Zoekresultaten: klantparticipatie, woonwensen, nieuws

22 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel ‘Hoe woont het hier?’ is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 09-04-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel ‘Hoe woont het hier?’ is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 09-04-2010

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Hanneke Knibbe Foto: Nico Knibbe

Prijs voor Nederlandse aanpak fysieke belasting in de zorg
Onderzoeker Hanneke Knibbe van LOCOmotion heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de eerste Nederlander die deze prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ergonomie in de zorg in ontvangst mocht nemen. Knibbe deed ook onderzoek voor de ontwikkeling van het ontwerpinstrument Zorg in Woningen. 01-04-2010

Deel van de omslag van 'Het wonen overwogen'

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor samenwerking bij particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.  03-03-2010

Eetgroep zorgcoöperatie Hoogeloon

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap
Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview met De Stentor. Ook aanbieders van wonen, zorg en welzijn staan open voor particuliere initiatieven. Over de rol van aanbieders bij particulier.. 02-03-2010

Wethouder Vos van Amsterdam opent het Expertisecentruim Mantelzorg (foto: Constance Sanders)

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen
Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Wethouder Vos van Amsterdam opent het Expertisecentruim Mantelzorg (foto: Constance Sanders)

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen
Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Logo buurtalliantie

Burgerinitiatieven op bijeenkomst Buurtalliantie in Almere
Tijdens een bijeenkomst van de Buurtalliantie op vrijdag 5 februari 2010 in Almere kunnen deelnemers een bezoek brengen aan succesvolle burgerinitiatieven, zoals Paladijn een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke handicap of woongroep Polter 50+. Maar er is ook aandacht voor de lange, kronkelige weg vol hindernissen met uiteindelijk het gewenste resultaat. Ook is er informatie over.. 18-01-2010

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema's.. 21-10-2009

Oudere migranten op internationaal congres
Van 5 tot en met 9 juli 2009 vindt het wereldcongres voor Gerontologie en Geriatrie in Parijs plaats. De titel van de conferentie luidt: 'Longevity and healthy aging; a world challenge and innovative approaches'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is aanwezig op dit congres. Yvonne Witter, adviseur bij het Kenniscentrum verzorgt een presentatie over oudere migranten en wonen, zorg en.. 06-07-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Klant centraal in Gelderland
'Thuisgeven in Gelderland' is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing. De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen én mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en.. 05-01-2009

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls
Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar. 04-02-2008

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen
Op dinsdag 9 januari 2007 ontving staatssecretaris van VWS Clémence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van homo- en lesbische ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht. 11-01-2007

Kangoeroewoning realistisch alternatief
Kangoeroewoningen vormen een realistisch alternatief binnen de ouderenhuisvesting. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam recentelijk heeft verricht. Het bureau heeft 1000 panelleden van DeelUwMening.nl. gevraagd naar hun mening over dit alternatief. 18-07-2005