Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

93 resultaten gevonden met "buurtprojecten"

Buur(t)projecten

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn organiseren hun aanbod dichtbij de mensen; op wijk- en buurtniveau. Er zijn talloze buurtprojecten te vinden waar buurtbewoners, aanbieders, gemeenten samenwerken. Vaak nemen zij gezamenlijk een initiatief.. 03-07-2009

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een nieuwe artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld', waarin steeds een ander project centraal staat. 14-11-2013 14:24

Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten!

Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart tijdens het congres Lokale Kracht 2014 werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd deelnemers. Steeds meer mensen, zoals de kleine honderd.. 25-03-2014

'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

ONS, een ‘buurthuis 3.0’ in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. De 12 vrouwen en één man in het coöperatief runnen het goedlopende wijkrestaurant, doen de zalenverhuur en verzorgen de schoonmaak.. 12-06-2014

Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een nieuwe reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich.. 19-12-2013

De kracht van kleine dorpen

Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine dorpen. Daar verdwijnen regelmatig voorzieningen.. 03-08-2011

Driestroom - De dwarsweg

In De Dwarsweg worden jongeren die door hun complexe problematiek al snel buiten boord vallen van de bestaande zorgstructuren door middel van presentietheorie en instapmethodiek bereikt en gevolgd. Concreet gaat het om het realiseren van een woon.. 07-03-2011

Hulpmiddel wijkrestaurants beschikbaar

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants.  De digitale uitgave is nu kosteloos te bestellen. De originele gedrukte oplage van voorjaar.. 21-09-2011

Internet als instrument voor buurtprojecten

Het internet is een nieuw instrument dat kan worden ingezet om meer leefbaarheid en sociale cohesie te bewerkstelligen. De mogelijkheden die het biedt, worden gezien, getuige bijvoorbeeld de buurtsites die overal in het land worden opgetuigd. 01-06-2009

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder

Het Utrechtse Woonzorgproject 't Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van.. 18-11-2010

Tante Kwebbel

Tante Kwebbel wil onderlinge zorg stimuleren in een samenleving waarin steeds minder mensen hun buren en buurtgenoten kennen. Iemand met een vraag of probleem wordt met een supersnel opzoeksysteem in contact gebracht met een hulpbieder dicht in de.. 01-06-2009

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen

De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid.. 07-12-2011

De Zorg Samen Buurt genereert energie

Het begon allemaal met het initiatief van twee ‘buurtvrouwen’, Kitty Hesen en José Bielderman. Zij wilden hun buurt Prinsejagt 3 in Eindhoven geschikt maken om zelfstandig oud te worden. Bij de start van hun project organiseerden ze drie.. 03-03-2014 13:13

Meer doen met jong en oud in de buurt: De juiste snaar is dichtbij

De juiste snaar raken bij mensen, bij jong en oud, om met elkaar de samenleving vitaal en vooral generatieproof te houden. Dat is de opdracht die bezoekers van het seminar 'Meer doen met jong en oud in de buurt' op vrijdag 14 september meekregen.. 19-09-2012

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting

CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie 'Preparing the future: Affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe.. 24-07-2012

Website bindt mens en mogelijkheden in de wijk

Zorgorganisatie Beweging 3.0 uit Amersfoort start in Leusden/Achterveld een online community om alle senioren in de regio Eemland met elkaar in contact te brengen. De zogeheten PAL4 Community (Persoonlijke Assistent voor het Leven) is een.. 23-02-2011

Inventarisatie van buurtprojecten in Nederland

Buurtprojecten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren neemt het aantal en de diversiteit ervan toe. Kenmerkend voor deze projecten is het ruilen van diensten. Ze vergroten de leefbaarheid in de buurt en kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid.. 01-06-2009

Burenhulpcentrales

Er zijn diverse (experimentele) projecten waarbij buren en buurtbewoners ingeschakeld worden om diensten te verlenen. Kenmerkend is het technische systeem dat gebruikt wordt. Verder werken er bij deze projecten veel organisaties samen: gemeenten.. 01-06-2009

Welk generatie-verbindend project wint Appeltjes van Oranje?

Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Sociale initiatieven die een antwoord op deze vraag hebben, kunnen zich opgeven voor de 'Appeltjes van Oranje'. Deze prijs van het.. 13-08-2012

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een belangrijk project was 'Van buiten naar binnen en van.. 18-11-2013 13:49

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk

In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder.. 29-03-2012

Comfortabel Wonen Menterwolde

In de gemeente Menterwolde werken zorg- en welzijnsorganisaties samen rondom multifunctioneel centrum De Gilde. Door de integrale samenwerking kan het dagelijks leven als het vertrekpunt vormen voor wat burgers nodig hebben. 07-03-2011

Rondom - Dement in huis

Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met zowel cliënten met dementie als hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte met verschillende vormen en stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met.. 07-03-2011

Ach, de buurt vangt het wel op

Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart. Ze schreef er een blog over. 01-04-2011

Wat doe jij voor de maatschappij?

'Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen'. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende campagne 'Het nieuwe ouder worden'. Kenniscentrum.. 19-04-2012

Wegwijzer Wijk- en Buurtgericht Werken 2011

In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. De experimenten moeten aantonen dat radicale vernieuwing van wonen, zorg en welzijn nodig én mogelijk is door in.. 09-05-2011

Dagactiviteiten op nieuwe leest

Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn. Maar hoe worden.. 27-06-2013

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te.. 07-04-2011

Voorbeelden Lokale Kracht, sessies congres 2013

Tijdens het congres Lokale Kracht, méér power in wonen, welzijn en zorg op 3 april 2013 kon u tijdens drie sessierondes kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn nog ontluikend.. 04-02-2013

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie

De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het.. 21-01-2010

16sep

Studiereis: Lokale Kracht in Engeland
16 september 2014

Laat u inspireren door de Big Society tijdens studiereis van 16 t/m 19 september!

Magenta - Actiezorg Juul

Juul werkt buurtgericht en is er voor mensen die zonder hulp niet meer thuis zouden kunnen wonen. De medewerkers kennen de mensen, de professionals en de instanties in de wijk en verbindt ze met elkaar. De formele met informele zorg verbinden.. 07-03-2011

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren

De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project 'Buurtcontactpersonen' van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor.. 03-09-2008

De Beukelaar: Samen is de sleutel naar beter

Yvonne Witter geeft een impressie van het bezoek aan De Beukelaar in Rotterdam Zuid op 26 november 2013. Je ziet het al van verre: De Essalam moskee, deze ligt prachtig in de multiculturele wijk Hillesluis in Rotterdam. Er staat een school.. 16-12-2013 11:24

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend

Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De drie winnaars zijn bekend en ontvangen op 16 mei een.. 24-04-2013

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten

Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het.. 04-04-2013

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties

Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén van de voorbeelden van 5 september, StadsdorpZuid.. 25-09-2012

VoorUit

Het klinkt als het toppunt van integratie als vanaf de zijlijn van het voetbalveld zowel 'Hup Hans!' wordt geschreeuwd als 'Yalla, yalla, Ahmed!' Je hoort deze kreten geregeld in Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld, waar het Amsterdamse buurtproject.. 01-06-2009

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden

De factsheet 'Nieuwe oogst buurthulpmethoden' geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. Buurthulpmethoden zijn projecten waar onderlinge.. 09-09-2011

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de uitdrukking als uitgangspunt en richten zich op het inschakelen van buren om mensen te helpen met praktische klussen. Het tweede doel.. 28-12-2006

Kleinschaligheid en onafhankelijkheid maken buurtkamer succes

Buurtkamer 'De Kamers' in de Amersfoortse wijk Vathorst was een van de locaties waar de inspiratiedagen voor samenwerking en regie werden georganiseerd in het najaar van 2009. De indrukken die zijn opgedaan tijdens deze inspiratiedagen, staan.. 25-01-2010

Zorg in het Dorp: Schoolvoorbeeld Lokale Kracht

In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum 'd’Ouw School'. Deze ontmoetingsruimte in.. 17-03-2014 13:28

Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie, een woonproject voor mensen met schizofrenie.. 09-01-2014 12:03

Voorbeelden Lokale Kracht in wonen, welzijn en zorg, sessies congres 2012 

Tijdens het congres Lokale Kracht, power in wonen, welzijn en zorg op 5 september 2012 waren er volop voorbeelden aanwezig van de kracht van samenwerking tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, kracht in dorpen, samen optrekken.. 26-04-2012

Bestellen publicatie 'Van de kook'

De digitale publicatie bestelt u kosteloos via onderstaand formulier. De originele gedrukte oplage van voorjaar 2011 is wegens grote belangstelling niet meer verkrijgbaar. Daarom stelt de auteur de PDF voor alle geïnteresseerden beschikbaar. 07-04-2011

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur

De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door Vilans. Zorgaanbieders maakten de afgelopen jaren.. 24-06-2011

Door wijkzusters winnen alle partijen

De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn.. 31-10-2011

Buurtdiensten

Nieuwe ondernemingen spelen in op de wens van klanten om zorg en welzijn in de buurt te hebben. Zo is er Buurtdiensten Nederland. Dat is een dochteronderneming van Buurtzorg Nederland. 03-09-2009

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken

Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie gewijd aan de Postzegelparken, in 2012 door het.. 19-07-2012

Wat levert burgerparticipatie op?

Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de.. 18-05-2011

Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt

De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers zelfstandig gaan draaien.  Een buurtkamer is een.. 22-06-2011

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio

In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige.. 24-04-2012

Top tien burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn

In het land ziet het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mooie initiatieven van burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn ontstaan. Steeds vaker nemen burgers zelf het heft in handen. De initiatieven zijn divers: zorgcoöperaties, dorpsco.. 22-05-2014 13:06

WijkWegenWacht helpt mensen op weg

Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard experimenteert met andere instellingen uit het.. 27-08-2012

Buurtprojecten en zorgruil

Bij de buurt- en ruilprojecten is wederkerigheid een belangrijk instrument. Praktische hulp, zoals tuinonderhoud en boodschappen staan centraal bij deze projecten. Erik Boele en John van Oord proberen vanuit een eigen invalshoek zorgruil te.. 01-06-2009

Oma zet de buurt op stelten

Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke thema's stelt Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 25-03-2014

Levensloopbestendige wijken onder de loep

Ontwerpbureau VenhoevenCS en adviesbureau Publicarea onderzoeken hoe je wijken levensloopbestendig kunt maken en bruikbaar voor alle leeftijdsgroepen. De onderzoekers kijken daarbij naar stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke.. 04-05-2011

Palet - Tramkwartier

Dit experiment wijzigt de spelregels in de wijk Tramkwartier te Leeuwarden, zodat de zorg ontschot en deze meer preventief, integraal, volledig vraaggestuurd en tegen minder (stijgende) kosten aangeboden wordt. Beoogd resultaat van het experiment.. 07-03-2011

Win €75.000 euro met een vernieuwend idee

Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U.. 06-03-2012

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling

Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers aan op een fundamenteel andere inrichting van de.. 14-02-2013

Buurtleven.nl

Buurtleven.nl in Amsterdam is een prille buurtsite: een combinatie van buurtnieuws, een buurtcommunity en een gesloten berichtensysteem. Dat laatste maakt de buurtwebsite anders dan andere. Ze werd op 6 februari 2009 officieel geopend door.. 01-06-2009

Actuele handreiking levensloopbestendige wijken

Alles weer eens op een rijtje, dat is wat de handreiking 'Een wijk voor iedereen' van de provincie Utrecht biedt. Aan de hand van de projecten in Utrecht-Ondiep, Veenendaal-Oost en Zeist-Oost heeft de provincie alle tips en trucs verzameld voor.. 12-01-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk

'BloemRijk samen wonen, jong en oud' in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van.. 20-02-2013

Kwartiermaken in Malburgen

Kwartiermaken in Malburgen was een pilot die liep van 2008 tot en met 2010. Kwartiermaken is een overbrugging, de eerste stap die gezet wordt om contact te leggen tussen mensen. Dit gebeurt door middel van activiteiten. Een kans om elkaar beter te.. 19-01-2011

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt

"Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Daartoe is KilimanjaroWonen opgericht.. 23-01-2013

Doe-het-zelven in de zorg is in

"Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in.. 13-09-2012

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants

Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Bloemrijk

Een voorbeeld van een project waarbij onderlinge hulp centraal staat, is het project Bloemrijk in Krimpen aan den IJssel. 03-09-2009

De ‘zorgmantel’ even ophangen in Logeerhuis Kapstok

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar.. 09-12-2013 13:52

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

Rivierenland - BonVie

Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de gedachte dat mensen die door hun leeftijd, ziekte en/of handicap beperkingen ervaren vaker aangewezen zijn op professionals voor zorg, ondersteuning en sociaal contact. Doordat bezuinigingen op.. 07-03-2011

Businesscase Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel

De vroegere rol van de wijkverpleegkundige kan in een nieuwe gedaante maatschappelijk grote meerwaarde hebben. Dat staat in de maatschappelijke businesscase van het project Van Solex naar Laptop van thuiszorgorganisatie Omring. De gepubliceerde.. 29-04-2011

Waddinxveen heeft primeur Burenhulpcentrale

In Waddinxveen gaat een voor Nederland uniek proefproject van start: de Burenhulpcentrale. In het project wordt burenhulp op een slimme manier georganiseerd en toegankelijk gemaakt. De proef vindt plaats in het Gouwedorp en is een initiatief van.. 09-03-2007

Klussenproject

Bescheiden begonnen, is het Klussenproject in de Bossche wijk De Hambaken bezig met een opmars naar andere wijken in deze stad. En wie weet nog ver daarbuiten. Het project trekt de aandacht: de Buurtalliantie (platform voor innovatief.. 01-06-2009

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de.. 17-10-2012

Pleidooi ‘Maak doe-het-zelf-zorg mogelijk’

Regelgeving die aansluit bij de groeiende verantwoordelijkheid van burgers en burgercollectieven. Mogelijkheden voor integrale bekostiging en toegang tot de zorgmarkt. Deze drie elementen vormen de kern van de oproep van het Platform zorgco.. 12-12-2013 13:54

PuntExtra

PuntExtra bedient 105.000 mensen in zo'n duizend buurten, met een breed palet aan diensten die met vele aspecten van leven en wonen te maken hebben. Een greep uit de mogelijkheden: een klussendienst, maaltijden, de opticien aan huis.. 01-06-2009

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd

Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie 'WeHelpen'. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp.. 31-10-2012

Vanboeijen - Samen leven in Kloosterveen

Kloosterveen is een nieuwe woonwijk in Assen met een explosieve bevolkingsgroei. Met de oplevering van winkels, scholen, een sporthal, bibliotheek en kinderopvang ontstaat een unieke kans om wijk- en buurtgerichte activiteiten te bundelen en te.. 07-03-2011

Burgercoöperaties in opkomst

"Burgercoöperaties in opkomst" is het vierde magazine in een reeks over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid. Dit tijdschrift is een initiatief van het ministerie van BZK. Het magazine over burgercoöperaties is tot stand gekomen.. 07-11-2013

Esdege Reigersdaal - Steunpunt Obdam

Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking in te schakelen voor vrijwilligerswerk in de lokale samenleving. Hierdoor maken zij meer volwaardig deel uit van de samenleving en.. 07-03-2011

Vooraankondiging congres 'Lokale kracht' in 2013

Op woensdag 3 april 2013 vindt het tweede congres 'Lokale kracht' plaats over het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheid en professionals in wonen, welzijn en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg organiseert samen met (branche.. 21-11-2012

Betrokken bij Buurtbeleid: De Lokale Kracht van ouderen

Ouderen vormen een dragende kracht in de samenleving. Met hun (levens)ervaring, vitaliteit en beschikbare tijd vormen ze de ruggengraat van tal van clubs, verenigingen en andere sociale verbanden. En ze bieden vaak zorg aan familieleden, vrienden.. 01-07-2013

Wijkprojecten Swinhove Groep winnen internationale prijs

De Swinhove Groep in Zwijndrecht heeft een internationale prijs ontvangen voor haar wijkprojecten. De prijs, de Citation of Honor voor de 2011 Excellence in Ageing Services Award, werd vorige week uitgereikt aan Guus Bannenberg, bestuurder van de.. 26-10-2011

Arduin - Cliënt heeft de regie

In dit project werkt Stichting Arduin verder aan een radicale vernieuwing van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. Door de doorontwikkeling van zelfsturende.. 07-03-2011

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons

Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie. Adviseur Yvonne Witter van het Kenniscentrum.. 14-02-2011

ZZG - Zorgzame buurt Dukenburg

ZZG zorggroep, Standvast Wonen, Gemeente Nijmegen en Stichting MAAT werken samen aan Een zorgzame buurt: een aantrekkelijke buurt die levensloopbestendig is, waar het aangenaam toeven is, waar men elkaar kent en helpt, die ondersteuning krijgt van.. 07-03-2011

Burenhulp digitaal koppelen aan Wmo-loket

Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo-loket in de gemeente. Dit adviseert de SEV op basis van het evaluatieonderzoek van Movisie naar de zes pilot-projecten Burenhulpcentrale. 07-11-2008

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar

De nieuwe publicatie "We zijn gewoon een goede buur" van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het.. 15-12-2008

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen.. 08-03-2013

Verbinden centraal op Landelijk Congres Woonservicegebieden

StudieArena, zorginnovatiebureau DAZ en de SEV houden op 20 maart 2012 het Landelijk Congres Woonservicegebieden in het Nieuwegein Business Center (NBC) in Nieuwegein met de titel 'Verbinden van Wonen, Zorg en Welzijn in de Wijk'. Het programma.. 16-02-2012

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk

Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale.. 26-10-2011

Wijkgericht werken/ Maatschappelijk steunsysteem

Met de pilots Maatschappelijke steunsystemen wil de RIBW Mensana cliënten op maat laten participeren en een includerend beleid van zowel organisaties, als de buurt realiseren. Het doel is om de zelfredzaamheid van cliënten te laten toenemen en.. 19-01-2011

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
купить свидетельство о браке
можно ли купить диплом куплю диплом купить аттестат за 9 классов купить диплом нового образца купить диплом о среднем специальном купить диплом специалиста купить свидетельство о браке купить диплом колледжа купить диплом врача купить диплом техникума купить диплом бакалавра где купить диплом купить диплом ссср купить диплом о среднем образовании купить аттестат за 9 класс купить аттестат за 11 класс купить диплом купить аттестат
где купить диплом
https://originality-diplomas.com/
купить дипломы о высшем
https://rudiplomis24.com/
купить диплом автомеханика
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат за 9 класс
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
купить диплом колледжа
https://originality-diplomans.com/
купить свидетельство о рождении
rudiplomis24.com
купить диплом
www.lands-diplom.com
купить диплом нового образца
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
купить диплом нового образца
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом института
https://rudiplomista24.com/
купить диплом бакалавра
http://https://lands-diplom.com/
купить диплом автомеханика
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
купить свидетельство о рождении
http://https://originality-diplomas.com/
купить свидетельство о браке
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом колледжа
http://https://diploma-asx.com/
купить аттестат
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
купить диплом о среднем специальном
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com Купить диплом о среднем образовании https://originality-diploma24.com/диплом-бакалавра Купить диплом в Спб http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com