Zoekresultaten: woonwensen

47 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Voor u geselecteerd

Webspecial Woonwensen oudere migranten 
Hoe kunnen we het beste van twee werelden bij elkaar brengen? Dat is een vraag die veel oudere migranten bewust of.. 08-09-2011

CliŽnteninbreng bij bouwplannen
ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van.. 29-09-2011

Onderzoek » (19)

Vivare onderzoekt woonwensen senioren
Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend.. 28-06-2006

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen.. 08-04-2010

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van.. 20-02-2007

Achtergrond

Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren
Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is.. 26-11-2008

Nieuwsarchief » (8)

Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte

Woonambassadeur helpt senioren met verhuizen
Oudere bewoners die minimaal tien jaar een eengezinswoning van Patrimonium Barendrecht huren, kunnen hulp van een.. 06-12-2011

Alle partijen hebben hetzelfde doel 
In de serie cases over de rol van cliŽnten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van.. 28-07-2011

Ingrijpende hervorming AWBZ gepresenteerd
Het kabinet kiest voor ingrijpende hervorming van de AWBZ, die alleen nog maar bestemd is voor het leveren van.. 06-06-2011

Instrumenten

Fragment omslag vragenlijst 'Hoe woont het hier?'

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van.. 27-10-2010

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft.. 25-08-2005

Instrumenten voor klantondersteuning
Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Overig » (4)

Wethouder Vos van Amsterdam opent het Expertisecentruim Mantelzorg (foto: Constance Sanders)

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen
Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan.. 08-02-2010

Nieuwsbrief 21 oktober 2010
21-10-2010

Nieuwsbrief 15 april 2010
15-04-2010

Praktijk » (8)

De Amerhorst

Samen ťťn visie met goede werkafspraken 
In de serie cases over de rol van cliŽnten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van.. 06-07-2011

Wensen van mensen in beeldtaal
Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld.. 01-01-2007

De Lunette Sutfene ; foto: Iaa Architecten

CliŽntenraad Sutfene
Visualiseer de bouwplannen: ervaringen met de betrokkenheid van de cliŽntenraad bij het bouwplan De Lunette in Zutphen.. 01-06-2011

Opinie

Mobiele mantelzorg in De Dellen. Foto: Ed Nolte

Blog: Maatschappij van elastiek 
Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun.. 11-11-2010

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Gerdi A. Verbeet 'Bekijk het eens van de andere klant'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over het centraal stellen van de behoeften van de.. 01-10-2007