Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

58 resultaten gevonden met "blog"

Morgen wonen zonder zorgen

Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de volgende generatie, de generatie die straks ouder.. 04-02-2014

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds grotere beroep dat we op het groeiende aantal.. 11-03-2015 15:03

WijkWegenWacht helpt mensen op weg

Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard experimenteert met andere instellingen uit het.. 27-08-2012

Meer dan mooi Scrabble woord: Woonzorgindicatieadviseur

Het aantal verzorgingshuisplaatsen daalt de komende jaren. Wat gebeurt er met de mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis, maar ook niet zelfstandig kunnen blijven wonen? Soms kom je dan ineens mooie ontwikkelingen tegen die.. 30-07-2012

EU-regelgeving desastreus voor nieuwbouw ouderenhuisvesting

Door nieuwe Europese regelgeving kunnen ouderenhuisvesters nauwelijks nog nieuwe woningen bouwen.  Nieuwe huurwoningen voor ouderen zijn zo onrendabel dat nieuwbouw alleen mogelijk is in een combinatie van goedkopere en duurdere huurwoningen.. 15-04-2011

'Koekjes brengen naar oma'

We leven nu lang en gelukkig, maar zien wel dat er verschuivingen plaatsvinden. We zullen onze eigen boontjes moeten doppen met onze naasten. Als dat onvoldoende lukt, kunnen we aankloppen bij onze gemeenten, bij hulpverleners. Deze beweging is al.. 30-08-2013

De ritmes van burgerinitiatieven

'Lichte gemeenschappen', zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. "Je levenslang op iets vastleggen is niet meer van deze tijd", sprak zij onlangs.. 28-11-2012

Ontmoeten in Nederland en Japan

Hoe kun je ontmoetingsgericht bouwen? Deze uitdaging bracht op 16 februari jl. veel mensen naar de bijeenkomst die het Kenniscentrum samen met Coalitie Erbij organiseerde. Anderen ontmoeten is een universele wens. Zo ook in het gebied in Japan dat.. 20-02-2012

Passende toewijzing of ongepaste afwijzing?

Als het aan de minister ligt, wijzen corporaties straks aan huurders alleen nog maar een woning toe waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit passend toewijzen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, constateert Rogier Goes van Aedes-Actiz.. 12-03-2015 14:52

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze doen ook mee! De grote kracht van deze expositie.. 23-10-2014 15:19

Ouderen in de hoofdrol

Laatst kreeg ik van een goede vriend een dvd box kado met allemaal films waarin ouderen de hoofdrol spelen. Ik was er om twee redenen heel blij mee. Ten eerste omdat ik bezig ben met het mee organiseren van enkele filmfestivals (het eerste op.. 10-04-2013 21:54

Samenleving van elastiek

Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun naasten en dan pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar in hoeverre kunnen we nóg meer een beroep doen op het informele.. 11-11-2010

Zoen- en zoefstroken brengen jong en oud in beweging

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter was aanwezig op de jaarlijkse Corporatiedag van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en woonde daar een workshop bij over sport en bewegen. Over enkele inspirerende projecten schreef zij een blog. Over.. 06-06-2012

Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?

'Woongroep' roept voor sommige 65 plussers gemengde en nostalgische gevoelens op, zoals: "Dat hoeft voor mij (gelukkig) niet meer maar het was allemaal wél vreselijk leuk." Wat deze generatie wel wil? Een plekje voor je zelf; het.. 27-03-2013

In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht

De mega-ballon die ik als ID-coach krijg van de organisatie van het congres ‘Lokale Kracht: the next step’ is inderdaad mega! Ik stap de trein in en pas niet eens in een coupé. De omvang van de ballon illustreert de energie die ik in mijn werk.. 14-04-2014 16:29

Cultuursensitieve zorg ontstempelen

'Laten we niet meer praten over interculturalisatie.' Dat zegt een spreker in de nieuwste blogbijdrage over oudere migranten: cultuursensitieve zorg 'ontstempelen'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blogt regelmatig voor zorg- en.. 13-12-2010

De lange weg naar een smalle AWBZ 

Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale indicatieorganen, die moesten zorgen voor een .. 26-06-2013

Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren

De ouderenbond ANBO heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. ANBO stelt dat uit het onderzoek een fors tekort aan seniorenwoningen blijkt. Dit blijkt echter niet uit het onderzoek, zo schrijft.. 08-01-2013

Mantelmuzikanten in de zorg

De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig bij ons filmfestival Forever young van woensdag 11.. 23-12-2013 11:09

Cohousing, Europese revival van sociaal sterk concept 

Tijdens een conferentie over self-managed cohousing (gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer) bemerkt Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland, dat de interesse voor cohousing in Europa gestaag groeit. Smits spreekt.. 16-03-2012

Een eigen stekkie

Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook ouderen zelf die verder kijken naar een geschikte.. 22-01-2015

Meer veerkracht, langer thuis

De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met corporaties vanwege ons onderzoek naar de verhuurbaarheid.. 24-02-2015 10:56

'Even snel een sixpack gescoord'

Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een 'Sixpack' blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. 'Het klinkt zo makkelijk "even een paar SixPacks neerzetten". Ik zie echter zoveel ontwerpen voor kleinschalig wonen die.. 15-11-2010

Eenzaamheid verwacht je niet

'Ik had me mijn huidige leven anders voorgesteld. Ik had echt niet verwacht dat het mij zou kunnen gebeuren. Ik ben erg eenzaam', zo vertelde een Turkse man van begin 60 mij onlangs. Het verbaasde me enigszins, omdat hij toch een aantal keren per.. 13-01-2011

Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?

Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door.. 25-03-2009

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen.. 02-04-2013

The next step: Een burgerinitiatief? Top(sport)!

Veel initiatieven beginnen met een kleine stap. Neem zorgcoöperatie Hoogeloon: eerst voorzichtig begonnen met een eetgroep, toen langzamerhand uitgebreid naar andere voorzieningen als dagopvang en er zijn inmiddels twee zorgvilla’s gerealiseerd.. 25-03-2014

Wat doe jij voor de maatschappij?

'Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen'. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende campagne 'Het nieuwe ouder worden'. Kenniscentrum.. 19-04-2012

Welzijn op recept

We werken langer door, en tegelijkertijd bieden we meer zorg. Een sociale spagaat noemt Dennis Duiker, directeur van Movactor, dit. Duiker heeft een aansprekende visie om niet uit te scheuren bij deze spagaat. Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 05-03-2012

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties zich voor? Op.. 30-05-2013

De balansburger

Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms omdat het gewoon leuk en/of zinvol is en past bij de.. 21-03-2013

Anders wonen, de tijd is er rijp voor

Het is wat tegenstrijdig: aan de ene kant stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen met allerhande maatregelen. Aan de andere kant zijn budgetten minder toereikend om dit uit te voeren en staan beleidsmaatregelen er.. 21-02-2013

Ach, de buurt vangt het wel op

Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart. Ze schreef er een blog over. 01-04-2011

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in beheer en lastig in losse verhuur. De begane grond.. 22-12-2014

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met tien Brabantse corporaties en.. 14-05-2014 14:47

Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een aantal actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.. 29-08-2013

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen met zorg aan huis. Maar corporaties en.. 24-02-2014 11:30

Ouderen in de hoofdrol

Het aantal ouderen neemt toe, maar dat zie je noch weinig terug in de media en op andere plekken. Toch lijkt er een kentering te zijn. Zo heeft Ari Seth Cohen onlangs het boek 'Advanced style' gemaakt met zijn foto’s van oudere vrouwen. En in.. 06-02-2013

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We zullen..

Active Ageing, nu of nooit!

Het is nu of nooit. Terugblikkend op het 'Europees Jaar van het Actieve Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties' is gebleken dat het belangrijk is en blijft om generaties met elkaar te verbinden. Het afgelopen jaar zijn verschillende.. 20-12-2012

Contact in zicht

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef een blog naar aanleiding van het congres over eenzaamheid 'Erbij horen, erbij zijn'. Het project 'Contact in zicht' maakte indruk. Een eenvoudig én succesvol concept om eenzaamheid te voorkomen en te.. 12-12-2011

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het.. 16-09-2014 13:49

Engelse les in lokale kracht

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving’ is als term niet populair in Engeland, maar het.. 10-10-2013

Cultuursensitieve zorg belicht in blog 'Culturen binnen de muren' 

Steeds meer organisaties realiseren zich dat cultuursensitieve zorg nodig is en maken een mentaliteitsomslag. Maar de liefde moet van twee kanten komen. Ook oudere migranten gaan nadenken over het eigen ouder worden en laten hun eigen wensen.. 24-04-2013

Ouderen in de knel

Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het verzorgingshuis, dagopvang en maaltijden. In rap tempo.. 28-04-2014

Gouwe ouwe omgeving voor een goede gezondheid

Voor het tv-programma 'Krasse Knarren' woonden vijf oudere bekende Nederlanders een week lang 'in' de jaren zeventig. Voor dit doel was een villa geheel in stijl ingericht. De vraag is of de tijdelijke bewoners zich in die omgeving jonger en.. 24-01-2012

Zomer zonder eenzaamheid

De zomermaanden zijn voor veel mensen een verademing. Vakantie, een pauze van alle activiteiten en tijd om buiten door te brengen met barbecues, feesten, festivals en dagjes uit. Voor sommige mensen is deze periode stil. Te rustig zelfs. Juist.. 07-07-2014 10:37

Bouw op uw zintuigen

We nemen bij onze huisvesting vaak niet de tijd om te voelen, te luisteren, te kijken, te betasten, maar vragen een architect, kleur- of geurspecialist of andere adviseur iets te doen. En dat alles terwijl elk mens is toegerust met een sensorisch.. 30-08-2012

Op zoek naar ontmoeting in het seniorencomplex

De trend is wel een beetje over, maar ze staan er natuurlijk nog volop: woonzorgcomplexen met een atrium. Bedoeld voor ontmoeting maar vooral symbool van het wensdenken van architecten en opdrachtgevers. Want wie gaat er gezellig zitten onder het.. 26-01-2012

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

“Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne-Mei The, ook aanwezig op het congres van.. 27-11-2014 15:19

Met een groot hart en veel geduld doorbijten

'Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties', zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en.. 26-08-2014

Doe-het-zelven in de zorg is in

"Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in.. 13-09-2012

Zo werkt het niet

De hele dag door past een mens zich aan zijn omgeving aan. Buitenshuis en in huis. Kenniscentrum-adviseur Monique Wijnties schreef een blog over de (on)mogelijkheden waar we zoal tegenaan lopen. 27-02-2012

Zin en onzin van multifunctionele accommodaties

Is het clusteren van voorzieningen in multifunctionele gebouwen wel altijd de beste oplossing? Klaas Mulder zet vraagtekens bij veelgenoemde voordelen als makkelijk combineren, een breder aanbod en kostenbesparing. Hij is niet tegen.. 01-03-2006

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de.. 17-10-2012

Ouderen aan het roer, organisaties aan de kant?

'Ouderen nemen het roer over', zo begint Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon zijn verhaal op het congres Seniorencoöperaties en zelforganisatie op 22 november. Welke rol pakken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en woningcorporaties.. 06-12-2012

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde.. 04-12-2014

Woonservicezones zijn 'oud denken'

Volgens samenwerkingsadviseur Hetti Willemse zijn woonservicezones 'oud denken'. Het trekt voor de burger denkbeeldige grenzen en leidt zo tot segregatie van ouderen. Willemse concludeert in een opiniestuk op Zorgvisie.nl dat woonservicezones goed.. 10-02-2011

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz