S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Trefwoord "active ageing" is niet gevonden

Zoek deze term in de website of kies een ander trefwoord:

(ver)huren (4)   Achtergrond (110)   Bijeenkomst (130)   Blog (102)   KCWZ-bijeenkomst (100)   KCWZ-publicatie (180)   Nieuws (1039)   Praktijk (424)   Tools (143)   Voor u geselecteerd (48)   aanpasbare woningen (79)   architectuur (67)   autisme (29)   awbz/wlz (0)   begeleid wonen (18)   bijzondere doelgroepen (18)   bouwbesluit (5)   bouwopgave (36)   brandveiligheid (13)   burgerinitiatieven (421)   buurtprojecten (138)   cijfers & trends (380)   dak- en thuislozen (24)   dementie (147)   demografie (30)   domotica (96)   eenzaamheid (91)   extramuralisering (228)   financiering (76)   flexibel bouwen (25)   gemeenten (113)   ggz (32)   groen (24)   healing environment (118)   herbestemmen (58)   hofjeswoning (3)   huurcontracten (48)   huurtoeslag (11)   internationaal (27)   kangoeroewoningen (2)   kengetallen (16)   kleinschalig wonen (174)   langer thuis (51)   leefbaarheid (27)   levensloopgeschikte woningen (146)   lichamelijke beperking (42)   logeerhuizen (5)   lokaal beleid (54)   mantelzorg (80)   mantelzorgwoningen (37)   mededinging (0)   meergeneratiewoningen (40)   multifunctionele accommodaties (52)   onderzoek (274)   opplussen (0)   oudere migranten (87)   ouderinitiatieven (21)   particulier opdrachtgeverschap (25)   pgb (11)   psychiatrische problemen (45)   regelgeving (381)   regelgeving wonen (138)   regelgeving zorg (136)   regie (38)   ruimtelijke ordening (22)   samenwerking (223)   scheiden wonen zorg (200)   seniorenwoning (6)   serviceflats (10)   thuishuizen (13)   thuistechnologie (1)   transitie (36)   trends (46)   verpleeghuizen (22)   verstandelijke beperking (67)   verzorgingshuizen (66)   welzijn (7)   wijk- en buurtgericht werken (74)   wmo (38)   woningontwerp (4)   woningtoewijzing (41)   woongroepen (61)   woonomgeving (347)   woonservicegebieden (79)   woonvariaties (643)   woonwensen (99)   woonzorgcomplexen (39)   woonzorgtechnologie (178)   zorg op afstand (96)   zorgboerderijen (5)   zorgcoöperaties (5)   zorghotels (27)   zorginfrastructuur (13)   zorglandgoed (0)   zorgvastgoed (389)   zorgwoningen (18)  

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

D E F