Ambient Assisted Living (AAL). Het programma loopt tot en met 2013. Het doel van AAL is om door middel van slim gebruik van ICT de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 10-02-2011

Foto: Joost Brouwers

Wonen met autisme, op zoek naar maatwerk
Het Woonpunt Autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert op 19 maart 2011 een themadag over autisme en wonen. Bezoekers vormen er een beeld van het benodigde maatwerk bij wonen met autisme. De dag is bedoeld voor jongeren en volwassenen met autisme, hun ouders, familieleden, woonconsulenten, woonbegeleiders en overige geÔnteresseerden. 09-02-2011

Meergeneratiewoningen Groene Sticht en MozaÔek. Fotograaf: Willem Mes

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De initiatieven blijken een positief perspectief te bieden voor de toekomst. Dat staat in het onderzoek Tussen kwetsbaar en vitaal - Nieuwe burgerinitiatieven.. 27-01-2011

Foto: Willem Mes Photography

Utrecht ondersteunt particuliere initatiefnemers kleinschalig wonen
De provincie Utrecht organiseert begin 2011 een leerwerkplaats voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen. In vijf bijeenkomsten worden gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die particulieren tegenkomen bij het opzetten van woon-zorgvoorziening. 01-12-2010

Mobiele mantelzorg in De Dellen. Foto: Ed Nolte

Blog: Maatschappij van elastiek 
Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun naasten en dan pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar in hoeverre kunnen we nůg meer een beroep doen op het informele netwerk? Is de rek er niet aan het uitgaan? 11-11-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal
Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als achtervang een regulier zorgbedrijf dat ook zorgt voor specialistische hulp. Op deze manier kunnen studenten met een beperking een zo gewoon mogelijk.. 27-10-2010

Blog: zwembad springplank voor woongemeenschap 
In de nieuwste blog van het Kenniscentrum Wonen-Zorg staat een plan centraal dat geen verliezers kent: de vernieuwing van voormalig natuurzwembad Beekhuizen in Velp.† 30-09-2010

Van Harte restaurant.

Kenniscentrum zoekt contact met betrokkenen sociale restaurants
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg†wil graag in contact komen met initiatiefnemers en exploitanten van†'sociale restaurants'. Dit najaar start het Kenniscentrum†onderzoek naar de succes- en faalfactoren van dergelijke sociale restaurants, die ook wel buurtrestaurants worden genoemd. 19-08-2010

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'
Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Loket Triade in Zeist

Uitzonderingen pgb-stop bekend
Voor een aantal groepen blijft het mogelijk een persoonsgebonden budget (pgb) in het kader van de AWBZ te krijgen. Minister Klink meldt de uitzonderingsmaatregelen in een brief aan de Tweede Kamer. 16-07-2010

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd.†De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland†gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd.†De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland†gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Eetgroep zorgcoŲperatie Hoogeloon

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap
Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview met De Stentor. Ook aanbieders van wonen, zorg en welzijn staan open voor particuliere initiatieven.†Over de rol van aanbieders bij particulier.. 02-03-2010

Huize Anna

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
Meer en meer particulieren willen een kleinschalige woonvorm starten voor hun kind, partner of ander. PRIMO nh Ė Centrum voor Maat≠schap≠pe≠lijke Ontwikkeling in Noord-Holland Ė en de Provincie Noord-Holland ondersteunen deze initiatiefnemers op weg naar een woonvoorziening. 01-02-2010

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema's.. 21-10-2009

Oudere migranten op internationaal congres
Van 5 tot en met 9 juli 2009 vindt het wereldcongres voor Gerontologie en Geriatrie in Parijs plaats. De titel van de conferentie luidt: 'Longevity and healthy aging; a world challenge and innovative approaches'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is aanwezig op dit congres. Yvonne Witter, adviseur bij het Kenniscentrum verzorgt een presentatie over oudere migranten en wonen, zorg en.. 06-07-2009

Klant centraal in Gelderland
'Thuisgeven in Gelderland' is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing.†De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen ťn mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en.. 05-01-2009

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht†voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Samenwerken rond woongroepen
Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben†een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee nieuwe bouwprojecten per jaar te starten. 14-07-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls
Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar. 04-02-2008

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen
Op dinsdag 9 januari 2007 ontving staatssecretaris van VWS Clťmence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van homo- en lesbische ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht. 11-01-2007