Zoekresultaten: wmo

96 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Begrippenlijst »

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wet gericht op het stimuleren van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Een aantal oude wetten is samengevoegd in de Wmo: de WVG, de welzijnswet en een deel van de AWBZ. De WMO is op 1 januari 2007 ingegaan.

Praktijk » (40)

Wensen van mensen in beeldtaal
Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld.. 01-01-2007

Project Samen leven met zorg van start
Het Project 'Samen leven met zorg' van Stichting Zorgpalet te Enschede maakt het samenwonen van echtparen waarvan één.. 17-11-2005

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de.. 28-12-2006

Opinie » (9)

Van verzorgings-staat naar verbindings-stad
"Als we het zeer intrigerende WRR-advies 'De verzorgingsstaat herwogen' mogen geloven, dan staat de servicewijken in.. 05-01-2007

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Danielle Harkes 'Het beste antwoord'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over geslaagde projecten van de afgelopen jaren en.. 01-11-2007

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Yolan Koster 'Oude wijn in nieuwe zakken'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over het gericht zijn op de mensen met een woon- en.. 01-11-2007

Bijeenkomsten

Het boekje van Ellen 'on tour' 
Activiteiten en ondersteuningsaanbod bij de film 01-06-2009

Onderzoek » (14)

Wmo-loket: hoe ver zijn gemeenten?
Gemeenten hebben grote ambities met Wmo-loketten. Zij willen in de toekomst informatie bieden over alle terreinen die.. 04-10-2007

Burenhulp digitaal koppelen aan Wmo-loket
Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo-loket in de gemeente. Dit adviseert de.. 07-11-2008

Onderzoek naar klanttevredenheid bij Wmo-loketten
In de gemeenten Prins Alexander Rotterdam, Nederweert en Duiven is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van het.. 19-02-2008

Achtergrond » (7)

Wmo en het lokale loket
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat iedere burger kan deelnemen aan de samenleving. Eén van de.. 26-06-2009

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de Wmo wil het kabinet een.. 14-01-2007

Varianten van het lokale loket
De vormgeving van het loket hangt af van onder meer de taken die het loket heeft, de doelgroep, de terreinen die het.. 26-06-2009

Nieuwsarchief » (19)

Movisie doet onderzoek naar gevolgen Wmo
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor organisaties in (mantel.. 16-04-2009

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten 'Lokaal aan de Slag met WMO.. 28-01-2010

Wmo congres: impressie workshop samenwerking
Hoe gaat het verder met deze samenwerking? Wordt het een droom of een nachtmerrie? Deze vragen zetten de tongen in.. 28-09-2009

Instrumenten

Centrale stalling scootmobielen
Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn.. 19-09-2007

Overig » (4)

Nieuwsbrief 3 februari 2010
03-02-2010

Foto: Chris Pennarts

English summary
Welcome to the information page of Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, the knowledge centre for housing and care.. 21-08-2009

Verfris uw blik op wonen, zorg en welzijn
10-03-2010