Zoekresultaten: Onderzoek

193 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen
De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid bereiken vaak of de doelgroep niet, of hebben nauwelijks effect op de gevoelens van eenzaamheid. 07-12-2011

Bovenaanzicht van het schoolplein. De Bogen Harderwijk. Foto: Rufus de Vries

Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed
In 2010 hebben corporaties fors meer geÔnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop†van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt†uit het rapport†Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).† Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het.. 16-11-2011

fotograaf: Willem Mes

BeŽindiging huurovereenkomst risico voor enkele corporaties
BeŽindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporatie kan tot problemen leiden voor zo'n acht tot tien woningcorporaties. Informatie van zorgaanbieders geeft de indruk dat dit de komende jaren sterker gaat spelen. Dit blijkt uit onderzoek dat RIGO Research en Advies in opdracht van het ministerie van VROM/WWI heeft verricht. Het rapport is in november 2010 gereedgekomen.. 07-11-2011

Door wijkzusters winnen alle partijen
De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn binnen twee jaar terug te verdienen. Daarnaast is er sprake van een opbrengst in kwaliteit van leven bij zorgvragers. 31-10-2011

Foto: Chris Pennarts

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk
Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale wijkzorgteams zorgen voor nabijheid, continuÔteit en meer arbeidstevredenheid, maar niet voor een hogere efficiency. Het realiseren van nachtzorg is lastiger.. 26-10-2011

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden
De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een andere manier van denken en werken. Deze richting lijkt duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren is voor de meeste mensen nog onbekend. Deze conclusie werd breed gedragen bij de afsluiting van de†druk bezochte†studiemiddag 'Het rendement van woonservicegebieden' van het.. 18-10-2011

Trimbos-instituut / GGZ Noord-Holland-Noord

Zorg op afstand in de langdurende GGZ onderzocht
Het Trimbos-instituut en GGZ NHN deden onderzoek naar het effect van een pilot naar telezorg bij GGZ Noord-Holland Noord. Het resultaat was positief.†CliŽnten konden gedurende 18 maanden gebruik maken van beeldcommunicatie met GGZ professionals. Via een aanraakgevoelig beeldscherm konden zij videogesprekken voeren met begeleiders, met een begeleider en een psychiater (driekhoeksgesprek), tussen.. 17-10-2011

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Meer ouderen in woonservicegebieden
Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen zich hier meer ouderen en mensen met een beperking dan elders in Nederland. Bewoners in woonservicegebieden voelen zich ook minder gezond, los van de leeftijd. Een opvallende uitkomst is dat de bewoners van woonservicegebieden minder vaak mantelzorg bij huishoudelijke hulp ontvangen.. 13-10-2011

De Schermerij in Leersum

Woningcorporaties zijn bereid tot investeren in zorgvastgoed
Hoewel woningcorporaties zich momenteel in toenemende mate terugtrekken op hun kerntaken, blijken ze tegelijkertijd bereid te zijn te investeren in het overnemen van een substantieel deel van het vastgoed van overwegend zorgorganisaties en gemeenten. Dit is ťťn van de conclusies uit het rapport 'Maatschappelijk vastgoed; een nieuwe kerntaak. Zijn corporaties er klaar voor?' van adviesbureau.. 12-10-2011

Een woonhuis ingericht als buurtkamer door De Woonplaats in Enschede

Pendelen oudere migranten verbetert welzijn
Oudere migranten dromen wel van hun thuisland maar keren niet definitief terug omdat zij in Nederland hun (klein)kinderen hebben wonen en goede zorg in de buurt hebben. Een flink aantal van hen heeft de middenweg gekozen via het zogenoemde pendelen waarbij ze afwisselend verblijven in het land van herkomst en het land waar oudere migranten woonachtig zijn: Nederland. Dit blijkt uit de thesis van.. 08-09-2011

Foto: Claudia Kamergorodski.

Oudere migranten staan open voor alternatieve woonvormen
Oudere migranten hebben specifieke woonwensen met betrekking tot de indeling van de woning. Met name Turkse en Marokkaanse mensen willen een ruime hal en een toilet dat niet gelegen is in de badkamer. Surinaamse ouderen hechten veel belang aan een ruime keuken. Alle vier de groepen oudere migranten (zowel de 1e als de 2e generatie) gaan er vanuit dat ze (later) veel visite krijgen die wellicht.. 08-09-2011

Foto: HenriŽtte Guest

Bredase oudere migranten gehecht aan buurt
Veel oudere migranten weten het verschil niet tussen een verzorgingshuis en een seniorenwoning. Er is bij deze groep senioren weinig kennis van voorzieningen, aanbod en regelgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Brabantse woningcorporaties Singelveste Alleewonen en Wonen Breburg naar de woonwensen en behoefte aan voorzieningen van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 08-09-2011

Webspecial Woonwensen oudere migranten 
Hoe kunnen we het beste van twee werelden bij elkaar brengen? Dat is een vraag die veel oudere migranten bewust of onbewust zichzelf stellen. Oud (ge)worden in Nederland maar geboren in een ander land, of in een familie met wortels in het buitenland. Oudere migranten verenigen heden,verleden en culturen op verschillende manieren. Het aantal oudere Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen en.. 08-09-2011

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem
Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend stadium van dementie een GPS-apparaat meekregen als ze buiten de deur gaan. Door het gebruik van Global Positioning System (GPS) kunnen mantelzorgers of andere naasten altijd ontdekken waar het.. 05-09-2011

Beeldschermcontact van een cliŽnt. Foto: Proteion Thuis.

Praktijkonderzoek invoering videocommunicatie
Drie zorgorganisaties uit het netwerk Zorg op Afstand waren onderdeel van een onderzoek naar de bepalende succesfactoren bij de invoering van videocommunicatie in zorg aan huis. 08-08-2011

Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk
De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009†is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen. Dit blijft†een aanzienlijke opgave voor partijen op lokaal en regionaal niveau. 26-07-2011

Foto: Willem Mes

Succesfactoren voor wonen met dementie
'De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geÔmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.' Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut. 19-07-2011

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing
In de jongste uitgave 'Demografie van de vergrijzing' geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen. 14-07-2011

Alleenwonende ouderen zijn†vaker kwetsbaar
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een aanvulling gepubliceerd op het rapport 'Kwetsbare ouderen'. Deze aanvulling gaat in†op het alleen wonen van ouderen, omdat dit een belangrijk aspect is van kwetsbaarheid. De aanvullende cijfers laten zien dat de toename van kwetsbare ouderen in de komende jaren voor tweederde bestaat uit kwetsbare alleenwonenden. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen.. 11-07-2011

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

Langer thuis met dementie door beeldbellen
Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliŽnt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek was hoe de dementerenden en de mantelzorgers het onderlinge contact door middel van het beeldbellen ervaren. 01-07-2011

Zorgcamera, een vorm van domotica. Foto: Pleyade.

Rosetta-domoticasystemen in Europese pilot Vilans
Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg, begeleidt drie Europese domoticapilots, die lopen tot en met april 2012. De gebruikte ROSETTA-systemen verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en stelt de uiteindelijk onvermijdelijke opname in een verpleeghuis uit. Uit eerder onderzoek bleek dat ROSETTA opname in een instelling gemiddeld met†drie maanden uitstelt. 20-06-2011

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen
Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creŽren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het woningbestand en de woonomgeving en kansen voor mantelzorgwoningen te benutten. Dit zijn enkele ideeŽn in de nieuwe trendstudie over de toekomst van de.. 07-06-2011

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt
De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale voorzieningen op toenemende beperkingen. Ze wachten hiermee tot het echt nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. 31-05-2011

Foto: Willem Mes

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra
In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in†elf zorgcentra werd begin mei 2011 gepresenteerd tijdens het Velux Daglicht Symposium te Lausanne. 19-05-2011

Groei pgb in kaart
Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een vraagstimulerende werking. Bijna de helft van de groei komt door een toestroom van nieuwe zorgvragers. Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie 'De opmars van het pgb' van het Sociaal en Cultureel planbureau. De onderzoekers zochten naar verklarende factoren achter de sterke.. 12-05-2011

Medido, de slimme medicijndoos

Evaluatie pilot Medido,†de slimme medicijndoos
De cliŽnt kan met behulp van de Medido - de slimme medicijndoos - zelfstandig medicatie innemen, †zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulpverlening. ZZG Zorggroep heeft in†2010†in Nijmegen samen met de Zuiderapotheek en ongeveer 75 cliŽnten uitgeprobeerd hoe dit in de praktijk werkt. Deze eerste fase van het project is geŽvalueerd en als positief beoordeeld, ook door het.. 03-05-2011

Ervaringen†met Zorg-op-afstand in de thuiszorg
De ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden met Zorg-op-afstand is erg afhankelijk van hoe de desbetreffende technologie wordt geÔntroduceerd. Over het algemeen is men positief, al ziet men beperkingen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door HBO-V studenten bij ZZG zorggroep. 03-05-2011

Koopservicflat Habion: De Bloemenkamp Gorssel.

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar
Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben. De servicekosten verschillen sterk en zijn met name in koopflats hoog. Er is veel leegstand, vooral†in†koopflats en de zorg is inefficiŽnt geregeld. Toekomstkansen voor serviceflats liggen in het.. 19-04-2011

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen
Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde een beter beeld krijgen van de actuele ervaringen van corporaties met kangoeroewoningen in Nederland. 06-04-2011

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen
Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie†in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig overtuigende effecten gevonden. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting en zijn ze meer tevreden.. 22-02-2011

Foto: Stichting GetOud

Meer zicht op kwetsbare ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan ťťn aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er.. 10-02-2011

Levensloopgeschikt bouwen: met welk eisenpakket?
'We gaan levensloopgeschikt bouwen' zeggen steeds meer woningcorporaties en gemeenten. Dat is een mooi doel en gemakkelijk geformuleerd, maar moeilijker gedaan. Want: wat is levensloopgeschikt bouwen? En: welk eisenpakket hoort daarbij? Dit artikel geeft een overzicht van de in Nederland in de praktijk gehanteerde eisenpakketten en de argumenten om ze te hanteren of er van af te wijken. 02-02-2011

Levensloopgeschikt bouwen: praktische overwegingen
'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities van woningcorporaties en gemeenten op het gebied van levensloopgeschikt wonen. Mooie doelstellingen, die echter lastig te behalen zijn als ze niet goed geoperationaliseerd worden. Dit artikel geeft inzicht in de ervaringen, afwegingen.. 02-02-2011

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

RVZ: Bekostiging belemmert arbeidsbesparende innovaties in de zorg
Veel arbeidsbesparende innovaties in de zorg zoals zorg op afstand en domotica zijn succesvol ingevoerd. Maar de verspreiding hiervan blijft beperkt doordat financiŽle prikkels verkeerd staan en zorgverleners terughoudend zijn. Daarvoor is een structurele aanpassing in de bekostiging van innovaties noodzakelijk. Dit adviseert de†Raad voor de Volksgezondheid en Zorg†(RVZ). ActiZ steunt de oproep.. 01-02-2011

Meergeneratiewoningen Groene Sticht en MozaÔek. Fotograaf: Willem Mes

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De initiatieven blijken een positief perspectief te bieden voor de toekomst. Dat staat in het onderzoek Tussen kwetsbaar en vitaal - Nieuwe burgerinitiatieven.. 27-01-2011

Wiekslag Smitsveen in Soest. Foto: Willem Mes

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Zorg op afstand via beeldschermcontact. Foto: Proteion Thuis.

Publicatie over ethische overwegingen zorg op afstand
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft in november 2010 de publicatie 'Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand' uitgebracht. In dit signalement heeft het CEG onderzocht welke ethische vragen telezorg oproept als zorg op afstand steeds meer vervanging van nabije zorg zal zijn. Het signalement bekijkt aan welke voorwaarden telezorg moet voldoen om ook vanuit.. 19-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Het Tweede Begin 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliŽnten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en/of draagvlak. De.. 06-01-2011

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een Ďschijnhouvastí. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden moeten daarom meer betrokken worden bij de inrichting hiervan. Dat concludeert planoloog Peter Hendrixen in zijn onderzoek 'CoŲrdineren als balanceren.. 25-11-2010

Publicatie 'Bouwen aan een thuis' Vilans AKTA

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen
Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel†concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen.†De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geŽvalueerd.†Daarbij†is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners. 27-10-2010

Foto: Chris Pennarts

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'
Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de gezondheid is de reden om wel te verhuizen. Dit zijn enkele conclusies uit een aantal recente onderzoeken naar woonwensen van senioren. 18-10-2010

Tuin van De Nieuwpoort in Alkmaar. Foto: Monique Wijnties

Tuinen en parken dragen bij aan gezonde leefomgeving
Het ontwikkelen van een toegankelijke tuin bij zorggebouwen blijkt met name mentaal welbevinden te ondersteunen.†Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve effecten van groen op welbevinden. Zo zou pijntolerantie†toenemen en blijkt†dat stress afneemt. Daarnaast biedt een tuin op verschillende manieren afleiding. 15-10-2010

Foto: Claudia Kamergorodski.

Onderzoek kwaliteit van leven oudere migranten
Oudere migranten verlangen naar wat zij gewend zijn in het vroegere leven en/of in het land van herkomst. Dat is ťťn van de uitkomsten uit†onderzoek in opdracht van ActiZ naar de kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg.†Onderzoekers van het NIVEL interviewden†83†Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse/Arubaanse ouderen. 07-09-2010

iStockphoto.com

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'
Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Foto: Chris Pennarts

Proeftuinen autisme
Aedes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zijn een samenwerking aangegaan om kennis te ontwikkelen en vast te leggen over het wonen van mensen met autisme. Gedurende een periode van twee jaar worden lokale initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en particulieren (proeftuinen) gevolgd, ervaringen uitgewisseld en gebundeld, alsmede een.. 05-08-2010

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

State-of-the-art rapport zet alle kennis over licht en ouderen op een rij
Een uitgebreid TNO rapport†biedt inzicht in eisen voor een goede en gezonde verlichting voor senioren. Het biedt inzichtelijke aanbevelingen en verlichtingseisen per ruimte. Dat is van belang omdat bij ouderen de functie van het oog afneemt. Het rapport†'Inventarisatie en vastlegging van de state-of-the-art kennis over licht en ouderen' vertaalt zo de actuele kennis in praktische informatie. 20-07-2010

Foto: Willem Mes

Nieuw onderzoek naar†belang fysieke woonomgeving
Het Erasmus MC gaat met partners onderzoek doen naar de rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.†Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. 13-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Herkenbare ruimtes belangrijk voor kleinschalige woonvormen
In hoeverre is een kleinschalige groepswoning te herkennen als een huis? Ligt overal hetzelfde linoleum of kunnen bewoners een woonkamer herkennen als zodanig? Ook het bewust plaatsen van deuren blijkt van invloed te zijn op het welbevinden. Een blik op een dichte voordeur blijkt agitatie te versterken. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige woonvormen voor mensen met.. 01-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Een privťkamer belangrijk voor kleinschalige woonvormen
Een eigen zit- slaapkamer kamer wordt steeds meer de standaard ook in kleinschalige woonvormen. Toch is de eigen slaapkamer niet vanzelfsprekend een eigen plek waar ook gasten ontvangen kunnen worden. Wanneer de kamer groot genoeg is en naar eigen smaak is ingericht neemt het gebruik van de ruimte toe. Dat blijkt uit onderzoek in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Dat blijkt uit.. 01-07-2010

Publicatie 'Een prikkelarme woonplek'

Een prikkelarme woonplek voor mensen met autisme
Mensen met autisme kunnen (over)gevoelig zijn voor prikkels. Ongewenste prikkels hebben een negatieve invloed op het welbevinden. De brochure van Woonpunt Autisme biedt oplossingen voor storende omgevingsinvloeden in de woonomgeving van mensen met autisme. 01-07-2010

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

Huiselijke woonkamer belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Een huiselijke inrichting van de woonkamer wordt belangrijk gevonden voor het welbevinden van mensen met dementie. Daarnaast blijkt ook de keuze om zelf te weten waar je wil zitten, bijvoorbeeld tijdens het eten, een positief effect te hebben op het welbevinden van bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. 01-07-2010

De Nieuwpoort in Alkmaar. Foto: Monique Wijnties

Uitzicht biedt afleiding en vermindert stress
Uitzicht op de buitenomgeving is een belangrijke kwaliteit voor een zorggebouw en een onmisbaar onderdeel in een Ďhealing environmentí. Met name voor minder mobiele mensen†is uitzicht op groen, levendigheid of water onmisbaar omdat zij niet altijd zelf de keuze hebben om naar buiten te gaan. Gebrek aan uitzicht wordt in verband gebracht met depressie en angst. Ook zorgt het voor minder ori.. 01-07-2010

Bewust bouwen voor mensen met een visuele beperking
Mensen met een visuele beperking hebben bij een bewust ontworpen gebouw optimaal voordeel voor†oriŽntatie en mobiliteit. Het boek Bewust Bouwen biedt concrete aanwijzingen voor het bouwen en inrichten van een gebouw gericht op mensen met een visuele en verstandelijke beperking. 01-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Mensen met dementie hebben herkenningspunten nodig
Met†het ouder worden neemt het oriŽntatievermogen af. Daarbij komt dat bepaalde†gebouwen de oriŽntatie bepaald niet ondersteunen. Vooral voor†mensen met dementie zal†een nieuwe woonplek voor veel verwarring zorgen. Iedereen heeft herkenningspunten nodig om zich te kunnen oriŽnteren maar dat geldt zeker voor mensen met dementie. 01-07-2010

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Levendige omgeving belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Kleinschalige woonvormen bestaan als onderdeel van grootschalige voorzieningen, maar ook als zelfstandige, kleinschalige setting in de wijk. De locatie en de schaalgrootte hebben invloed op het leven in de woongroep. Het wonen aan de straat maakt bijvoorbeeld dat bewoners actiever zijn, er regelmatiger uit gaan en vrolijker zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige.. 01-07-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Een toegankelijke buitenruimte belangrijk voor kleinschalig groepswonen
Een buitenruimte die mensen met dementie zelfstandig kunnen gebruiken vermindert de mate van onrust aanzienlijk. Opmerkelijk is de samenhang tussen de buitenruimte en het ontvangen van bezoek. Kleinschalige groepswoningen met een tuin ontvangen vaker bezoek dan andere kleinschalige groepswoningen. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en AKTA in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. 01-07-2010

Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

Licht heeft positief effect op mensen met dementie
Mensen met dementie die blootgesteld worden aan helder licht ontwikkelen een beter slaapritme. Een hoge lichtsterkte heeft, mede door verbeterde nachtrust, positieve effecten op zelfstandigheid, mate van depressie en oriŽntatievermogen. Een lichtsterkte van duizend lux†blijkt†te leiden tot een beter slaapritme dan een lichtsterkte van driehonderd lux. 01-07-2010

Foto: Willem Mes

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet mťťr, maar wel een Šndere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-ĎMonitor Woonvormen Dementieí. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Fragment omslag flyer 'Verbeteren wonen, welzijn en zorg voor allochtonen'

Kleur Bekend brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties samen
Het Utrechtse project 'Kleur Bekend' brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties in contact met elkaar. Allochtone ouderen blijken nauwelijks een beroep te doen op thuiszorg, wijkverpleging, gezinsverzorging en dag- en nachtverpleging. 07-06-2010

Beeldschermzorg. Foto: ActiZ.

Onderzoek rendement van ICT in de zorg en onderwijs
SEO / Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het rendement van de inzet van ICT in zorg en onderwijs. 27-05-2010

Mensen met een lichamelijke beperking gaan er meer op uit. Foto: Monique Wijnties

'Meedoen' blijft lastig voor mensen met een beperking
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deden in 2008 in grote lijnen nog net zo weinig mee in de samenleving als in 2006. De Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben daar weinig verandering in gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 27-05-2010

Tienpuntenplan van Mezzo
Het Tienpuntenplan van Mezzo, naar aanleiding van de meldweek Wonen en Mantelzorg in 2007, geeft aan wat mantelzorgers nodig hebben. 22-04-2010

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Fragment omslag 'ICT-zorg: verpleegkundigen aan zet!'

Onderzoek levert nieuwe inzichten over verpleegkundigen en ict-zorg
In de afgelopen maanden heeft STG/HMF samen met pionierende verpleegkundigen gewerkt aan het project naar een nieuwe beleving van ICT-Zorg; verpleegkundigen aan zet. De resultaten van dit project zijn gereed en laten zien dat verpleegkundigen veel nieuwe zorgvormen creŽren door de inzet van ICT in hun behandeling. 02-04-2010

Deel van de omslag van 'Het wonen overwogen'

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)† een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Foto: Chris Pennarts

Structuurvisie†biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van†George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en Tim Schellekens, Masterstudent Planologie (beiden aan de Radboud.. 01-03-2010

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand
Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering.. 23-02-2010

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand
Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering.. 23-02-2010

Foto: Jack Bazen

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Resultaten minor Digital Health and Wellbeing
Het domein 'Media, Creatie en Informatie' van de Hogeschool Amsterdam kent het Digital Life Centre. Het centrum heeft al meerdere RAAK projecten uitgevoerd waaronder 'ICT ontzorgt in de zorg', een project over het toepassen van ICT in de zorg, vooral bij ouderen. Een actueel thema gezien de toenemende vergrijzing. Onderzocht wordt of met het inzetten van ICT (zorg op afstand) kostbare zorgtijd.. 14-01-2010

Rapport: Samen uit, samen thuis

AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten
Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport 'Samen uit, samen thuis' van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) en het CSO (koepel van ouderenorganisaties). 14-01-2010

Zorg op Afstand: meer aandacht voor zorgprofessional
Nictiz heeft de verkenning 'Zorg op Afstand, het perspectief van de zorgprofessional in de langdurige zorg' gepubliceerd. De kernvraag van de verkenning was: onder welke voorwaarden kunnen zorgprofessionals Zorg op Afstand met ICT structureel gebruiken bij het verlenen van zorg aan cliŽnten?† 16-12-2009

SEV Proeftuinen Woonservicegebieden

SEV proeftuinen woonservicegebieden van start
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies voeren een stimuleringsprogramma uit gericht op het concept Woonservicegebied. Er zijn inmiddels 10 proeftuinen geselecteerd die in hun provincie vooroplopen op het punt van concept, realisering en samenwerking. De proeftuinen vormen in 2010 en 2011 een kenniscommunity waaraan ook andere woonservicegebieden kunnen deelnemen. 01-12-2009

Lagerhuisdebat Samenwerken in wonen en zorg

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg 
'Je moet wel zakelijk blijven', dat†was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van†het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in 'de randen' van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25†miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Wonen in ruimte en tijd
De VROM-raad beschrijft in het rapport 'Wonen in ruimte en tijd' van juni 2009 drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: wonen met gelijkgestemden, transnationaal wonen en meerhuizigheid en verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg). 01-10-2009

Tril Centre geopend
In Dublin hebben drie universiteiten een expertisecentrum geopend voor†onder andere 'vroegtijdige risicosignalering' voor ouderen. 28-09-2009

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiŽrende of trekkende rol vervullen, vraagt aandacht. Regievoering vraagt bovendien om een goede samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat tussen de afdelingen Zorg, Welzijn (Wmo.. 23-09-2009

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt 
In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de voortdurend veranderende regelgeving en financieringsmogelijkheden spelen een rol. Extra lastig zijn de verschillen in tijdshorizon van wonen en zorg. Er.. 23-09-2009

Landelijke bouwopgave
De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland 2006 (WoON), hebben een formele status gekregen. Zij worden gebruikt om de prestaties van lokale en regionale partijen in het veld te beoordelen. 18-09-2009

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven
De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt†uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 95-plussers niet opgenomen in een instelling. 28-08-2009

Demografische ontwikkelingen
Tot 2040 zal de bevolking blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Vervolgens zal de bevolkingsomvang langzaam afnemen tot 17,3 miljoen mensen in 2050. Deze bevolkingskrimp is in Zuid-Limburg echter al ingezet. De regionale cijfers kunnen dus verschillen, met name voor de gebieden buiten de steden. 28-08-2009

Kwalitatieve monitorrapporten†Zorg op afstand
Deze rapportages betreffen het kwalitatieve deel van de monitor Zorg op Afstand. Ze sluit aan op de rapportages over het kwantitatieve deel van de monitor, zoals die door het NIVEL zijn opgesteld. 07-07-2009

Nivel pleit voor uitbreiding zorg op afstand
Het aantal cliŽnten dat zorg op afstand' krijgt via een tele-' of videoverbinding met de thuiszorgmedewerker bleef in 2008 ongeveer gelijk. Dat bleek uit een onderzoek van Nivel naar de effecten van zorg op afstand. Verspreiding komt langzamer van de grond dan gewenst, en dat is een gemiste kans. 07-07-2009

Kwantitatieve monitorrapporten invoering Zorg op afstand
De monitor Zorg op afstand (eerder genoemd Monitor Videonetwerken, met als peilingen 2005 en 2006) heeft als hoofddoel door middel van herhaalde, jaarlijkse metingen inzicht te geven in hoe de gefaseerde invoering van videocommunicatie en telebegeleiding bij huiszorgorganisaties (organisatorisch en financieel) en bij cliŽnten vorm krijgt, en wat de effecten zijn op cliŽnten, mantelzorgers en.. 07-07-2009

Monitorstudie†Zorg op Afstand 2009 beschikbaar
Op maandag 6 juli 2009 heeft Nivel de nieuwe monitorstudie naar Zorg op Afstand gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de peiling eind 2008 / begin 2009 van de monitorstudie naar de voortgang van Zorg op afstand in Nederland, in het bijzonder videocommunicatie en telebegeleiding. 06-07-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De†Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De†Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Onderzoek naar autonomie bij telezorg
Universiteit Twente voert onderzoek uit naar conflicterende normen met betrekking tot autonomie bij telezorg. Het project heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop technologen kunnen anticiperen op conflicterende normen betreffende autonomie en surveillance ingebouwd in telemonitoring-apparaten. 19-06-2009

Algemene Rekenkamer: Zorg op afstand in de langdurige zorg
De verspreiding van projecten voor zorg op afstand komt onvoldoende vanzelf van de grond. Volgens het ministerie van VWS zijn innovaties, zoals 'zorg op afstand'-projecten, veelbelovend om met verhoudingsgewijs minder personeel meer te doen in de zorg en om de kwaliteit te verbeteren. 12-06-2009

Stad slecht voor de gezondheid
Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische stoornissen. Zij worden ook vaker opgenomen in klinieken. Jaap Peen promoveerde 4 juni 2009 aan de Vrije Universiteit met zijn proefschrift over urbanisatie en gezondheid. Eerder dit jaar promoveerde Jolanda Maas aan de Universiteit Utrecht op hetzelfde verschijnsel vanuit een.. 09-06-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio's. 13-05-2009

Essay onderzoek Telezorgvisie
Het onderzoeksproject 'Care†from a distance' heeft zich gericht op telezorg in de thuiszorg en telezorg bij patienten met een chronische ziekte (hartfalen, COPD en diabetes) die thuis verblijven. 22-04-2009

Onderzoek bevestigt knelpunten zorg thuis
Nieuwe vormen van zorg om cliŽnten langer thuis te verzorgen†kunnen voor†zorgorganisaties financiŽle problemen†opleveren. Dit blijkt uit recent onderzoek. Zorgaanbieders en brancheorganisatie ActiZ kaartten dit al eerder aan bij het ministerie van VWS. VWS heeft toegezegd actie te ondernemen. 16-04-2009

Proef met woonservicegebieden
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies starten met een driejarig stimuleringsprogramma gericht op het concept Woonservicegebied. De samenwerkende partijen doen dit aan de hand van lokale proeftuinen. 16-04-2009

Nieuwe Energie Leiden. Foto: Edwin Wiers

Onderzoek naar historische panden voor wonen en zorg 
In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft†Architectuur Lokaal samen met RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar de herbestemming van bestaande historische panden (zoals industrieel erfgoed, kerken, boerderijen, buitenplaatsen) tot projecten voor wonen en zorg. Resultaat van het onderzoek is een verzameling van tien projectbeschrijvingen en een concluderend artikel. 01-03-2009

Praktijkvoorbeelden en stimuleringskansen Zorg op Afstand
Nictiz heeft een inventarisatie uitgevoerd naar zorg op afstand in Nederland: welke praktijkvoorbeelden zijn er en hoe kan het gebruik van zorg op afstand gestimuleerd worden? 22-01-2009

Weinig participatie bij zelfstandig wonen
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de mensen' dat gedaan is door de Universiteit van Amsterdam, DSP-groep en Bureau Ruyterveer. 19-01-2009

Onderzoek financiering telemonitoring
Tegenwoordig wordt effectieve communicatie tussen zorgverleners en het correct omgaan met patiŽnteigen informatie steeds belangrijker. Bovendien zijn patiŽnten actiever betrokken in hun eigen zorgproces: zij willen zelf keuzes kunnen maken. Telemonitoring sluit goed aan bij deze trends. Larissa de Vries heeft in het kader van haar Master Health Services Innovation aan de Universiteit Maastricht.. 06-01-2009

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie "We zijn gewoon een goede buur" van MOVISIE†brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare wijkbewoners. Waarom draagt het ene wijkservicepunt daar meer aan bij dan het andere? 15-12-2008

Nieuw perspectief†kleinschalig wonen ouderen
Voor private ťn publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen.†Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincťritť, die†private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens 'Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen'. 03-12-2008

Corporaties vůůr samenwerking met zorg en welzijn
Bijna 90 procent van de corporatiedirecteuren is voorstander van samenwerking met zorg- en welzijnaanbieders. Dit blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van het blad Building Business. 01-12-2008

Helft†50-plussers†vindt geen passende woning
Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies uit†het onderzoek van TNS NIPO naar de woonwensen en -behoeften†van 50- tot 75-jarigen in opdracht van het ministerie van VROM. 25-11-2008

Telehealth en homecare in de VS
In juli 2008 verscheen een artikel over kansen, toepassingen en valkuilen rondom het gebruik van zorg op afstand. Het artikel 'The Home Telehealth Primer' is geschreven door Audrey Kinsella MA, MS. 16-11-2008

Burenhulp digitaal†koppelen aan Wmo-loket
Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo-loket in de gemeente. Dit adviseert de SEV op basis van het evaluatieonderzoek van Movisie naar de zes pilot-projecten Burenhulpcentrale. 07-11-2008

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Ouderen blij met zorg op afstand
Ouderen zijn zeer tevreden over zorg op afstand via telebegeleiding of een videonetwerk. CliŽnten voelen zich door deze interactieve zorg veiliger. Ook kunnen zij dankzij het video- of telecontact langer thuis blijven wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van brancheorganisatie ActiZ. Op†het congres 'Zorg op afstand'†op 4 november 2008 deed ActiZ†een oproep om vaart te maken.. 05-11-2008

Kiezen voor regie in woonservicewijken
Hoe kan de gemeente haar regierol in samenwerkingsprocessen rond wonen, zorg en welzijn het beste vervullen? Onderzoeker Peter Hendrixen beschrijft in een handzaam boekje de inzichten die hij hierover heeft opgedaan in zijn onderzoek naar woonservicegebieden in de provincie Gelderland. 23-10-2008

Fragment omslag rapport 'Kwaliteit fysieke zorgomgeving loont'

Aandacht voor de fysieke zorgomgeving loont
De gebouwde omgeving heeft (positieve) invloed op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Grootschalige gebouwcomplexen met een institutionele en utilitaire uitstraling passen niet meer binnen het huidige denken. Dit staat in de publicatie 'Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving' van het College bouw zorginstellingen. 23-09-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport 'Meedoen en gelukkig zijn' van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn
Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners†van verschillende†afkomst, leeftijd en met of†zonder†beperking maakt het complex bijzonder. Bewoners kunnen gebruik maken van het eetcafť, dagvoorziening en het zorgloket. 20-08-2008

Wonen op zorgboerderijen†stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Onderzoek effectiviteit en efficiency van Koala telecare en telecure
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG/RHO) voerde een wetenschappelijk onderzoek uit tijdens de introductie van Koala in de provincie Groningen in 2007 en 2008. Het onderzoek richtte zich zowel op de doelmatigheid van de zorg, inclusief eventuele substitutie-effecten, als op de ervaringen van cliŽnten, patiŽnten en zorgverleners. 01-08-2008

Levensverwachting ouderen neemt weinig toe
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)†blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders†fors is†toegenomen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum plaatst hier een kanttekening bij: meer mensen worden oud, maar als ze eenmaal een hogere leeftijd hebben bereikt, worden vooral mannen niet eens zoveel ouder dan zestig jaar geleden. 31-07-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Brochure over toegevoegde waarde domotica
De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. 16-07-2008

Begeleiding noodzakelijk bij wonen in de buurt
Zelfstandig wonen en professionele begeleiding zijn belangrijk voor† mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Dat blijkt uit†het rapport†'Een ander leven' bij SCP-onderzoek naar kwetsbare mensen in de buurt. 15-07-2008

Meer woningen voor kwetsbare ouderen
Er komen steeds meer woningen voor kwetsbare ouderen, dat meldt het SCP in zijn publicatie 'Grijswaarden; monitor ouderenbeleid 2008'. De toename van het aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. Het aantal ouderenwoningen met thuiszorg op afroep is gestegen. Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie groeit zelfs sneller dan gepland. 03-07-2008

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Wijkservicepunten: service voor de wijk?
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Op steeds meer plaatsen worden wijkservicepunten opgezet, met als oogmerk kwetsbare mensen (langer) zelfstandig te kunnen laten wonen. Er zijn er nu al honderd en komen er binnen afzienbare tijd nog vele bij. Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten april 2008 lieten diverse sprekers hun ervaringen zien. De ervaringen zijn gebundeld in† onderzoek naar 100.. 01-05-2008

Vermaatschappelijking van de zorg onderzocht
"Voorkom dat vermaatschappelijking van een recht een plicht wordt" is ťťn van de aanbevelingen in de publicatie 'Vermaatschappelijking van de zorg: geluk(t) voor iedereen?'. 05-03-2008

CBS publiceert gegevens per buurt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt een nieuwe website met online gegevens per buurt over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Ook verscheen de publicatie 'Leven in Nederland', een coproductie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die lokale gegevens koppelt aan thematische essays. 20-02-2008

Onderzoek naar klanttevredenheid bij Wmo-loketten
In de gemeenten Prins Alexander Rotterdam, Nederweert en Duiven is†onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van het Wmo-loket. Uit dit onderzoek, begeleid door MOVISIE kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, blijkt dat de geÔnterviewde ouderen over het algemeen heel tevreden zijn. De ouderen zijn tevreden over het antwoord, de houding van de loketmedewerkers en de bereikbaarheid.. 19-02-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Vogelaarwijken vergrijzen niet 
Vreewijk in Rotterdam en Hatert in Nijmegen zijn de meest vergrijsde wijken van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar. Het merendeel van de wijken is echter weinig vergrijsd en zal dat ook de komende jaren niet worden. Dit blijkt uit een inventarisatie van Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 11-12-2007

Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend
Ook binnen beschermd wonen willen cliŽnten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert. Dat blijkt uit onderzoek van de RIBW Alliantie. 08-11-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

Wmo-loket: hoe ver zijn gemeenten?
Gemeenten hebben grote ambities met Wmo-loketten. Zij willen in de toekomst informatie bieden over alle terreinen die onder de Wmo vallen. Maar de weg ernaartoe gaat gepaard met hobbels. Dat is de voornaamste conclusie uit het onderzoek dat MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, heeft verricht naar de stand van zaken rond Wmo-loketten. 04-10-2007

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd
Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een checklist ontwikkeld op basis van veel onderzoek naar woonwensen. 14-08-2007

Wonen in de wijk vraagt aandacht
De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en recreŽren zij grotendeels te midden van andere mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de NIVEL Participatiemonitor 2006 'Anders of toch.. 09-08-2007

Foto: Chris Pennarts

Landelijke cijfers over informele zorg
Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners tussen 2006 en 2020 zal toenemen van 1,4 naar 1,6 miljoen. De groep informele zorgers tussen de 65-74 jaar groeit het snelste, namelijk van 200.000 in.. 26-07-2007

Vraag om inclusief beleid
Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht†knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf' zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten voor deelnemen aan de samenleving te verhelpen. 01-07-2007

Turkse ouderen staan open voor formele zorg
Turkse ouderen staan open voor professionele zorg mits er rekening wordt gehouden met hun taal, cultuur en geringe financiŽle middelen. Maar onzekerheid over toekomstige hulpverlening leidt tot zorg en spanningen in de familie. 08-05-2007

Van experimenten naar arrangementen
Actiz, Meavita Nederland en Zuidzorg hebben in april 2007 gezamenlijk een document opgesteld; 'Van†experimenten naar arrangementen'. Dit document heeft geleid tot de ontwikkeling van het programma Zorg op Afstand. 01-05-2007

Onderzoek naar seniorencommunities
Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek. 18-04-2007

Foto: Chris Pennarts

Europees onderzoek naar (in)formele zorg
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de verzorging van ouderen in negen Europese landen. De centrale vraag in het rapport 'Verschillen in verzorging' is: hoe lossen ouderen in verschillende landen hun gezondheidsbeperkingen op? 17-04-2007

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Provincie Utrecht deelt ervaringen domoticapilots
De provincie Utrecht deelt binnen het project Toekomst Thuis haar ervaringen uit de domotica-pilots 'zorg op afstand'. Op de website van de provincie Utrecht vindt u naast de projectinformatie, een tussenrapportage van de monitoring met de eerste ervaringen en een film over alle pilots uit het project Toekomst Thuis. 04-04-2007

Een uitnodigende leefomgeving voor ouderen
Wat houdt het begrip uitnodigende leefomgeving in? Wat zijn de wensen van ouderen voor een geschikte woning? Wat vinden ouderen een uitnodigende leefomgeving, zowel in fysieke als in sociale zin? Deze vragen worden beantwoord in interviews en een literatuurverkenning in het kader van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen. 01-04-2007

Wensen van potentiŽle zorgvragers onderzocht
ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten. 29-03-2007

Effecten van gemeentelijk beleid 
Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer nam in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties.. 01-03-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Foto: Chris Pennarts

Woonwensen mantelzorgers onderzocht
Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde. 20-02-2007

Artist impression van het Habion concept 'zorg, wonen en werken'

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen
Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediŽnten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Opvallend resultaat: ouderen willen zelf betrokken zijn bij de vormgeving van hun woonsituatie. 14-02-2007

Trimbos onderzoekt 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?'
Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met het EMGO Instituut (VUmc) de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Kleinschalige zorg heeft diverse positieve effecten op het functioneren en welbevinden van bewoners ťn personeel. Dat leest u in de publicatie 'Kleinschalig wonen: doen of laten?' waarin de onderzoeksresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. 01-02-2007

Gemeenten Brabant actief in woonservice
Brabantse gemeenten zijn op grote schaal aan de slag met de realisatie van woonservicewijken. Van de 68 gemeenten zijn er 48 actief bezig een samenhangend pakket van wonen, welzijn en zorg te realiseren in wijken en dorpen. Hoe groter of stedelijker de gemeente des te actiever is de gemeente met wijk- en dorpsgerichte ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg. 26-01-2007

Foto: Chris Pennarts

Belgisch programma voor valpreventie ouderen
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007

Medezeggenschap in servicewijken 
Hoe worden cliŽnten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geÔntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar medezeggenschap in servicewijken. De resultaten zijn te lezen in het nieuwe artikel 'Medezeggenschap anno nu'. 04-01-2007

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw
Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

Woonzorgcomplexen en mededinging
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. 01-11-2006

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven
Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wťl uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. 17-10-2006

Basisdocument kleinschalig wonen
Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden voor Lorentzhof en Robijnhof. 01-10-2006

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten
De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten'. 14-09-2006

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum 
In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de AWBZ worden bekostigd. 01-09-2006

Toenemende aandacht voor daklozen
Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar is. Er zijn diverse initiatieven in het land te vinden. 04-08-2006

Vivare onderzoekt woonwensen senioren
Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die ervoor kiezen om nog een laatste stap in de wooncarriŤre te doen, eruit zien. 28-06-2006

Sterke groei allochtone ouderen in grote steden
Over 20 jaar is een op de vijf Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hiertoe behoort ook een steeds groter wordende groep allochtonen. Het onderzoek 'Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025' van het CBS en Ruimtelijk Planbureau (RPB)†gaat dieper in op de regionale ontwikkelingen. 28-06-2006

Loket Zorgwijzer in Bergen op Zoom

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten 
Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft uitgevoerd. 14-06-2006

Loket 33 in Assen

Verslag themamiddag Lokaal loket 
Verslag van de themamiddag 'Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?' op 13 juni 2006 14-06-2006

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen
Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft verricht onder ouderen woonachtig in dorpen in de provincie Drenthe. De onderzoekspublicatie 'Ouderen onder dak' bevat landelijk bruikbare.. 08-06-2006

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is ťťn van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven
De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit een SCP-onderzoek onder mensen met bewegings- en/of zintuiglijke beperkingen naar de ervaren kwaliteit van leven. 01-05-2006

Zotel Hengelo

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd 
Zorghotels zijn kansrijk maar vragen ondernemerschap. Dat blijkt uit 'Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!', een onderzoek van RIGO Research en Advies BV in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. 19-04-2006

Evaluatie woongroepen allochtone ouderen
'Bijzondere woonvormen in gewone woningen', woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam', zo luidt de titel van een† rapport, uitgebracht door de Woongroepenwinkel in Rotterdam en het Steunpunt Wonen. Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar drie woongroepen die zijn opgezet volgens het Harmonica- en het Stippelmodel. 13-03-2006

Voor jong en oud. Onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave 
In opdracht van het Kenniscentrum is geÔnventariseerd welke voorbeelden er zijn van onderwijs- en zorgvoorzieningen die in een gecombineerde bouwopgave zijn gerealiseerd. Het onderzoek naar de realisatie van dergelijke functionele complexen biedt informatie waaruit andere initiatiefnemers lessen kunnen trekken. 01-03-2006

Good practices van projecten allochtone ouderen in Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft het bureau BMO twaalf projecten voor allochtone ouderen laten beschrijven. Het betreft 'good practices', want de beschreven Amsterdamse projecten hebben een duurzaam aanbod op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening bereikt. 20-02-2006

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving". 17-01-2006

Publicatie over integrale teams verschenen
'Integrale teams, een introductie' is de titel van een publicatie, uitgebracht door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg/NIZW zorg. De publicatie omvat een beschrijving van het integrale team, de aanpak en uitvoering. Tevens passeren acht projectbeschrijvingen rond integrale teams de revue. 28-12-2005

Eenzaamheidsprojecten weinig effectief
Uit recentelijk onderzoek naar de effecten van eenzaamheidsprojecten blijkt dat de resultaten mager zijn. Van de tien onderzochte projecten gericht op het tegengaan of verminderen van eenzaamheid bij ouderen zijn er twee effectief. Stichting Sluyterman van Loo, een Stimuleringsfonds van ouderenprojecten, heeft de effectmeting laten verrichten naar de door de stichting gesubsidieerde projecten. 21-11-2005

VROM-woontest: langer wonen in eigen woning
Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld waamee mensen kunnen bepalen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral is bedoeld voor eigenaar-bewoners, geeft voorbeelden van (kleine) aanpassingen om de woning 'toekomstbestendig' te maken, zodat men er langer comfortabel en veilig kan blijven wonen. 10-11-2005

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?
Uit onderzoek van TNS NIPO naar 'Beeldvorming over psychiatrische patiŽnten en mensen met een beperking' blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook oordeelt 80 procent positief over de dagelijkse praktijk van vermaatschappelijking: samen werken, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding. 01-10-2005

Idealen in aanbouw: woonwijken met diensten en zorg 
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

De praktijk van lokale loketten
'De praktijk van Lokale Loketten', zo luidt de publicatie die door het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant is uitgebracht. Op basis van evaluatie van drie pilots in vijf loketten zijn leerpunten geformuleerd voor de opzet van lokale loketten in de Wmo. 01-09-2005

Toekomstschets kleinschalige verpleeghuiszorg
Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. 01-08-2005

Kleinschalige zorg, grote verschillen in zorgverlening
Onderzoek van Martine van IJperen naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. 01-08-2005

Het is nu alsof het mijn thuis is
Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. 01-08-2005

Eengezinswoningen Zeeland - foto: Ed Nolte

Ouderen langer in eengezinswoningen 
Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en een provinciale Zeeuwse werkgroep. Het onderzoek heet 'Wie de woning houdt, passe.. 12-07-2005

Wie de woning houdt, passe haar aan 
Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen. Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en een.. 01-07-2005

Survey Tweedelijnszorgcentrum
Een onderzoek naar de stand van zaken in de ontwikkeling van Tweedelijnszorgcentra in Nederland. 01-07-2005

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. 23-05-2005

Oude bomen moet je niet verplanten
Zo luidt de titel van het advies van de VROM-raad aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. In het advies bepleit de raad het denken over doorstroming van ouderen naar een geschikte woning te nuanceren en meer uit te gaan van de wens van ouderen tot stabiliteit. Dit vergt investeringen in de bestaande woningvoorraad. 18-03-2005

Het Tweedelijnszorgcentrum 
Intensieve zorg wordt steeds vaker bij mensen thuis en in kleinschalige woonvormen in de wijk gegeven. De zorg in woonzorgarrangementen wordt ondersteund met expertise en kan indien nodig aangevuld worden met een tijdelijk verblijf in een verpleeghotel. Het concept van het Tweedelijnszorgcentrum biedt naast wonen met bijzondere intensieve zorg, de functies expertisecentrum ťn verpleeghotel. 01-02-2005

Meer dan ťťn gebouw
In het onderwijs, de zorg en het sociaal-cultureel werk zijn instellingen bezig voorzieningen in ťťn gebouw onder te brengen. Gemeenten zien deze multifunctionele voorzieningen als een mogelijkheid om diensten dichter bij de burger te brengen en als een inhoudelijke input om meer samenwerking van de grond te krijgen. 01-07-2004

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling voor mensen met dementie. 01-07-2004

Onderzoek naar woonzorgcomplexen 
Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand†woonzorgcomplexen geactualiseerd. De eerste landelijke inventarisatie van woonzorgcomplexen in Nederland vond plaats in†1998 (Survey Woonzorgcomplexen, SEV, 1999) gevolgd door verschillende actualisaties. Het resultaat is een databank van meer dan 1000 woonzorgcomplexen met in totaal meer dan 58.000 woningen.. 12-06-2004

Organisaties onder ťťn dak: beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen
Steeds meer organisaties krijgen te maken met meerdere gebruikers in een pand. Woonzorgcomplexen worden uitgebouwd tot multifunctionele gebouwen of in het woonservicegebied wordt een wijkcentrum gepland met diverse participanten. Dan is het van belang dat gebruikers vroegtijdig het gesprek met elkaar aangaan hoe het pand straks gebruikt gaat worden. 01-05-2004

Een thuis, meer dan een dak en vier muren 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het†onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie studenten ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. 01-02-2004

Leren van veranderen
Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. 01-01-2004

Samen woonzorgcomplexen bouwen 
Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw realiseert en de zorginstelling (deels) gaat huren en de zorg gaat leveren. Hierop zijn echter veel variaties mogelijk. 01-11-2003

Van verpleeghuis naar tweedelijnszorgcentrum 
Tentatieve bepaling van de benodigde toekomstige capaciteit van het tweedelijns zorgcentrum. De behoeftebepaling is gerelateerd aan de drie functies van het tweedelijns zorgcentrum: expertisecentrum, verpleeghotel en beperkte regionale langverblijfsfunctie voor zeer zorgintensieve PG-cliŽnten. 01-05-2003

De generieke groepswoning
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002