Zoekresultaten: zorginfrastructuur

16 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Begrippenlijst »

Zorginfrastructuur

Voorzieningen die nodig zijn om zorg en welzijn te kunnen leveren aan mensen die langdurig op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen. Vanuit de AWBZ is financiering mogelijk voor ruimten en technologische voorzieningen voor het leveren van zorg (CTG beleidsregel CA-259).

Onderzoek

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum 
In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo.. 01-09-2006

Onderzoek naar woonzorgcomplexen 
Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand woonzorgcomplexen.. 12-06-2004

Nieuwsarchief » (8)

Regeling zorginfrastructuur blijft van kracht
De invoering van integrale tarieven in 2011 heeft voor zover nu kan worden overzien geen gevolgen voor de beleidsregel.. 16-02-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009.. 08-07-2009

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie "We zijn gewoon een goede buur" van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden.. 15-12-2008

Opinie

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Jeroen Singelenberg 'Welke innovaties hebben echt het aangezicht van woonzorgland veranderd?'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over what's hot en what's not wat betreft.. 01-04-2007

Praktijk

Woonservicegebied Meulenvelden te Didam
Meulenvelden in Didam is het eindpunt van een tocht die de samenwerkende partners (Laris Wonen en Diensten, Diafaan.. 01-05-2008

Achtergrond

Extramurale zorginfrastructuur
Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde.. 11-09-2006

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal.. 04-08-2009

Wat mag en kan bij koppelen van huur- en zorgcontracten?
Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006 07-04-2006