Zoekresultaten: Gelderland

332 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Voor u geselecteerd

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij.. 16-04-2012

Onderzoek » (7)

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers.. 25-11-2010

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Brochure over toegevoegde waarde domotica
De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik.. 16-07-2008

Kiezen voor regie in woonservicewijken
Hoe kan de gemeente haar regierol in samenwerkingsprocessen rond wonen, zorg en welzijn het beste vervullen.. 23-10-2008

Achtergrond » (5)

Plattegrond Anton Pieckhofje

Plattegronden kleinschalig wonen
Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie kent vele vormen. Variaties daarin zijn goed te zien aan de.. 25-02-2012

Zicht op Doorzonscan in vijf vragen
De Doorzonscan selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen. In vijf vragen geeft Atrivé inzicht in de.. 06-01-2010

Platforms voor en door klanten
In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden.. 06-08-2009

Nieuwsarchief » (7)

Bijeenkomst met maquette

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de.. 22-12-2011

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen
Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor.. 24-06-2011

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Foto: Rob 't Hart.

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal wint Hedy d'Ancona prijs
Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem is verkozen tot winnaar van de Hedy d'Ancona prijs 2010. Deze prijs.. 03-06-2010

Instrumenten

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het werken aan de kwaliteit van.. 16-10-2009

Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen
Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en.. 25-09-2009

Overig » (5)

Praktijk » (304)

Kaartapplicatie Thuisgeven in Gelderland

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en.. 26-04-2010

Groepswonen van ouderen in Gelderland
De brochure Zelfbeheer en nabuurschap gaat over woongroepen van ouderen in Gelderland. Er staan zes.. 10-03-2005

Woonservicegebied Meulenvelden te Didam
Meulenvelden in Didam is het eindpunt van een tocht die de samenwerkende partners (Laris Wonen en Diensten, Diafaan.. 01-05-2008

Opinie

Bernard Smits, directeur Woningbouwverening Gelderland

Gastblog: Cohousing, Europese revival van sociaal sterk concept 
Tijdens een conferentie over self-managed cohousing (gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer) bemerkt Bernard Smits.. 16-03-2012