Zoekresultaten: Achtergrond

150 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Toewijzing
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. 10-01-2012

Foto: Architect

Leven zonder zorg - nieuwe functies voor zorgvastgoed 
Dit is het derde deel in een drieluik van onderzoeken naar herbestemming en zorg. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies ditmaal zorggebouwen die een nieuwe functie buiten de zorg hebben gekregen. 24-11-2011

Invoeringstermijn
In 2014 start 'scheiden wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente?†Het Kenniscentrum†beantwoordt†veelgestelde vragen. 17-11-2011

Zorg en herbestemming 
Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Ook levert herbestemming een bijdrage aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 17-11-2011

Scheiden wonen en zorg 
In 2014 start 'scheiden wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar! 17-11-2011

Doelstelling scheiden wonen en zorg
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente?†Het Kenniscentrum†beantwoordt†veelgestelde vragen. 16-11-2011

Welke zorgzwaartepakketten?
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente?†Het Kenniscentrum†beantwoordt†veelgestelde vragen. 16-11-2011

Huurcontract
16-11-2011

Wat vinden...?
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. 16-11-2011

Huur
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. 16-11-2011

Zorginfrastructuur
In 2014 start het 'scheiden van wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. 16-11-2011

Woonzorgboerderij 2.0
Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities. Gebruikers, medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor invulling, net als bij een 'social web' of sociaal netwerk.† De Hagert levert een plek waar.. 11-10-2011

CliŽnteninbreng bij bouwplannen
ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van 2011 met cliŽntenraden en zorgorganisaties over hun ervaringen met bouwtrajecten. Daarmee bieden wij andere organisaties zicht op de verschillende mogelijkheden, ervaringen met hulpmiddelen, het samenspel als derden investeren, op wat nuttig bleek, wat zwaar weegt en wat minder.. 29-09-2011

Foto: Flickr: -JvL-

Prinsjesdag 2011: Reacties Aedes, Actiz en VGN
22-09-2011

Samenwerken aan vastgoedexploitatie
Steeds vaker werken woningcorporaties en zorgaanbieders samen bij de realisatie van zorgvastgoed. Rondom financiering van zorgvastgoed ontstaan vaak lange discussies en lang niet altijd resulteert dit in een geslaagde huurovereenkomst. Belangrijk is de vraag: wat is een passende huur die de zorgorganisatie aan de woningcorporatie moet betalen? 14-07-2011

Stappenplan rekenen aan zorg
Bij de ontwikkeling van woonzorgprojecten is er vaak direct veel aandacht voor de bouwkundige plannen. Hoe begrijpelijk en verleidelijk dit ook is, vanuit huidige wet- en regelgeving is het belangrijk om eerst aan zorg te rekenen, daarna aan vastgoed en vervolgens met goede plannen een financier te vinden. 14-07-2011

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed 
Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiŽle onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.††Deze special geeft u overzicht en inzicht om hierbij te helpen. 14-07-2011

Financiering met een businesscase
Met uw plan voor een nieuwe woonzorglocatie gaat u in eigendomssituaties meestal naar een bank voor financiering. Dat is tegenwoordig niet zo eenvoudig; banken kijken kritisch en zien veel risico's. Financiering is alleen mogelijk op grond van een businesscase. 14-07-2011

Actualiteit en kader
Op de bekostiging van zorg en zorgvastgoed is nieuwe wet- en regelgeving†van toepassing. Gecombineerd met veelvoorkomende strategieŽn van zorgorganisaties levert dit een belangrijk kader voor de succesvolle realisatie van woonzorgprojecten. 14-07-2011

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen bij het veilig en comfortabel maken van hun woning via Opplussen Nieuwe Stijl. Op deze pagina vindt u de meest relevante inzichten, kennis en documentatie: een beknopte omschrijving, met.. 16-05-2011

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Kosteneffectiviteit videocommunicatie nog niet bewezen
Er kan nog niet geconcludeerd worden dat invoering van videocommunicatie of beeldbellen†in de zorg thuis kosteneffectief is. Het tegendeel kan echter ook niet worden bewezen. Dit is de conclusie van een literatuurstudie dat Nivel in opdracht van Actiz uitvoerde. Het onderzoek vond plaats in het kader van het programma Zorg op Afstand Dichterbij dat het ministerie van VWS en het.. 16-05-2011

Businesscase Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel
De vroegere rol van de wijkverpleegkundige kan in een nieuwe gedaante maatschappelijk grote meerwaarde hebben. Dat staat in de maatschappelijke businesscase van het project Van Solex naar Laptop van thuiszorgorganisatie Omring. De gepubliceerde businesscase beschrijft een kleinschalig thuiszorgconcept waarin de wijkverpleegkundige een zichtbare schakel is in de wijk. De publicatie is een.. 29-04-2011

De projectencarrousel ontleed
Het ministerie van WWI onderzocht in 2009 hoe het mogelijk was dat zoveel projecten, goed en minder goed, niet duurzaam bleken. Jaarlijks starten honderden projecten met een tijdelijke subsidie en verdwijnen weer zodra de financiering stopt. Ook de effectieve projecten (good practices). 28-04-2011

Foto: Chris Pennarts

Thuishuizen, een woonvorm tegen eenzaamheid
Een Thuishuis is een studentenhuis voor ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. 'Het is een woonvorm waar je op een leuke manier oud kunt worden, zegt Jan Ruyten, bedenker van het concept en directeur van Thuis in Welzijn. 01-04-2011

Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Chris Pennarts.

Online overzicht projecten Zorg op Afstand
Een databank voor Nederlandse projecten van zorg op afstand in de langdurende zorg, dat was er nog niet. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg wil hiermee een overzicht bieden van projecten en diensten van zorgaanbieders. Deze kunnen zo van collega-organisaties leren. 23-03-2011

Foto: Chris Pennarts

Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken
In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met verschillende partners aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. Met co-financiering van het ministerie van VWS kunnen de† experimenten hun veranderingstraject voortzetten met ondersteuning van inhoudelijke deskundigen, transitiedeskundigen en branche-deskundigen. Ook worden zij in staat gesteld.. 18-03-2011

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemÍleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Boek: Sociaal isolement bij ouderen
Effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen is doorgaans erg moeilijk. In Rotterdam is de afgelopen vier jaar lang gewerkt aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen. Doelstelling was de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van interventies, gericht op het signaleren van sociaal isolement en het verminderen of opheffen ervan. Zes Rotterdamse.. 28-02-2011

Webspecial Eenzaamheid samen aanpakken 
In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reŽle valkuil. Eťn op de drie Nederlanders is eenzaam volgens onderzoek van TNS/NIPO. Eťn op de tien mensen is 'sterk eenzaam' en twee op de tien 'matig'. Eenzaamheid komt onder alle lagen van de bevolking voor en onder alle leeftijdsgroepen. De groep 35-55 jarigen alleenstaande vaders of moeders en koppels met problemen vormen een.. 28-02-2011

Beeldschermzorg. Foto: ActiZ.

Gratis beeldbellen op proef bij Amaris Zuiderheide
CliŽnten van Amaris Zuiderheide kunnen door de pilot Zibber4free gratis beeldbellen met vrienden en familie. Amaris Zuiderheide in Hilversum werkt hier voor samen met het regionale kennis- en innovatieplatform iZovator. Voor de proef hebben de deelnemers geen computerervaring nodig. 22-02-2011

Foto: Casade Waalwijk

Webspecial Levensloopgeschikt bouwen 
Het is belangrijk om meer en betere levensloopgeschikte woningen te realiseren. De vergrijzing staat voor de deur, mensen willen in toenemende mate zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen en er is meer aandacht voor de leefbaarheid van wijken en buurten. Bovendien moeten vastgoedpartijen zakelijker werken om de kwaliteit en continuÔteit van hun activiteiten ook op lange.. 02-02-2011

Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Chris Pennarts.

Zorg en Technologie
Het Platform Zorg en Technologie is de opvolger van het Netwerk Zorg op Afstand. Het platform bestaat uit 20 lidorganisaties van ActiZ, ondersteund door bureaumedewerkers van ActiZ. Het platform gaat kennis zoeken, genereren en met elkaar delen. Het Platform gaat ook dienen als intermediair tussen voorlopers, nieuwkomers en nieuwsgierigen door bijeenkomsten voor de hele sector te organiseren. De.. 24-01-2011

Multifunctioneel wijkpunt BaLaDe in Waalwijk

Innovatieve ggz-woonzorgprojecten
De RIBW Alliantie, vereniging van zorgorganisaties voor mensen met langdurige ggz-problematiek, heeft in samenwerking met - en op verzoek van - het Kenniscentrum een aantal innovatieve woonzorgprojecten geselecteerd. Zo ontstaat een indruk van het brede terrein van projecten gericht op mensen met ggz-problemen. 19-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliŽnten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Zorgzwaartepakketten (ZZP's)
Zorgzwaartepakketten vormen de basis van zorgzwaartebekostiging. Dit is sinds 1 januari 2009 het financieringssysteem voor de AWBZ voor instellingen in de verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. In een zorgzwaartepakket staat beschreven hoeveel en welke zorg een bewoner van een zorgorganisatie nodig heeft. 16-12-2010

Kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie, Nele Spruytte e.a., 2010

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen
Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven buiten BelgiŽ. 15-12-2010

Gevolgen staatssteundossier woningcorporaties voor zorgorganisaties
Krijgt de verhurende woningcorporatie staatssteun voor dit zorgcomplex? Moeten we mensen afwijzen op grond van hun inkomen? De zogeheten staatssteunregeling voor woningcorporaties levert ook bij zorgorganisatie die met corporaties werken de nodige vragen op. Per 1 januari 2011 gaat de Europese beschikking over staatssteun voor woningcorporaties in. 06-12-2010

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een Ďschijnhouvastí. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek 'CoŲrdineren als balanceren.. 25-11-2010

Foto: De Magneet Hoogeveen

Multifunctionele centra kijken te weinig naar vraag in de wijk
Multifunctionele centra betrekken bij het programmeren van hun dienstenaanbod onvoldoende de behoeften van de doelgroepen. De centra leunen daarbij te zwaar op de geldstromen van de rijksoverheid (AWBZ), gemeente (Wmo) en woningcorporaties (onrendabele huur). Dat zijn enkele conclusies die onderzoeker Lucas Delfgaauw trekt in zijn onderzoek 'Het multifunctionele dienstencentrum in de woonservice.. 18-11-2010

De Nieuwpoort in Alkmaar. Foto: Monique Wijnties

Webspecial Met zorg bouwen 
Hoe kan de omgeving positief bijdragen aan het sociaal, mentaal en lichamelijk welbevinden van de bewoners en andere gebruikers. Dat is de kernvraag die bij 'healing environment' wordt gesteld. Het lijkt vanzelfsprekend dat de omgeving ons kan beÔnvloeden. Maar wat werkt voor wie? 11-11-2010

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie
Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde omgeving die maken dat mensen kunnen functioneren op de plek waar ze zijn. 04-11-2010

Naar een healing environment in wonen-zorg
Een healing environment voor wonen en zorg wordt gecreŽerd door bewust te bouwen voor†het welbevinden van de†gebruikers: bewoners ťn medewerkers. Bewust bouwen met aandacht voor alle omgevingsfactoren van het gebouw en oog voor de gebruikers. Er is steeds meer†belangstelling voor de invloed die het gebouw heeft op het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers.†Deze pagina biedt.. 01-11-2010

Fragment omslag publicatie 'Helende omgeving' Zonnehuizen

Medewerkers kunnen bijdragen aan helende omgeving
'Helende omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen' is een nieuwe brochure vol† onderzoek,†aanbevelingen en anekdotes geschreven vanuit een antroposofische invalshoek. De brochure is in de eerste plaats geschreven voor medewerkers. Zij kunnen zelf bijdragen aan het creŽren van een helende omgeving binnen hun eigen groep. 20-10-2010

Foto: Chris Pennarts

Proeftuinen autisme
Aedes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zijn een samenwerking aangegaan om kennis te ontwikkelen en vast te leggen over het wonen van mensen met autisme. Gedurende een periode van twee jaar worden lokale initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en particulieren (proeftuinen) gevolgd, ervaringen uitgewisseld en gebundeld, alsmede een.. 05-08-2010

Stappen naar een Evidence-based design
De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de publicatie staat een masterclass 'Evidence-based design' van hoogleraar en architect Kirk Hamilton. 20-07-2010

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Zorgbouw kan onvoldoende profiteren van gunstige bouwmarkt
De recessie heeft het afgelopen jaar grote gevolgen voor de zorgbouw gehad. Zorginstellingen kunnen door de teruglopende vraag in de bouw de laatste tijd over het algemeen gunstig aanbesteden. Toch lijken zorginstellingen niet op grote schaal van dit voordeel te profiteren. Dat wordt veroorzaakt door de uitblijvende duidelijkheid over de toekomstige vergoeding van kapitaallasten†gekoppeld aan de.. 07-07-2010

Publicatie 'Healing environment' STAGG

Publicatie: Healing Environment, anders bouwen voor betere zorg
Het doel van deze STAGG-publicatie†is het ongrijpbare concept healing environment in een context plaatsen. Dit doen de auteurs door een terugblik in de tijd, interviews, een wetenschappelijk artikel en veel ruimte voor architecten. Architecten presenteren op uiteenlopende manieren ontwerpstudies waarin zij hun idee van healing environment tonen. Het resultaat is een inspirerend boek vol.. 01-07-2010

Foto: Claudia Kamergorodski.

Impressie†'De ontdekkingsreis',†over 25 jaar interculturele ouderenzorg
"Nog leuker dan een verjaardagsfeestje", aldus†adviseur Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg over de vrolijke en betrokken sfeer† op het symposium dat het Kenniscentrum samen met ActiZ†organiseerde over 25 jaar interculturalisatie. Meer dan 125 bezoekers wisselden initiatieven uit, deelden ervaringen, zongen uit volle borst mee met de Kleurrijke Mama's en genoten van een.. 23-06-2010

De ontdekkingsreis 
ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek De ontdekkingsreis. Het boek neemt u mee naar 25 jaar interculturalisatie in wonen, zorg en welzijn. Het boek bestaat uit essays, columns, interviews, artikelen van prominente personen in de wereld van wonen, zorg.. 21-06-2010

Zorg in Woningen
Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn. De geboden informatie is gebaseerd op actuele mensmaten en Arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen biedt kennis en inzicht aan corporaties, zorgorganisaties, gemeenten, architecten en bouwers.. 06-05-2010

Webspecial Mantelzorg 
Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Kenniscentrum liet een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. 29-04-2010

Website Loket Veilige gebouwen in de zorg

Kenniswebsite 'Loket Veilige gebouwen in de zorg' gelanceerd
Informatie op het gebied van veiligheid en zorgbouw is vanaf nu te raadplegen via het 'Loket Veilige gebouwen in de zorg' van TNO Zorg en Bouw. Op de website wordt internationale en nationale kennis van gebouwde omgeving en veiligheid samengebracht. De huidige informatie op de website is een basis, maar in interactie met gebruikers zal de inhoud verder kunnen groeien. 23-03-2010

Foto: HenriŽtte Guest

Immigrant senior cohousing in the Netherlands
Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef Els de Jong van Bureau voor Woononderzoek een Engelstalig artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture.† 17-03-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

VWS schetst visie op toekomst AWBZ
Staatssecretaris Bussemaker van†VWS schetst in een brief aan de Tweede Kamer haar visie op de toekomst van de langdurige zorg en de bekostiging daarvan vanuit de AWBZ. Volgens de visie van VWS staan behoeften van cliŽnten centraal en moet de zorg daar binnen de kaders op aansluiten. In de brief wordt ook geschetst hoe VWS deze visie wil vertalen in de bekostiging. 03-02-2010

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten†'Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen' (LADS) geslaagd afgerond. In het Brabantse Provinciehuis kwam een record aantal bezoekers leren van de aanpak van andere gemeenten en woningcorporaties. Halsreikend wordt nu uitgekeken naar de handreiking die in mei 2010 verschijnt met tips en suggesties voor.. 28-01-2010

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Zicht op Doorzonscan in vijf vragen
De Doorzonscan selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen. In vijf vragen geeft laaglandadvies inzicht in de mogelijkheden van het instrument. Laaglandadvies ontwikkelde de Doorzonscan in opdracht van de provincie Gelderland, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het ministerie van VROM. 06-01-2010

Films over dementie verzameld op website
Op de website Moderne-dementiezorg.nl staan meer dan 100 korte films over dementie. De website wil een inspiratiebron zijn voor familieleden en professionals die met dementie te maken hebben. Betrokkenen kunnen ook zelf films aandragen. 21-10-2009

Boekje van Ellen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een korte speelfilm over samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg: 'Het boekje van Ellen'. De film is uitgebracht samen met een werkboek met tips en suggesties. Werkboek en film zijn verkrijgbaar via het Kenniscentrum. 09-10-2009

Middagmanifestatie op de Project!mpuls

Impressie Project!mpuls april 2009 
Schoonmaakster Toos had op het damestoilet een informatiemap over de Project!mpulsdag gevonden en erin gekeken. Ze ontdekte veel raakvlakken met haar eigen oude moeder en confronteerde de Project!mpuls-bezoekers met haar zorgen over haar oude moeder ťn over haar eigen oude dag. "Jullie, kanjers, hebben ervoor geleerd. Maar ik hoop echt dat jullie vandaag niet alleen maar kaartjes uitwisselen en.. 01-10-2009

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiŽrende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt 
In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de voortdurend veranderende regelgeving en financieringsmogelijkheden spelen een rol. Extra lastig zijn de verschillen in tijdshorizon van wonen en zorg. Er.. 23-09-2009

Lessen uit de praktijk van†stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek 'Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie' van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft zijn eigen vermogen omgezet in een revolverend investeringsfonds. Bij dit fonds kunnen deelnemende gemeenten een zachte lening krijgen voor projecten die bijdragen aan leefbaarheid en leefkwaliteit in stedelijke herstructureringswijken en dorpskernen. Voorbeelden zijn buurtcentra en projecten wonen/zorg voor ouderen en.. 16-09-2009

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Gemeenten kunnen op grond van het ISV financiŽle middelen krijgen voor fysieke ingrepen met het oog op de revitalisering van het stedelijk gebied. Het ISV kan een subsidie-instrument zijn dat kan bijdragen aan het realiseren van de kwantitatieve opgave tot 2015 voor wonen met zorg en welzijn. Het totale budget bedraagt Ä 1,3 mld. 16-09-2009

Woningwaarderingsstelsel
Elk jaar stelt†het ministerie van BZK†de maximumhuurprijs vast die bij een bepaalde woningkwaliteit hoort. Met het woningwaarderingsstelsel (wws), ook wel 'puntenstelsel' genoemd, wordt de kwaliteit van een huurwoning uitgedrukt in een puntenaantal. Met behulp van dit puntenaantal kan in de tabel 'Maximale huurprijsgrenzen'† afgelezen worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het.. 14-09-2009

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit formuleert de Rijksoverheid de minimum technische voorschriften voor bouwwerken, zoals woningen, verzorgingshuizen, kantoren, winkels en dergelijke. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 14-09-2009

Park de Meer in Amsterdam. Foto: Willem Mes

Volledig Pakket Thuis
Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet 'Volledig Pakket Thuis' (VPT). 14-09-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica en zorg op afstand
Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiŽnte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze technieken langer thuis blijven wonen. De toepassingen zijn het meest effectief in combinatie met aanvullende zorg- en welzijnsdiensten en inzet van personen.. 27-08-2009

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen
De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op initiatief van directeur Nico van Velzen startte de Nationale Woningraad (voorloper van Aedes) met 40 woningcorporaties het experiment aanpasbaar bouwen. Uitgangspunt was dat basiseisen die verband houden met fysieke handicaps standaard moeten worden toegepast (bredere deuren, voldoende.. 19-08-2009

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip 'levensloopbestendig bouwen'. De eisen werden uitgewerkt voor het Handboek Seniorenlabel, dat nu niet meer bestaat: de eisen zijn grotendeels overgenomen in het Handboek WoonKeur. 19-08-2009

Multifunctionele accommodaties 
Een multifunctionele accommodatie (MFA) is vaak het hart van een woonservicegebied. Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn. Vaak gecombineerd met andere functies zoals het gezondheidscentrum, kinderopvang en grand cafť. 06-08-2009

Platforms voor en door klanten
In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee samenhangend ontstaan er ook meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen. Hieronder volgt een greep uit het brede aanbod van.. 06-08-2009

Steunstee, Groningen. Foto: Willem Mes

Steunpunten en andere variaties 
Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan nieuwe knooppunten. In deze knooppunten worden voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebundeld en ontstaat er een integraal en uitgebreid aanbod. Voorbeelden zijn zorgsteunpunt, steunstee en†kulturhus. 06-08-2009

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. 04-08-2009

Rol van de klant
Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van mogelijke klantinitiatieven. 04-08-2009

Welkom in de samenleving?
Deze brochure laat in de vorm van essays, interviews en goede voorbeelden zien wat de ervaringen zijn met participatie van kwetsbare burgers. Hoe worden mensen met een beperking opgenomen in het leven van alledag in de wijken en dorpen waar zij nu wonen? 01-08-2009

Varianten van woonservicegebieden 
De eerste projecten met woonzorgzones waren gericht op het realiseren van een losse zone. Al snel volgden projecten die zich gingen richten op 'woonzorgzonering'. Het idee is dat ťťn woonzorgzone niet volstaat in een gemeente of regio. Gezien de omvang van de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg is het nodig een samenhangend plan te maken dat voorziet in woonzorgzonering over de.. 29-07-2009

Woonvorm Kerkpoortstraat in Harlingen. Foto: Joost Brouwers

WTZi - Regeling kleinschalig wonen
Voor kleinschalige woonvormen bestaat binnen de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi) een AWBZ-brede regeling. De regeling is voor het laatst aangepast in juli 2010. Naar verwachting vervalt de regeling als de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) wordt ingevoerd. 30-06-2009

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Interview Inge Borghuis (ActiZ): De ontwikkeling van zorg op afstand
ActiZ houdt zich al enkele jaren intensief bezig met de ontwikkeling van zorg op afstand; de audiovisuele communicatie tussen zorgverleners en cliŽnten. Samen met leden en partners van ActiZ wordt er gewerkt aan het programma Zorg op afstand, altijd dichtbij.†Naar aanleiding van het ZIP-event 2009 vroeg het ZorgInnovatiePlatform (ZIP)†aan adviseur Inge Borghuis van ActiZ naar de ervaringen.. 30-06-2009

Varianten van zorghotels
Er zijn zorghotels voor verschillende doelgroepen en op verschillende locaties. 29-06-2009

Meerwaarde van zorghotels
Zorghotels bieden een tussenstap tussen ziekenhuis en thuis waardoor mensen eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Dit is een duidelijk voordeel voor de klant die sneller het ziekenhuis kan verlaten en kan herstellen in een prettige omgeving. Naast deze kwaliteitswinst is er een kostenvoordeel.†Tijdelijk verblijf in een zorghotel†zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk langer thuiswonen en niet of.. 29-06-2009

Wmo en het lokale loket
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat iedere burger kan deelnemen aan de samenleving. Eťn van de prestatievelden van de Wmo is het geven van informatie, advies en cliŽntondersteuning. Het lokale loket neemt hierbij een prominente plaats in. De verwachting is dat- mede door de komst van de Wmo de lokale loketten - in ieder geval in aantal de komende tijd - een enorme impuls.. 26-06-2009

Varianten van het lokale loket
De vormgeving van het loket hangt af van onder meer de taken die het loket heeft, de doelgroep, de terreinen die het loket beslaat, de fysieke vorm, de deelnemers en de financiering. Loketten kunnen daarom in grote of in minder grote mate van elkaar verschillen. 26-06-2009

Participanten in het lokale loket
Bij een lokaal loket werken vaak verschillende partijen samen. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoor, consumentenorganisaties en de provincie kunnen betrokken zijn bij het loket. 26-06-2009

Kopersgroepen
Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiŽle middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). 23-06-2009

ZorgcoŲperatie
Een zorgcoŲperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geÔnspireerd volgens Zweeds model. 23-06-2009

Ouderinitiatieven
Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. 23-06-2009

Particulier opdrachtgeverschap
Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. 23-06-2009

Woongroepen
Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Van Ouderen. 23-06-2009

Internet als instrument voor buurtprojecten
Het internet is een nieuw instrument dat kan worden ingezet om meer leefbaarheid en sociale cohesie te bewerkstelligen. De mogelijkheden die het biedt, worden gezien, getuige bijvoorbeeld de buurtsites die overal in het land worden opgetuigd. 01-06-2009

Inventarisatie van buurtprojecten in Nederland
Buurtprojecten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren neemt het aantal en de diversiteit ervan toe. Kenmerkend voor deze projecten is het ruilen van diensten. Ze vergroten de leefbaarheid in de buurt en kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt een overzicht van een aantal van deze buurtprojecten. 01-06-2009

Buurtprojecten en zorgruil
Bij de buurt- en ruilprojecten is wederkerigheid een belangrijk instrument. Praktische hulp, zoals tuinonderhoud en boodschappen staan centraal bij deze projecten. Erik Boele en John van Oord proberen vanuit een eigen invalshoek zorgruil te verbinden met buurt-en ruilprojecten. Beide zijn pioniers en geÔnspireerd door reizen naar de Duitse Seniorengenossenschaften waar zorg een duidelijke rol.. 01-06-2009

Burenhulpcentrales
Er zijn diverse (experimentele) projecten waarbij buren en buurtbewoners ingeschakeld worden om diensten te verlenen. Kenmerkend is het technische systeem dat gebruikt wordt. Verder werken er bij deze projecten veel organisaties samen: gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. 01-06-2009

Meer weten over 'Het boekje van Ellen' 
Lees alles over de outline, productie en gebruik van de film en het werkboek 'Het boekje van Ellen'. Deze†korte werkfilm van Paula van der Oest biedt stof voor discussie over samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 01-06-2009

Inspirerend naslagwerk over architectuur en ouderenhuisvesting
Wie werkt aan ouderenhuisvesting hoort het onlangs verschenen 'De architectuur van de ouderenhuisvesting' op tafel te hebben liggen. De essays en vele voorbeelden maken het boek tot een inspiratiebron en naslagwerk voor iedereen die architectuur voor ouderen een warm hart toedraagt. De auteurs Noor Mens en Cor Wagenaar hebben bij NAi Uitgevers in Rotterdam al eerder prachtig werk geleverd, maar.. 27-05-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio's. 13-05-2009

Publicatie 'denkbeelden'†biedt zicht op†kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie 'Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie' laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt†tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Oliemolen te Delft. Foto Jos Sikkink en Staedion.

Historische panden voor wonen en zorg 
Wat zijn de lessen die geleerd kunnen worden uit het onderzoek naar herbestemmen van†bestaande historische panden†tot projecten voor wonen en zorg? In dit artikel gaan we kort in op de conclusie uit het onderzoek 'Van oude gebouwen en nieuwe functies' van architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies. De uitgebreide rapportage vindt u†via de links.† 01-03-2009

Impressie kenniscafť

Verslag kenniscafť over wonen en zorg†in oude panden
Alleen al de locatie - een schitterend verbouwde spinnerij in hartje stad - was het waard om op 29 januari 2009 naar Leiden te komen. Daar, in Nieuwe Energie, organiseerde Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met Architectuur Lokaal weer een kenniscafť. Thema: het herbestemmen van historische panden voor wonen met zorg. Niet de makkelijkste weg om een project te realiseren, maar, zo was de.. 05-02-2009

Kenniscafť woongemeenschappen 18-12-2008

Woongemeenschappen zijn goud waard 
Woongemeenschappen zijn goud waard. Dit bleek tijdens het kenniscafť over het veilig stellen van de zorg in woongemeenschappen van ouderen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 11 december 2008. Aanleiding voor het kenniscafť was het verschijnen van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut naar woongemeenschappen op leeftijd. 18-12-2008

Logo van Ambient Assited Living.

Europees samenwerkingsprogramma: Ambient Assisted Living
Het programma Ambient Assisted Living (AAL) is een Europees samenwerkingsprogramma in het licht van de vergrijzing. Doel van het programma is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of.. 01-12-2008

Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren
Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is. Woningcorporaties spannen zich al jaren in om hun woonwensen te realiseren. 26-11-2008

Bezoek aan de Marokkaanse woongroep Dar Es Salaam. Foto: HenriŽtte Guest

Het Wereldgesprek:†gesprek dat nooit stopt
Over het het congres Het Wereldgesprek raakten de 200 deelnemers niet uitgesproken! De interessante bezoeken aan negen interculturele Haagse projecten, de inspirerende inleidingen en het levendige debat gaven genoeg stof tot praten. 13-11-2008

Omslag brochure 'Zorg op afstand - Altijd dichterbij'

Programma 'Zorg op Afstand, dichterbij, 2007-2010'
Zorg op afstand†- het inzetten van communicatietechnieken in het zorgproces†- is volop in ontwikkeling. Voor deze belangrijke innovatie wil ActiZ haar leden en andere zorgondernemers graag enthousiast maken.†ActiZ zet hoog in†met het ambitieuze programma Zorg op afstand, dichterbij, waarin ActiZ intensief met landelijke partners samenwerkt. En uiteraard met enkele leden, enthousiaste koplopers.. 01-11-2008

Publicatie brochure Zorg op Afstand
ActiZ heeft†de brochure 'Zorg op Afstand - Altijd dichtbij!' gepubliceerd. "Werken aan zorg op afstand is pionierswerk. Het is een innovatie met perspectief, die inmiddels de nodige concrete resultaten heeft opgeleverd. Bij pionierswerk hoort ook het overwinnen van hindernissen. Door samen aan te pakken, kunnen zorgondernemers vraaggerichte, goede zorg gezamenlijk dichterbij brengen. Het begin.. 01-11-2008

Maatschappelijk ondernemen†in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Ruimtelijke ordening
Hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien, wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente maken zulke plannen. Hoe deze tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). 14-09-2008

Wijkgerichte zorg op afstand en slimme combinaties
Zorg wordt steeds vaker op wijkniveau georganiseerd, waarbij ook domotica (technologische toepassingen als alarmering en het inschakelen van camera's) wordt toegepast. De rol van zorgorganisaties en van corporaties stond centraal bij de presentaties van het project Alarmering Plus in Amsterdam Osdorp, Alarmering Plus van woningcorporaties AWV en Het Oosten en van het UAS-systeem in Baarn-Soest. 14-05-2008

Visie op consultatiebureau voor ouderen
Vilans Kenniscentrum Ouderen en het Landelijk Platform Consultatiebureau voor Ouderen hebben een visiedocument en werkboek over het consultatiebureau voor ouderen uitgebracht. De publicaties bieden handvatten voor alle partijen die op lokaal of regionaal niveau werken aan preventie en de consultatiefunctie voor ouderen. 13-05-2008

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar inhoud als naar vorm. Het handboek bevat aandachtspunten voor routes, verblijfsplekken en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen. 08-05-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Vilans hulpmiddelenwijzer†bundelt kennis over hulpmiddelen
Vilans heeft kennis over hulpmiddelen, handige producten, zorgtechnologie en domotica ondergebracht in een nieuwe online kennisbank, Technology for all. Het kenniscentrum bundelt de kennis en ervaring van de oprichters van Vilans, KBOH, KITTZ, NIZW Zorg en iRv. 23-04-2008

Kenniscafť in Gasterij De Buurvrouw op 18 maart 2008

Wonen voor alle leeftijden in de belangstelling 
Wonen voor alle leeftijden staat in de belangstelling. Dit bleek ook tijdens het kenniscafť over meergeneratiewonen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 18 maart jl. Het is een pril idee dat voet aan de grond krijgt in Nederland. Steeds meer mensen voelen zich aangesproken door de gedachte meer betrokken te zijn bij hun directe omgeving en hun sociale netwerk in eigen buurt te.. 01-04-2008

Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt'
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007

Woonservicezone is wijkontwikkeling 
'Verbind werken aan wonen, welzijn en zorg met andere trajecten in de wijk; wijkontwikkeling = woonservicezone'. Marc van Leent van De Kopgroep ziet werken vanuit netwerken als manier om woonservicezones te bevorderen. Zestig projectleiders van woonservicezones lieten zich inspireren. 09-10-2007

Samenwerkende Fondsen voor Ouderen
Met www.fondsenvoorouderen.nl†willen de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen het zoeken naar financiering gemakkerlijker maken. Met het†beantwoorden van drie eenvoudige vragen weet de aanvrager bij welke fondsen zijn kansen liggen. Hij bepaalt vervolgens zelf bij welke fondsen hij zijn aanvraag kan doen. Iedereen die iets voor ouderen organiseert kan gebruik maken van de website. 15-09-2007

Stichting RCOAK
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude ArmenKantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds, gevestigd in hofje 'Liefde is het Fondament' aan de Keizersgracht te Amsterdam. Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot een van de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland. 15-09-2007

Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Website Innovatiefonds Zorgverzekeraars 15-09-2007

Fonds PGO
Fonds PGO verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiŽntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland. Er zijn twee soorten subsidies: instellingssubsidies en projectsubsidies. 15-09-2007

VSB fonds
Het VSBfonds steunt op het gebied van zorg en welzijn projecten die de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van deelnemers aan de Nederlandse samenleving bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor ouderen, GGZ-cliŽnten, m antelzorgers, gehandicapten, allochtonen en dak- en thuislozen. Andere terreinen waarop het VSB-fonds actief is, zijn; natuur& milieu, kunst.. 15-09-2007

Stichting Fonds 1818
De Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk, Zoetermeer.. 15-09-2007

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds richt zich op projecten die een bijdrage aan de sociale samenhang in de maatschappij en op de sociale participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Projecten gericht op mensen erbij laten horen. Voorbeelden van projecten die gesteund worden zijn o.a. wijkcentra en buurthuizen, maatschappelijk advies en informatiewerk, begeleid wonen. 15-09-2007

Skanfonds
Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social Investments. Dit is een vorm van steunverlening waarbij non-profit organisaties een bijdrage krijgen voor de kosten die zij maken in de startfase. Skanfonds wil graag iets betekenen voor organisaties die zich inzetten voor allochtonen, verslaafden.. 15-09-2007

Fonds†Sluyterman van Loo
Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Door middel van subsidies worden initiatieven en projecten ondersteund die zich richten op: 15-09-2007

ZonMW†
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het†werkgebied ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. 15-09-2007

Nationaal†Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds helpt kwetsbare ouderen in Nederland. Hierbij richt het fonds zich op vier speerpunten: het bestrijden van eenzaamheid, het tegen gaan van verborgen armoede, het vergroten van de veiligheid en de verbetering van de ouderenzorg. 15-09-2007

Foto: Chris Pennarts

Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg
Het Brabantse Moerdijk heeft zich geschaard bij het groeiende aantal gemeenten met een bestemmingsplan mantelzorg. Daardoor wordt het maken van extra woonruimte voor zorgverlening bij een bestaande woning mogelijk. De provincie Noord-Brabant is een belangrijke gangmaker voor de introductie van bestemmingsplannen mantelzorg. 29-08-2007

RIBW-bemoeizorg in beeld
Onlangs heeft de RIBW Alliantie de publicatie 'RIBW-bemoeizorg in beeld' uitgebracht. Deze publicatie beschrijft de bemoeizorg, zoals die anno 2007 ontwikkeld en uitgevoerd wordt door de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW's) in Nederland. Woningcorporaties en andere zorgorganisaties zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners. 16-05-2007

Onderzoek naar seniorencommunities
Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek. 18-04-2007

'Compleet Wonen' werkt aan leefbaarheid
'Compleet Wonen' is een dienstenconcept ontwikkeld door kennisinstituut USUS, waarbij woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente in een team werken aan de leefbaarheid voor oudere bewoners. De behoefte van de huidige bewoners is het vertrekpunt, maar ook de hiaten in het reeds aanwezige aanbod. 28-03-2007

Wijkmeesters: de oren en ogen van de buurt
Corporaties in Osdorp te Amsterdam hebben gezamenlijk een wijkmeester aangesteld voor buurten in dit stadsdeel. Wijkmeesters zijn de oren en ogen van de buurt en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van een buurt. Woningcorporaties AWV, de Alliantie, Eigen Haard, Het Oosten en Woonmaatschappij willen met de inzet van de wijkmeester hun huurders service bieden ťn de leefbaarheid.. 05-02-2007

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Nieuwe hygiŽnecode woonvormen
De nieuwe 'HygiŽncode voor de voedingsverzorging in woonvormen' is nu beschikbaar. De hygiŽnecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers. 05-02-2007

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de Wmo wil het kabinet een duidelijker onderscheid maken tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor†de†uitvoering van de Wmo. 14-01-2007

Koppelen huur- en zorgcontract
Voor het zelfstandig wonen van zorgbehoevende mensen is het soms gewenst, dan wel noodzakelijk, om de huurder te verplichten tot het aangaan van een zorgovereenkomst. Maar is dat wel toegestaan volgens Huurrecht en Mededingingswet? Veel jurisprudentie is er nog niet op dit gebied. De uitspraak in de Maasmond-zaak is tot nu toe de enige. Van belang is een goede argumentatie voor de noodzaak van.. 14-12-2006

Juridische aspecten van klantenbinding bij scheiden van wonen en zorg
Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 07-12-2006

Financiering personenalarmering 
Overzicht van de huidige organisatie en financiering van personenalarmering. 10-10-2006

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien. 02-10-2006

fotograaf: Willem Mes

Extramurale zorginfrastructuur
Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde ruimten nodig. 11-09-2006

Huurtoeslag
Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Tot 1 januari 2006 heette de huurtoeslag: huursubsidie. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een aparte regeling is er voor groepswoningen. 14-06-2006

Wat mag en kan bij koppelen van huur- en zorgcontracten?
Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006 07-04-2006

Middelburg, zetel van de provincie Zeeland, die een stimuleringsregeling ontwierp voor verbetering van eengezinswoningen. Foto: Ed Nolte

Zeeuwse opplussubsidie eengezinswoningen
De provincie Zeeland heeft een stimuleringsregeling vastgesteld voor het opplussen (verbeteren) van eengezinswoningen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan', dat werd uitgevoerd onder auspiciŽn van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. 04-04-2006

Verplichte zorgafname toegestaan
In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch op alle punten in het gelijk gesteld. 22-02-2006

Expertmeeting beheer en exploitatie multifunctionele gebouwen 
In december 2005 hebben diverse deskundigen ervaringen uitgewisseld bij het opzetten en exploiteren van een multifunctioneel wijkbureau. Het Kenniscentrum heeft besloten om de ervaringen met exploitatie te bundelen door enkele voorbeelden verder uit te diepen. 01-01-2006

Van verplicht nummer naar interactie
Het begrip bewonersparticipatie ligt veel corporatiemedewerkers in de mond bestorven. Maar dekt de vlag de lading wel? In veel gevallen is participatie routineus overleg geworden en moet de legitimiteitsvraag worden gesteld. De behoefte van beide partijen om, op welke manier ook, met elkaar in gesprek te zijn, is onverminderd groot, maar het moet Šnders. De bewonersparticipatie evolueert naar.. 17-08-2005

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. 01-08-2005

Een toekomst voor de serviceflat
De serviceflat staat onder druk. Het gebouw en de voorzieningen sluiten niet goed aan op de wensen van huidige en potentiŽle bewoners. De huidige bewoners zijn gemiddeld ouder geworden en potentiŽle bewoners stellen andere eisen aan hun woning en aan voorzieningen. Deze brochure beoogt besturen en directies van serviceflats te ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe koers. 01-07-2005

Woonzorgzones toegelicht op conferentie in Amerika
De Amerikaanse ouderenorganisatie AARP organiseerde op 15 juni 2005 een internationale conferentie over wonen en mobiliteit voor senioren. DaniŽlle Harkes, manager van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, hield tijdens deze conferentie een inleiding over woonzorgzones. 16-06-2005

Toepassingsvormen van kleinschalig wonen
Beschrijving van verschillende vormen van kleinschalig wonen, de plaats binnen de eigen organisatie en de samenhang met het totale zorgaanbod in de wijk. 01-12-2004

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Documentaire toont domotica in groepswonen
Documentair tweeluik 'Een nieuw thuis' toont het leven in kleinschalige groepswoningen in het Leo Polakhuis in Amsterdam ondersteund door domotica. De documentaire werpt een blik op de betekenis van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie en hun familie. De documentare was te zien bij NCRV-document en is te bestellen bij Woonzorg Nederland. 15-10-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica Aansluit Punt als centrale schakel
Het domotica-concept DAP biedt de mogelijkheid alle aansluitpunten in woningen via een centraal punt te verbinden met alle infrastructuur naar de woning toe (telefoon, internet en kabel). Doordat het DAP-concept gebaseerd is op open standaarden en open source kunnen andere systemen hier relatief makkelijk op aansluiten. 09-05-2006

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com