Zoekresultaten: mantelzorg, mantelzorgwoningen, meergeneratiewoningen, woonvariaties, nieuws

55 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Foto: Claudia Kamergorodski.

Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht
Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een sessie volledig gewijd aan de lokale kracht van oudere migranten. Migrantenorganisaties brengen veel vrijwilligers op de been en hebben daarmee een 'positie' in.. 05-07-2012

ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3
Het afschaffen van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1, 2 en 3 heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en cliënten. ActiZ en Aedes luidden hierover de noodklok aan de vooravond van het Tweede Kamer debat over de toekomst van de AWBZ. Deze maatregel komt daar ook ter sprake. 04-07-2012

ECD van Nedap

Senioren glunderen van nieuwe zorg via iPad
Even gezellig een praatje maken via beeldbellen, een spelletje spelen, informatie uit de eigen buurt opzoeken, maatjes vinden of zorg en aandacht ontvangen via de huisarts of wijkverpleegkundige: voor vele klanten van thuiszorgorganisatie Sensire is dat inmiddels een dagelijkse gang van zaken. Liefst 720 senioren met een AWBZ-indicatie hebben zich - na een succesvolle proef eerder dit jaar.. 04-07-2012

Afbeelding flyer 'Meer doen met jong en oud in de buurt'

Seminar: Meer doen met jong en oud in de buurt 
Welke inspirerende voorbeelden zijn er in de wijk te vinden, waarin jong en oud iets voor elkaar betekenen? Hoe kunnen aanbieders van wonen, zorg en welzijn deze stimuleren en ondersteunen? U hoort het op het seminar over nieuwe intergenerationele communities, hoe ze werken, waar de grenzen liggen, hoe ze te faciliteren. Dit seminar vindt plaats op vrijdagochtend 14 september in de Jaarbeurs te.. 02-07-2012

Opening Thuishuis Deurne

Alleenstaande ouderen hokken samen in Thuishuis Deurne
Voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen, is sinds woensdag 13 juni een nieuwe woonvorm beschikbaar: het Thuishuis. In samenwerking met Thuis in Welzijn en Stichting Thuishuis verbouwde Woningbouwvereniging Bergopwaarts een voormalige woonwinkel in het centrum van Deurne, om plaats te maken voor zeven 60-plussers. Zij kiezen er bewust voor hun oude dag met leeftijdsgenoten door te.. 14-06-2012

Meergeneratiewoningen Groene Sticht en Mozaïek. Fotograaf: Willem Mes

Publicatie over mogelijkheden gemeenschappelijk wonen
Stichting Innovaties voor Gemeenschappelijk wonen (SING) heeft onlangs het boek 'Bekende en ongekende mogelijkheden van Gemeenschappelijk Wonen' uitgebracht. Het boek toont aan de hand van eerlijke, open verhalen van bewoners de moeilijkheden, dilemma's, maar ook de kansen en successen bij gemeenschappelijk wonen. Ook de vraagstukken waar corporaties en zorgorganisaties mee te maken hebben als.. 10-05-2012

Fragment brochure 'Zorg door dorpskracht'

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige financiering en bij de huidige tijdgeest: meer samen regelen met minder inzet van professionals. De gratis brochure 'Zorg door dorpskracht' geeft een.. 24-04-2012

Standpunt CVZ over scheiden van wonen en zorg
Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een 'Signalement zorg en wonen' ter consultatie aangeboden aan belanghebbende partijen, zoals Aedes en ActiZ. De inhoud van het rapport is aanleiding voor de koepels van cliëntenorganisaties, CG-Raad, CSO, NPCF, Per Saldo, Landelijk Platform GGz en Platform om nu al gezamenlijk te reageren en een krachtig signaal af te geven. 21-03-2012

Bernard Smits, directeur Woningbouwverening Gelderland

Gastblog: Cohousing, Europese revival van sociaal sterk concept 
Tijdens een conferentie over self-managed cohousing (gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer) bemerkt Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland, dat de interesse voor cohousing in Europa gestaag groeit. Smits spreekt van een 'cohousend' Europa in zijn gastblog voor het Kenniscentrum. 16-03-2012

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’
De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden. 16-03-2012

Foto: Chris Pennarts

Win € 75.000 met een vernieuwend idee
Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt dan kans op € 75.000 om uw idee uit te voeren. 06-03-2012

Goede praktijkvoorbeelden voor verbetering ouderenzorg en -welzijn
Goede praktijkvoorbeelden en ideeën die de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren, zijn gepubliceerd door GENERO, het netwerk voor ouderenzorg voor de regio Zuidwest-Nederland. In samenwerking met studenten van Avans Hogeschool Breda en Hogeschool Rotterdam, beschreef GENERO 40 Good Practices & Ideas, die u kunt downloaden. 24-02-2012

Foto: Chris Pennarts

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar
In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Plaatsing mantelzorgwoning

Minister vergemakkelijkt plaatsing mantelzorgwoningen
Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van BZK aan de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is niet langer een omgevingsvergunning nodig. Als er wel een vergunningsprocedure nodig is, duurt deze korter: acht weken in plaats van zes maanden. 28-11-2011

Plaatsing zorgkamer

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties 
Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert. 13-10-2011

Mantelzorgwoning geplaatst na gedwongen verhuizing
De eerste mantelzorgwoning plaatste Hodes Bouwsystemen in Groenlo bij de familie Rumathe. Zij moesten gedwongen verhuizen vanwege de aanleg van een provinciale weg, maar konden geen huis vinden waar ze konden blijven zorgen voor  oma. De plaatsing van een tijdelijke mantelzorgwoning bleek de oplossing. De vergunning die de gemeente hiervoor verleende, duurt zolang mevrouw Roerdink in leven is. 10-10-2011

website Kleinschaligwonen-nh.nl

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt praktische tips, goede voorbeelden en informatie over financiering. 05-07-2011

Duitse maatregelen wonen met dementie vertaald
De SEV wil in 2011 het fundament leggen voor een nieuw experimentencluster: Wonen met dementie. Hierbij gaat het om ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers door aanpassingen in woning en woonomgeving. 30-06-2011

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen
Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor gemeenschappelijk wonen realiseren. Talis investeert in vastgoed en de WBVG gaat de wooncomplexen beheren. Het concept dat moet ontstaan is gericht op kleinschalige woonvormen voor ouderen tegen eenzaamheid en met een brug naar formele zorg. 24-06-2011

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen
Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het woningbestand en de woonomgeving en kansen voor mantelzorgwoningen te benutten. Dit zijn enkele ideeën in de nieuwe trendstudie over de toekomst van de.. 07-06-2011

Blog: 'Van gezellig word je gezond'
'Van gezellig word je gezond.' Dat is een uitspraak van een bewoonster van de Turkse Woongroep De Tweede Lente. Zij woont naar volle tevredenheid in deze woongroep die zij zelf heeft opgericht met behulp van een woonadviseur. Er zijn momenteel ruim vijfhonderd woongroepen voor ouderen waarvan er 54 voor oudere migranten zijn. Het valt niet mee om een woongroep op te richten. Het kost veel tijd.. 26-05-2011

Nieuwe startpagina Opplussen Nieuwe Stijl
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij de ondersteuning van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen. Het Kenniscentrum heeft daarom een nieuwe startpagina met veel informatie en verwijzingen over Opplussen Nieuwe Stijl. Met de nieuwe startpagina kunnen woningcorporaties en gemeenten de nieuwe, krachtige rol oppakken om de.. 16-05-2011

Koopservicflat Habion: De Bloemenkamp Gorssel.

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar
Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben. De servicekosten verschillen sterk en zijn met name in koopflats hoog. Er is veel leegstand, vooral in koopflats en de zorg is inefficiënt geregeld. Toekomstkansen voor serviceflats liggen in het.. 19-04-2011

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen
Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde een beter beeld krijgen van de actuele ervaringen van corporaties met kangoeroewoningen in Nederland. 06-04-2011

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Gratis app voor mantelzorgers
Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door Nedap Healthcare. De mantelzorger kan ook verwanten en bekenden uitnodigen die ook kunnen zorgen. 04-04-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Ouderen helpen tienermoeders in woonconcept
Stichting Timon, hulpverleningsorganisatie voor jongeren, en seniorenhuisvester Habion ondertekenden op 7 december 2010 een overeenkomst om in Houten een begeleid wonen-project te realiseren voor tienermoeders en tienermeiden. Habion ontwikkelt en bouwt er een wooncomplex met zeventien appartementen en verhuurt deze aan Stichting Timon. Van deze appartementen zijn er dertien bestemd voor jonge.. 03-01-2011

Foto: www.westflankhaarlemmermeer.nl

Cruquiushoeve gemengde wijk voor zorg en wonen
Op het reeds bewoonde terrein van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer worden 1000 woningen gebouwd voor mensen zonder zorgvraag. Ook komen er nieuwe woningen voor circa 240 bewoners met een zorgvraag. Aan de buitenkant van de woningen is niet zien of de woningen zijn voor mensen met of zonder beperking. De binnenkant wordt aangepast aan de.. 21-12-2010

Toegang pgb wordt moeilijk
Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb's) toegekend. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om de regeling beheersbaar te houden. Dit schrijft staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten-Hyllner  in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder werd bekend dat een algemene tariefsverlaging van drie procent wordt ingevoerd. Het kabinet stelt 350 miljoen euro extra.. 09-12-2010

Foto: Was Architectenbureau

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder
Het Utrechtse Woonzorgproject 't Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder. De prijs van de ministeries van VWS en BZK is dit jaar voor het laatst uitgereikt en had als thema 'Onbeperkt houdbaar!'. 18-11-2010

Advies woningaanpassingen bij dementie
Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privé en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen, zowel bouwkundig als technologisch. 11-11-2010

Thee voor de bezoekers. Foto: Henriëtte Guest

Sluier over dementie bij oudere migranten weghalen
Voor oudere migranten met dementie en hun naasten werd 27 oktober 2010 het eerste 'Alzheimer Theehuis' georganiseerd. Bij de bijeenkomst in 's Hertogenbosch kregen Turkse en Marokkaanse bezoekers informatie over dementie, de ziektebeelden ervan en de mogelijkheden om de juiste steun en begeleiding te krijgen binnen het zorgaanbod. Het concept is gebaseerd op de succesvolle Alzheimer Cafés. 28-10-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal
Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als achtervang een regulier zorgbedrijf dat ook zorgt voor specialistische hulp. Op deze manier kunnen studenten met een beperking een zo gewoon mogelijk.. 27-10-2010

Foto: Chris Pennarts

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'
Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de gezondheid is de reden om wel te verhuizen. Dit zijn enkele conclusies uit een aantal recente onderzoeken naar woonwensen van senioren. 18-10-2010

Uitreiking Zilveren Woonladder in 2006

Duurzame projecten gezocht voor prijsvraag
De ministeries van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn op zoek naar duurzame projecten voor woonvormen die niet tot de reguliere woningmarkt behoren. Deze projecten kunnen meedingen naar de Zilveren Woonladder, een prijs die het beste plan beloont met een zilveren beeldje (een woonladder) en een geldbedrag van € 10.000,-. 25-08-2010

iStockphoto.com

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'
Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Foto: Willem Mes

Prijsvraag voor vernieuwend idee informele zorg en vrijwillige inzet
De Nederlandse Stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg (SPZ) bekroont de meest vernieuwende prestatie op het gebied van informele zorg en vrijwillige inzet met € 50.000. SPZ daagt u uit uw projectaanvraag voor de Pier de Boer- prijs voor 2011 in te dienen. 20-05-2010

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

Meergeneratiewoningen Centraal Wonen Mozaïek, Nijmegen. Foto: Willem Mes

Eerste Nederlandse generatietuin geopend
De eerste generatietuin van Nederland is op 6 april 2010 geopend door Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Haagse wethouder Baldewsingh.  In deze tuin werken jongeren en ouderen samen. 06-04-2010

Verplaatsbare zorgkamer

Mantelzorgwoningen mogelijk maken: tips voor gemeenten
De vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor mantelzorg bij een bestaande woning neemt toe. Regels en vergunningsprocedures lijken hierbij in de weg te zitten maar dat hoeft niet zo te zijn. Zowel de provincie Utrecht als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten onlangs de mogelijkheden op een rij. 23-03-2010

Opening van de eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen

Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen
De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor ouderen die in een woongroep willen wonen. 04-03-2010

Wethouder Vos van Amsterdam opent het Expertisecentruim Mantelzorg (foto: Constance Sanders)

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen
Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Zorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam

Nieuwe initiatieven voor roze ouderen: woongroep en dagbesteding
De Rietvinck in Amsterdam is als eerste zorgcentrum in Nederland een dagbesteding gestart, die gericht is op zelfstandig wonende roze ouderen met een indicatie. Op de dagbesteding kunnen roze ouderen op een prettige manier samen de dag doorbrengen. In het recent geopende Café Rosé in de Rietvinck kunnen (roze) ouderen afkomstig uit de hele stad elkaar ontmoeten. In dit ontmoetingscentrum vinden.. 28-01-2010

Omslag van informatiebrochure Atelier Marokkaanse Woongroep

Marokkaanse woongroep in Amsterdam
De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 14-01-2010

Meergeneratiewoningen Centraal Wonen Mozaïek, Nijmegen. Foto: Willem Mes

Wonen in meervoud in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek 'Wonen in Meervoud' met projectvoorbeelden. 04-11-2009

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema's.. 21-10-2009

De Hagelaar in Best. Foto: RVU/SOL FILMprodukties

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, 't Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Plaatsing zorgkamer

Petitie vraagt ruimer beleid mantelzorgwoningen
Cliëntenorganisaties boden de Tweede Kamer op 22 september 2009 een petitie aan om de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te verruimen. 23-09-2009

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?
Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door een corporatie de eerste kangoeroewoningen (familiehuis, meergeneratiewoning) gebouwd. Hoewel de behoefte is aangetoond, blijft de exploitatie lastig.. 25-03-2009

Foto: Chris Pennarts

Mantelzorg is intensief en vaak langdurig
Mantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 26-02-2009

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Omgekeerde integratie in nieuwbouw Polanen
Mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen straks gemengd wonen in woongebied Polanen in Monster. 07-02-2007