Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

94 resultaten gevonden met "klantparticipatie"

Magazine Lokale Kracht

Lokale Kracht leeft. We zien steeds meer initiatieven van burgers in wonen, welzijn en zorg. Met het Magazine Lokale Kracht hoopt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg anderen te inspireren nog meer initiatieven te starten. Zodat het nieuwe.. 23-09-2013 11:39

Klantparticipatie

Wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn zijn divers. Ook de rol die klanten vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. 03-07-2009

Lokale Kracht: oplossing voor alles en iedereen?

Is Lokale Kracht positief voor iedereen? - Wat zijn de risico's? - Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke vraagstukken die spelen rond Lokale Kracht. Vul de korte.. 14-03-2013

Kopersgroepen

Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiële middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). 23-06-2009

Vernieuwd e-book Gezonde Wijk biedt inspiratie

Het vernieuwde e-boek 'Gezonde wijk in praktijk' presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk. Het bundelt de uitkomsten en ervaringen van de 13 steden die aan het experiment meedoen. Een inspiratie voor gemeenten.. 11-07-2013

De kracht van kleine dorpen

Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine dorpen. Daar verdwijnen regelmatig voorzieningen.. 03-08-2011

'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting

De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij.. 19-11-2013

Op weg naar een particulier wooninitiatief

Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriëntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van het oprichten van een wooninitiatief een leidraad.. 26-03-2008

Cliëntenraad St. Jozef

Alle partijen hebben hetzelfde doel, de ervaringen van de cliëntenraad van woon-zorgcentrum St. Jozef in Esch. 28-07-2011

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Handreiking Gezonde Wijk

RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat succesvolle voorbeelden van wijkprogramma’s in.. 31-01-2014

Alle partijen hebben hetzelfde doel

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen van woon-zorgcentrum St. Jozef in.. 28-07-2011

Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend

Ook binnen beschermd wonen willen cliënten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert.. 08-11-2007

Zorgcoöperatie Hoogeloon

De Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoöperatie in Brabant en Nederland, opgericht door een aantal burgers, inwoners van de plaats Hoogeloon. 23-06-2009

Lokale Kracht bij onze oosterburen

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema.. 17-12-2012

Trends in klantinitiatieven

De positie van de klant in het veld van wonen, welzijn en zorg is aan het veranderen. De klant neemt steeds vaker het heft in eigen handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen.. 01-04-2006

Zorgcoöperatie

Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geïnspireerd volgens Zweeds model. 23-06-2009

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen

Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het.. 08-04-2010

Ach, de buurt vangt het wel op

Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart. Ze schreef er een blog over. 01-04-2011

Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten

Is er wel behoefte aan multiculturele voorzieningen? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? Welke goede voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal in het artikel 'Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme.. 16-08-2007

Wat doe jij voor de maatschappij?

'Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen'. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende campagne 'Het nieuwe ouder worden'. Kenniscentrum.. 19-04-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht

Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het congres 'Lokale kracht' is op
5 september een sessie.. 05-07-2012

Wensen van potentiële zorgvragers onderzocht

ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten.. 29-03-2007

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap

Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview.. 02-03-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal

Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als.. 27-10-2010

Het hele gezin in de Wijde Mantel

Zes meervoudig gehandicapte kinderen kunnen sinds kort samen met hun ouders, broers en zussen in de Wijde Mantel (De Glind, Nijkerk) wonen en gebruik maken van de nodige zorg. De woningen zijn speciaal hiervoor ontworpen. 17-11-2006

AAL wil met subsidieronde ouderen steunen bij dagelijkse activiteiten

De vijfde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living (AAL) staat in het teken van ondersteuning van ouderen bij hun dagelijkse activiteiten. Vanaf eind februari kunt u ideeën indienen over ICT-oplossingen die hieraan kunnen bijdragen.. 17-02-2012

Overzicht wijkondernemingen en woningcorporaties

Wijkondernemingen zijn organisaties voor en door bewoners in de wijk die streven naar financiële onafhankelijkheid. Er zijn verschillende thema's waarbinnen wijkondernemingen actief zijn: zorg, energie, gemeenschapshuizen, zelfbeheer, winkels en.. 11-06-2013

Voorbeelden Lokale Kracht, sessies congres 2013

Tijdens het congres Lokale Kracht, méér power in wonen, welzijn en zorg op 3 april 2013 kon u tijdens drie sessierondes kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn nog ontluikend.. 04-02-2013

Vraaggestuurde projectontwikkeling voor wonen en zorg

Altus is een integrale projectontwikkelaar voor wonen en zorg in het middensegment. Altus levert nieuwbouwappartementen, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen dat de VvE een speciale taak heeft, namelijk het verlenen van comfort- en.. 01-11-2005

Instrumenten voor klantondersteuning

Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om: 06-08-2009

Instrumenten voor de klant

Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliëntenraden, waarin klanten kunnen participeren. Maar ook kunnen klanten.. 06-08-2009

Wooninitiatief De Paladijn, Almere

Verslag projectpresentatie Project!mpulsbijeenkomsten april 2008 van een geslaagd ouderinitiatief voor zelfstandige huisvesting van 19 jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. 14-05-2008

Webspecial Cliënteninbreng bij bouwplannen

ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg spraken in het voorjaar en de zomer van 2011 met cliëntenraden en zorgorganisaties over hun ervaringen met bouwtrajecten. Daarmee bieden wij andere organisaties zicht op.. 29-09-2011

Chinese ouderen genieten van samen wonen

Het Tai Wai Huis in Utrecht opende begin 2007 zijn deuren voor 48 Chinese ouderen die graag samen willen wonen. De ouderen zijn inmiddels gewend aan hun eigen wooncomplex en zijn naar eigen zeggen erg tevreden. In een artikel van het Aedes-Actiz.. 21-11-2007

'Dit had ik niet voor mezelf in gedachten'

Geen ouderinitiatief, maar Rick Ursem zelf richtte als jongere met autisme de vereniging Limburg-Aut op. De stichting nam het initiatief voor het woonproject Aut-Hôes waar jongeren met autisme zelfstandig kunnen wonen maar met ruimte voor.. 05-09-2011

Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven

De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw.. 03-03-2010

Woonwensen mantelzorgers onderzocht

Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde.(class.. 20-02-2007

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden

De factsheet 'Nieuwe oogst buurthulpmethoden' geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. Buurthulpmethoden zijn projecten waar onderlinge.. 09-09-2011

Twee publicaties over vraagsturing

Tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken van de provincie Noord-Brabant en het Innovatiecentrum Vraagsturing. 01-08-2005

Cliënten en scheiden wonen zorg

Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?” van cliëntenorganisatie LOC.. 17-10-2013 10:00

Zelf shoppen voor de zorg

Artikel over burgers die het heft zelf in handen nemen en arrangementen rond wonen zorg en welzijn De auteurs beschrijven . Een aantal praktijkvoorbeelden komt aan bod: een senioreninitiatief in het Limburgse Ysselsteyn, Zorgcoöperatie Hoogeloon.. 17-02-2006

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten

Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg.. 22-07-2008

Publicatie Wegwijs in zelfmanagement met technologie

Vilans publiceert een praktische handreiking met een overzicht van technologieën en ict-toepassingen die patiënten kunnen helpen bij het zelf managen van zijn of haar leven met een chronische ziekte. Het aanbod is behoorlijk groot, van.. 19-08-2011

Ervaringen met scheiden van wonen en zorg

Veelgestelde vragen Scheiden wonen en zorg. 06-02-2013

Ouderinitiatieven

Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. 23-06-2009

Zorg in eigen Hand: aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven

Welke mogelijkheden hebben zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om in te kunnen spelen op opkomende burgerinitiatieven? Deze vraag staat centraal tijdens de werksessie 'Zorg in eigen Hand; aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven.. 20-12-2012 16:00

Klantparticipatie: de rol van aanbieders

Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. Open staan voor nieuwe initiatieven, zelf initiatieven.. 04-08-2009

Voorbeelden Lokale Kracht in wonen, welzijn en zorg, sessies congres 2012 

Tijdens het congres Lokale Kracht, power in wonen, welzijn en zorg op 5 september 2012 waren er volop voorbeelden aanwezig van de kracht van samenwerking tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, kracht in dorpen, samen optrekken.. 26-04-2012

Cliëntenraad Sutfene

Visualiseer de bouwplannen: ervaringen met de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het bouwplan De Lunette in Zutphen. 01-06-2011

Cliëntenraad Zorggroep Groningen

Tijdig, informeel en selectief: de ervaringen met cliënteninbreng bij bouwplannen van Zorggroep Groningen .  09-05-2011

Cliëntenraad Wissehaege

Over de klik tussen mensen en wederzijds respect: ervaringen met cliënteninbreng bij nieuwbouw van verpleeghuis Wissehaege, onderdeel Vitalis Zorg-groep in Eindhoven. 01-06-2011

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken

Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie gewijd aan de Postzegelparken, in 2012 door het.. 19-07-2012

Platforms voor en door klanten

In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee.. 06-08-2009

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De.. 27-01-2011

Wat levert burgerparticipatie op?

Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de.. 18-05-2011

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen.. 07-02-2013

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een.. 14-08-2007

WijkWegenWacht helpt mensen op weg

Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard experimenteert met andere instellingen uit het.. 27-08-2012

Van verplicht nummer naar interactie

Het begrip bewonersparticipatie ligt veel corporatiemedewerkers in de mond bestorven. Maar dekt de vlag de lading wel? In veel gevallen is participatie routineus overleg geworden en moet de legitimiteitsvraag worden gesteld. De behoefte van beide.. 17-08-2005

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen

De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met.. 03-01-2005

Medezeggenschap in servicewijken

Hoe worden cliënten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geïntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar.. 04-01-2007

Lokale kracht Uitgelicht: SamenOud

Preventie en regie houden zijn de sleutelwoorden van het bijzondere project SamenOud. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie volledig gewijd aan het nieuwe zorgmodel dat in het kader van SamenOud wordt ontwikkeld, een.. 20-06-2012

Buurtkamer Enschede

Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen uit de buurt, onder andere gericht op voorkoming van eenzaamheid van ouderen. 23-06-2009

Ouderen aan het roer, organisaties aan de kant?

'Ouderen nemen het roer over', zo begint Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon zijn verhaal op het congres Seniorencoöperaties en zelforganisatie op 22 november. Welke rol pakken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en woningcorporaties.. 06-12-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk

'BloemRijk samen wonen, jong en oud' in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van.. 20-02-2013

Meldactie 'Goed wonen, wat is daarvoor nodig?'

Vier landelijke cliëntenorganisaties houden een meldactie over de woonbehoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. De actie loopt tot 15 oktober 2013 en is een initiatief van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz.. 07-10-2013 10:51

Lokale kracht Uitgelicht: Cees Oprins

Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties staan voor grote opgaven de komende jaren. Allebei hebben ze daarbij te maken met de zeer nadrukkelijke beweging naar en het anticiperen op sturing vanuit de klant. Tijdens het congres 'Lokale kracht.. 02-08-2012

Doe-het-zelven in de zorg is in

"Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in.. 13-09-2012

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht

Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis' is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die zelf een.. 28-09-2007

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’

De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden. 16-03-2012

Particulier opdrachtgeverschap

Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. 23-06-2009

Woongroepen

Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Van Ouderen. 23-06-2009

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de.. 17-10-2012

Cliëntenraad Amerhorst

Samen één visie met goede werkafspraken: ervaringen met cliënteninbreng bij vervangende nieuwbouw van De Amerhorst, onderdeel van Amaris Zorggroep in Amersfoort.  06-07-2011

Vivare onderzoekt woonwensen senioren

Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die.. 28-06-2006

Rol van de klant

Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van.. 04-08-2009

Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg

In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gemêleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en.. 14-03-2011

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven

Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag.. 17-10-2006

Vooraankondiging congres 'Lokale kracht' in 2013

Op woensdag 3 april 2013 vindt het tweede congres 'Lokale kracht' plaats over het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheid en professionals in wonen, welzijn en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg organiseert samen met (branche.. 21-11-2012

Mix van bewoners in De 3 Hoven te Haarlem

De 3 Hoven in Haarlem van woningcorporatie Elan Wonen springt er in Schalkwijk in positieve zin uit, vertelt Juan Garcia, beleidsmedewerker bij de woningcorporatie. Duurzaamheid en gemeenschapszin staan er centraal. Sterk verouderde.. 01-05-2008

De ritmes van burgerinitiatieven

'Lichte gemeenschappen', zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. "Je levenslang op iets vastleggen is niet meer van deze tijd", sprak zij onlangs.. 28-11-2012

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons

Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie. Adviseur Yvonne Witter van het Kenniscentrum.. 14-02-2011

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis is de eerste woongroep die uit Vereniging De Sleutel is voortgekomen. De woongroep is bedoeld voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking uit de buurt van Eindhoven. 01-09-2008

Internationaal subsidieprogramma voor zorg-ICT

Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van het internationale programma Ambient Assisted Living (AAL). Het programma loopt tot en met 2013. Het doel van AAL is om door middel van slim gebruik van ICT de kwaliteit van leven van ouderen te.. 10-02-2011

Samen ontwerpen aan betere gebouwen met nieuw instrument

BNA Onderzoek en van aken architecten presenteerden op 12 juni 2013 IMPACT: een gratis ontwerpinstrument en communicatietool voor opdrachtgevers, cliënten en architecten die samen een betere leefomgeving voor psychiatrische patiënten willen.. 25-06-2013

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!

Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' wel. Het congres begon op woensdag 3 april met tien minuten bewegen op muziek onder.. 11-04-2013

De balansburger

Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms omdat het gewoon leuk en/of zinvol is en past bij de.. 21-03-2013

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen.. 08-03-2013

'Ruimte Vragen' bouwen voor wonen en zorg vanuit cliëntenperspectief 

'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de.. 19-05-2010

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied

De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden.. 25-11-2010

Wensen van mensen in beeldtaal

Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld waarmee zij hun wensen en knelpunten onder de aandacht brengen van gemeenten. Deze verklaring is ook verschenen in een makkelijk.. 01-01-2007

08-04-2013 16:36
Aedes Actiz