Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

78 resultaten gevonden met "klantinitiatieven"

Magazine Lokale Kracht

Lokale Kracht leeft. We zien steeds meer initiatieven van burgers in wonen, welzijn en zorg. Met het Magazine Lokale Kracht hoopt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg anderen te inspireren nog meer initiatieven te starten. Zodat het nieuwe.. 23-09-2013 11:39

Expeditie Begonia: woonvariaties

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een.. 23-03-2015

Ontdekkingsreis naar woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 24 maart 2015 kon u tijdens drie rondes kennismaken met woonvariaties uit het hele land. Hieronder per project een korte toelichting. 02-02-2015

Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten!

Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart tijdens het congres Lokale Kracht 2014 werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd deelnemers. Steeds meer mensen, zoals de kleine honderd.. 25-03-2014

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De.. 27-01-2011

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt

"Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Daartoe is KilimanjaroWonen opgericht.. 23-01-2013

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven

De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt praktische tips, goede voorbeelden en informatie.. 05-07-2011

Lokale Kracht: oplossing voor alles en iedereen?

Is Lokale Kracht positief voor iedereen? - Wat zijn de risico's? - Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke vraagstukken die spelen rond Lokale Kracht. Vul de korte.. 14-03-2013

Franchiseformule Thomashuizen

De Stìchting Thomashuizen is begonnen als ouderinitiatief, maar is inmiddels uitgegroeid tot een franchiseformule. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening, waar zes tot acht mensen met een beperking kunnen wonen. 23-06-2009

De balansburger

Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms omdat het gewoon leuk en/of zinvol is en past bij de.. 21-03-2013

Voorbeelden Lokale Kracht, sessies congres 2013

Tijdens het congres Lokale Kracht, méér power in wonen, welzijn en zorg op 3 april 2013 kon u tijdens drie sessierondes kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn nog ontluikend.. 04-02-2013

Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, 101 burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn.. 07-07-2014

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis is de eerste woongroep die uit Vereniging De Sleutel is voortgekomen. De woongroep is bedoeld voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking uit de buurt van Eindhoven. 01-09-2008

Oma zet de buurt op stelten

Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke thema's stelt Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 25-03-2014

Vooraankondiging congres 'Lokale kracht' in 2013

Op woensdag 3 april 2013 vindt het tweede congres 'Lokale kracht' plaats over het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheid en professionals in wonen, welzijn en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg organiseert samen met (branche.. 21-11-2012

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap

Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview.. 02-03-2010

Samenspel van zorgcoöperaties en gemeenten verbeteren

Zorgcoöperaties zijn in opmars. Bij deze burgerinitiatieven nemen bewoners het heft in handen om wonen, zorg en welzijn te organiseren zoals zij dat wensen. De wetgever stimuleert coöperaties door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015.. 20-11-2014

Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven

De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw.. 03-03-2010

Groepswonen van ouderen in Gelderland

De brochure Zelfbeheer en nabuurschap gaat over woongroepen van ouderen in Gelderland. Er staan zes projectbeschrijvingen in en tien tips voor een succesvolle realisatie. Betrokken ouderen, gemeenten, woningcorporaties en provincie geven hun visie.. 10-03-2005

Kopersgroepen

Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiële middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). 23-06-2009

Plus Wonen, ouderinitiatief voor mensen met een psychotische gevoeligheid

In 2005 hebben ouders het initiatief genomen om zelf een woonzorgcomplex te realiseren voor hun volwassen kinderen met als motto 'Gewoon waar mogelijk en zorg waar nodig’. De Stichting Plus Wonen heeft in samenwerking met de Woningstichting.. 14-04-2015

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen

Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor - universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum 'Instituties voor de open samenleving' van de Universiteit.. 16-08-2012

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf

In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede schoolvoorziening) en bouwen in eigen beheer een.. 07-03-2013

Zorgcoöperatie Hoogeloon

De Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoöperatie in Brabant en Nederland, opgericht door een aantal burgers, inwoners van de plaats Hoogeloon. 23-06-2009

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling

Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers aan op een fundamenteel andere inrichting van de.. 14-02-2013

Blog: 'Van gezellig word je gezond'

'Van gezellig word je gezond.' Dat is een uitspraak van een bewoonster van de Turkse Woongroep De Tweede Lente. Zij woont naar volle tevredenheid in deze woongroep die zij zelf heeft opgericht met behulp van een woonadviseur. Er zijn momenteel.. 26-05-2011

Villa Begonia: boekje en videoportretten

Nu het aantal ouderen toeneemt en de verzorgingshuizen sluiten, zijn innovatieve woonconcepten nodig die aansluiten bij de grote verscheidenheid aan woonwensen. Er zijn al diverse woonconcepten in het land te vinden. 'Villa Begonia, niet achter de.. 27-03-2015 13:16

Impressie derde denktanksessie over Lokale Kracht

Een groot aantal burgercollectieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn heeft afgelopen jaren bewezen bestaande voorzieningen uitstekend aan te vullen, of zelfs grotendeels te vervangen. Daarmee is het niet langer de vraag of zulke.. 04-11-2014

De kracht van kleine dorpen

Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine dorpen. Daar verdwijnen regelmatig voorzieningen.. 03-08-2011

Ouderinitiatieven

Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. 23-06-2009

Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg

In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemêleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en.. 14-03-2011

Vergrijzing als motor voor vernieuwende burgercollectieven

Het groeiend leger aan 65-jarigen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Maar zitten er enkel negatieve kanten aan dit verhaal? Nee, ouderen maken met hun kennis, ervaring en middelen namelijk ook institutionele.. 11-09-2014 10:34

Samenleving van elastiek

Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun naasten en dan pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar in hoeverre kunnen we nóg meer een beroep doen op het informele.. 11-11-2010

Platforms voor en door klanten

In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee.. 06-08-2009

Verslag: Lokale kracht, voorbij het applaus

30 januari 2014 organiseerden het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht een studiebijeenkomst met als thema 'Lokale kracht: Voorbij het applaus'. 20-02-2014

Iedereen een eigen woongroep

Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten.. 18-09-2008

Zorgcoöperatie

Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geïnspireerd volgens Zweeds model. 23-06-2009

Op weg naar een particulier wooninitiatief

Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriëntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van het oprichten van een wooninitiatief een leidraad.. 26-03-2008

Wooninitiatief De Paladijn, Almere

Verslag projectpresentatie Project!mpulsbijeenkomsten april 2008 van een geslaagd ouderinitiatief voor zelfstandige huisvesting van 19 jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. 14-05-2008

Actualisatie handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Het Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft de handreiking voor ouders voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten geactualiseerd en verbreed tot 'Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg, een handreiking voor particuliere.. 23-08-2004

Leergang Woondromen 55+: van wens naar werkelijkheid

In een nieuwe leergang voor professionals in bouwen, wonen, zorg en maatschappelijk ondernemen leert u hoe u groepen senioren effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen en verduurzamen van een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen.. 11-09-2014 13:54

Kennisbank wonen met autisme

Er komt vaak meer kijken bij het realiseren van een particulier wooninitiatief voor mensen met autisme dan je zou denken. Ouders, corporatie en zorgorganisatie hebben ieder hun verwachtingen, ideeën en eisen hoe deze woonvorm er uit zou moeten.. 23-01-2012

Uitgelicht: Bastide, ouderinitiatief voor autistische jongeren

Ouderinitiatief De Bastide realiseert in Eindhoven in totaal 30 zelfstandige woningen met begeleiding op maat voor normaal begaafde jongvolwassenen met autisme. Naast een fulltime baan is Anton van Gerwen, voorzitter en initiatiefnemer van De.. 12-03-2015 08:45

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'

Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Burgercoöperaties regelen zorg zelf

Dorpen en stadswijken organiseren steeds vaker in een coöperatie zelf hun zorg of onderlinge hulp. Hun aantal steeg binnen een jaar met dertig procent, van 100 naar circa 130. "Er zit veel groei in deze beweging. Veel mensen spannen zich in voor.. 20-04-2015 08:41

Samenwerken rond woongroepen

Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee.. 14-07-2008

Een eigen stekkie

Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook ouderen zelf die verder kijken naar een geschikte.. 22-01-2015

Zorg in eigen Hand: aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven

Welke mogelijkheden hebben zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om in te kunnen spelen op opkomende burgerinitiatieven? Deze vraag staat centraal tijdens de werksessie 'Zorg in eigen Hand; aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven.. 20-12-2012 16:00

Doe-het-zelven in de zorg is in

"Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in.. 13-09-2012

Woongemeenschappen zijn goud waard

Woongemeenschappen zijn goud waard. Dit bleek tijdens het kenniscafé over het veilig stellen van de zorg in woongemeenschappen van ouderen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 11 december 2008. Aanleiding voor het kenniscafé was het.. 18-12-2008

Trends in klantinitiatieven

De positie van de klant in het veld van wonen, welzijn en zorg is aan het veranderen. De klant neemt steeds vaker het heft in eigen handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen.. 01-04-2006

Buurtkamer Enschede

Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen uit de buurt, onder andere gericht op voorkoming van eenzaamheid van ouderen. 23-06-2009

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties

Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén van de voorbeelden van 5 september, StadsdorpZuid.. 25-09-2012

Zelf shoppen voor de zorg

Artikel over burgers die het heft zelf in handen nemen en arrangementen rond wonen zorg en welzijn De auteurs beschrijven . Een aantal praktijkvoorbeelden komt aan bod: een senioreninitiatief in het Limburgse Ysselsteyn, Zorgcoöperatie Hoogeloon.. 17-02-2006

Uitgelicht: Woongemeenschap De Naobers doet het zelf!

"Het grootste struikelblok hebben we bijna genomen. Het is bijna zo ver", zegt Gerard Broeksteeg, bestuurslid bij de LVGO en lid van woongemeenschap De Naobers in Zutphen. De Naobers is onderdeel van een prachtig nieuw complex met drie woongroepen.. 12-02-2015 10:13

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd.. 22-12-2011

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!

Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' wel. Het congres begon op woensdag 3 april met tien minuten bewegen op muziek onder.. 11-04-2013

Woongroepen

Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Van Ouderen. 23-06-2009

Voorbeelden Lokale Kracht in wonen, welzijn en zorg, sessies congres 2012 

Tijdens het congres Lokale Kracht, power in wonen, welzijn en zorg op 5 september 2012 waren er volop voorbeelden aanwezig van de kracht van samenwerking tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, kracht in dorpen, samen optrekken.. 26-04-2012

Uitgelicht: Bewoners aan het roer bij collectief wonen

‘Er is structureel behoefte aan collectieve woonvormen met zelfbeheer’, zegt Bernard Smits, bestuurder van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Smits speelt al 20 jaar een cruciale rol in de totstandkoming van dit soort woonprojecten.. 23-02-2015 12:46

Overzicht wijkondernemingen en woningcorporaties

Wijkondernemingen zijn organisaties voor en door bewoners in de wijk die streven naar financiële onafhankelijkheid. Er zijn verschillende thema's waarbinnen wijkondernemingen actief zijn: zorg, energie, gemeenschapshuizen, zelfbeheer, winkels en.. 11-06-2013

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de.. 17-10-2012

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen

De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met.. 03-01-2005

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven

Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag.. 17-10-2006

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht

Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis' is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die zelf een.. 28-09-2007

De ritmes van burgerinitiatieven

'Lichte gemeenschappen', zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. "Je levenslang op iets vastleggen is niet meer van deze tijd", sprak zij onlangs.. 28-11-2012

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.. 05-01-2015 16:04

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

Particulier opdrachtgeverschap

Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. 23-06-2009

Haagse Hindoestanen willen wooncomplex

Een initiatiefgroep afkomstig uit de Haagse Hindoestaanse gemeenschap wil meergeneratiewoningen laten bouwen. Uniek aan dit project is dat er 75 woningen gerealiseerd moeten worden voor jong én oud in Den Haag. Op 21 februari 2007 presenteerde de.. 22-02-2007

Rol van de klant

Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van.. 04-08-2009

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal

Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als.. 27-10-2010

Ouderen aan het roer, organisaties aan de kant?

'Ouderen nemen het roer over', zo begint Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon zijn verhaal op het congres Seniorencoöperaties en zelforganisatie op 22 november. Welke rol pakken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en woningcorporaties.. 06-12-2012

Gezocht voor onderzoek: particuliere initiatieven voor wonen en zorg

Voor een onderzoek naar het aantal initiatieven en het soort cliënten, worden wooninitiatieven gezocht die (voor een deel) gefinancierd zijn via het pgb. Aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen wijzigingen in het pgb. De maatregelen hebben.. 08-03-2011

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap.. 21-03-2013

Expeditie Begonia trekt ruim 300 deelnemers

Op het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' dat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 24 maart organiseert, zijn zo'n 200 organisaties van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd. Ook veel actieve burgers.. 11-03-2015

Leren van proeftuinen wonen met autisme

Met een slotbijeenkomst op 16 februari 2012 eindigt het project Proeftuinen, Wonen met autisme. In opdracht van Kenniscentrum, NVA en Aedes is informatie verzameld die initiatiefnemers helpt bij het opzetten van woonprojecten voor mensen met.. 02-02-2012

'Dit had ik niet voor mezelf in gedachten'

Geen ouderinitiatief, maar Rick Ursem zelf richtte als jongere met autisme de vereniging Limburg-Aut op. De stichting nam het initiatief voor het woonproject Aut-Hôes waar jongeren met autisme zelfstandig kunnen wonen maar met ruimte voor.. 05-09-2011

08-04-2013 16:36
Aedes Actiz