Zoekresultaten: "lokaal beleid", "regelgeving wonen", woningtoewijzing, zorgwoningen, nieuws

18 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Masterclass tijdens Project!mpuls in Eindhoven. Foto: Ed Nolte

Project!mpuls 2010: levendig, leerzaam ťn leuk 
Elkaar ontmoeten, nieuwe dingen leren, kruisbestuiving, inspanning en ontspanning, Project!mpuls 2010 biedt het allemaal. Ook dit jaar heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de bijeenkomsten georganiseerd in†samenwerking met de RIBW Alliantie, de VGN en de MOgroep. Het afwisselende programma biedt veel keuzevrijheid, een goede sfeer en vooral volop inspiratie. Het goede nieuws is: u kunt.. 22-04-2010

Fragment voorpagina rapport woonruimteverdeling

Toewijzing zorgwoning is lokale taak; niet van overheid
Het is niet de rijksoverheid die bepaalt hoe woningen worden toegewezen aan ouderen en mensen met een beperking. Dat antwoordt minister Klink op Tweede Kamervragen over vermeende onbeoogde gevolgen bij de verdeling van zorgwoningen. Bij de verdeling van woningen voor ouderen en mensen met een beperking, waaronder die in woonzorgcomplexen, is veelal een specifieke vorm van woningtoewijzing aan de.. 19-04-2010

Woonvorm Kerkpoortstraat in Harlingen. Foto: Joost Brouwers

Ruimte gevonden voor kleinschalig wonen in de wijk 
Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties constateren dat kleinschalig wonen met zorg in de wijk lastig te realiseren is. Deze woonvorm wordt in bestemmingsplannen vaak als zorg gezien en niet als wonen. Protesten uit de buurt staan dan de komst van een kleinschalige woonzorgvoorziening in de weg. En dat terwijl het overheidsbeleid juist inzet op inclusie van bijzondere doelgroepen en.. 31-03-2010

Foto: Chris Pennarts

Structuurvisie†biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van†George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en Tim Schellekens, Masterstudent Planologie (beiden aan de Radboud.. 01-03-2010

Middagmanifestatie op de Project!mpuls

Programma Project!mpuls 2010 bekend: meld u nu aan!
Verfris uw blik op wonen, zorg en welzijn en kom naar de laatste Project!mpulsbijeenkomst! Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in 2010 alleen in het voorjaar deze succesvolle bijeenkomsten. Dus wilt u bij zijn op het gebied van innovaties in wonen, welzijn en zorg, dan moet u erbij zijn op†28 april in Nieuwegein! U kunt zich nu online aanmelden. 11-02-2010

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten†'Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen' (LADS) geslaagd afgerond. In het Brabantse Provinciehuis kwam een record aantal bezoekers leren van de aanpak van andere gemeenten en woningcorporaties. Halsreikend wordt nu uitgekeken naar de handreiking die in mei 2010 verschijnt met tips en suggesties voor.. 28-01-2010

Omslag notitie 'Met zorg wonen'

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u†vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken,†die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Programma strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd

Conferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd
De provincie Utrecht organiseert op woensdag 3 februari 2010 de strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd: kansen blijven benutten op lokaal niveau. Gedurende de conferentie komen de gevolgen van de crisis voor wonen, zorg en welzijn aan bod. Zoals uitgestelde investeringen en uitgeklede budgetten, maar ook het onder druk komen te staan van samenwerkingsrelaties. Companen.. 11-01-2010

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De†handreiking 'Woonruimteverdeling' toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen.† 21-12-2009

Nieuw 'WoonKeur +Pakket Zorg' volgt Zorg in Woningen
WoonKeur heeft nu ook een Pluspakket Zorg. Voor woningen die ook voor zorg geschikt moeten zijn bestaat nu de mogelijkheid bovenop het basispakket van WoonKeur ook de eisen uit het Pluspakket Zorg te volgen. Zorg in Woningen is onderdeel van de eisen van dit Pluspakket Zorg. Zorg in Woningen is het programma voor het ontwerp van zorgwoningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 17-12-2009

Nieuwe data 'Lokaal aan de slag met Wmo en Wonen'
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes organiseren als vervolg op de publicatie 'Geschikt wonen voor senioren' de symposiumreeks Lokaal aan de Slag met Wmo en Wonen (LADS). Van vier provinciale symposia zijn de data bekend. DaniŽlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is de dagvoorzitter. 23-09-2009

Scheiden van wonen en zorg niet verplichten
Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie hebben de Kamer in een brief laten weten dat zij voorlopig afzien van een verplichte financiŽle scheiding van wonen en zorg. Wel willen zij het huidige beleid dat al gericht is op het stimuleren van scheiden van wonen en zorg en daarmee de diversiteit van wonen in de zorg.. 07-07-2009

Alles over†brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op ťťn website.†De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Movisie doet onderzoek naar gevolgen Wmo
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor organisaties in (mantel)zorg, welzijn, wonen en civil society? Dat onderzoekt MOVISIE in een tweede Wmo monitor die vandaag start. Het is een vervolg op de eerste Wmo in 2008, dat resulteerde in het trendrapport 'De uitvoering van de Wmo in beeld'. 16-04-2009

Bijeenkomst Zorg in Woningen†'inzichtgevend'
"Fijn om onder begeleiding aan de knoppen te zitten en inzicht te†krijgen†in de achtergronden van het programma." Dat was†de reactie van ťťn van de aanwezigen na de eerste gebruikersbijeenkomst 'Aan de slag met Zorg in Woningen' die op†9 oktober 2008†is†gehouden. 22-10-2008

Langer thuis wonen door online programma Zorg in Woningen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg introduceert een uniek online programma dat woningcorporaties, zorgorganisaties, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten inzicht geeft in de ruimte die nodig is bij de ontwikkeling van zorg in woningen. Het programma verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van nieuwe en bestaande woningen. Het programma is officieel gelanceerd tijdens het.. 05-06-2008

Verplichte zorgafname toegestaan
In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch op alle punten in het gelijk gesteld. 22-02-2006