Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

71 resultaten gevonden met "mantelzorg"

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen

Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde.. 06-04-2011

Mantelzorg

Steeds vaker komt het voor dat de zorg aan een hulpvrager wordt gegeven door één of meer leden van diens directe omgeving. Deze mantelzorg is onbetaald, ongeorganiseerd en wordt niet-beroepsmatig verleend. 03-05-2010

'Koekjes brengen naar oma'

We leven nu lang en gelukkig, maar zien wel dat er verschuivingen plaatsvinden. We zullen onze eigen boontjes moeten doppen met onze naasten. Als dat onvoldoende lukt, kunnen we aankloppen bij onze gemeenten, bij hulpverleners. Deze beweging is al.. 30-08-2013

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar

In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Rotterdam ondersteunt mantelzorgers

In Rotterdam kunnen mantelzorgers een mantelzorgovereenkomst met de gemeente afsluiten. Mantelzorgers kunnen in de overeenkomst vastleggen wat zij nodig hebben aan praktische ondersteuning. De gemeente wil met deze actie de mantelzorgers ontlasten.. 26-07-2007

Mantelzorgwoning geplaatst na gedwongen verhuizing

De eerste mantelzorgwoning plaatste Hodes Bouwsystemen in Groenlo bij de familie Rumathe. Zij moesten gedwongen verhuizen vanwege de aanleg van een provinciale weg, maar konden geen huis vinden waar ze konden blijven zorgen voor  oma. De.. 10-10-2011

Woonwensen mantelzorgers onderzocht

Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde.(class.. 20-02-2007

Sluier over dementie bij oudere migranten weghalen

Voor oudere migranten met dementie en hun naasten werd 27 oktober 2010 het eerste 'Alzheimer Theehuis' georganiseerd. Bij de bijeenkomst in 's Hertogenbosch kregen Turkse en Marokkaanse bezoekers informatie over dementie, de ziektebeelden ervan en.. 28-10-2010

Provincie Utrecht deelt ervaringen domoticapilots

De provincie Utrecht deelt binnen het project Toekomst Thuis haar ervaringen uit de domotica-pilots 'zorg op afstand'. Op de website van de provincie Utrecht vindt u naast de projectinformatie, een tussenrapportage van de monitoring met de eerste.. 04-04-2007

Landelijke cijfers over informele zorg

Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners.. 26-07-2007

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?

In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine.. 01-08-2005

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe.. 06-11-2014

Tradities in de knel: zorgverwachting Turkse ouderen verandert

Traditionele verwachtingen van zorgbeelden zijn langzaam aan het veranderen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Tradities in de knel; Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland’, waarmee Ibrahim Yerden op 12.. 24-04-2013

Mantelzorg is intensief en vaak langdurig

Mantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau.. 26-02-2009

Project 'De mantel verlicht'

De toename van het aantal mantelzorgers, maar ook van het aantal vrijwilligers, vormden voor MOVISIE en Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, een aanleiding om gezamenlijk een nieuw project ter ondersteuning van.. 26-07-2007

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties zich voor? Op.. 30-05-2013

Minister vergemakkelijkt plaatsing mantelzorgwoningen

Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van BZK aan de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is niet langer een omgevingsvergunning nodig. Als er wel een vergunningsprocedure.. 28-11-2011

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden ten behoeve van de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale ouderen en de houdbaarheid van de zorg'. Aan dit.. 08-01-2013

Goede praktijkvoorbeelden voor verbetering ouderenzorg en -welzijn

Goede praktijkvoorbeelden en ideeën die de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren, zijn gepubliceerd door GENERO, het netwerk voor ouderenzorg voor de regio Zuidwest-Nederland. In samenwerking met studenten van Avans Hogeschool.. 24-02-2012

Webspecial Mantelzorg

Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Kenniscentrum liet een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. 29-04-2010

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen

Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het.. 07-06-2011

Zelfstandige huisvesting in intramurale complexen

Binnen intramurale complexen realiseren woningcorporaties ook zelfstandige woonruimte voor mantelzorgers van wie de partner elders in het complex intramuraal verblijft. 29-04-2010

Soepele woningtoewijzing aan mantelzorgers

De mogelijkheid voor mantelzorgers om zich in te schrijven bij gemeenten en een woning toegewezen te krijgen, is variabel in het land. Bij corporatie Mooiland Maasland uit Grave was de regel al ingevoerd dat het verlenen van mantelzorg een.. 29-04-2010

Mantelzorgwoningen: voorkom juridische en financiële problemen

Er is veel publieke verontwaardiging over het politieke plan om voortaan te korten op het pensioen van AOW'er die gaan samenwonen met hun kind. Woningcorporaties die mantelzorgwoningen willen realiseren, lopen tegen deze en andere juridische en.. 12-05-2014 10:48

Prijsvraag voor vernieuwend idee informele zorg en vrijwillige inzet

De Nederlandse Stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg (SPZ) bekroont de meest vernieuwende prestatie op het gebied van informele zorg en vrijwillige inzet met € 50.000. SPZ daagt u uit uw projectaanvraag voor de Pier de Boer.. 20-05-2010

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen

Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Van lokale kracht naar lokale kramp: de overbelaste burger?

Bent u bereid een boodschap te doen voor uw buren? Wilt u uw buurman wassen? Deze vragen stelt Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap aan de UVA op een recent symposium waar het mooie boek ‘De affectieve burger’ werd gepresenteerd (2013.. 17-07-2013

Helpdesk oudere migranten en mantelzorgers gelanceerd

Waar mogelijk blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat ouderen en hun mantelzorgers steeds vaker zelf de zorg en ondersteuning moeten regelen die ze nodig hebben. Ook als uiteindelijk de stap wordt gezet naar intramurale zorg is.. 14-03-2013

Publicatie: De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief worden gewaardeerd, lijkt de sociale sector dat.. 25-07-2012

Gezocht: vernieuwende ideeën voor mantelzorg

Elke 2 jaar organiseren VSBfonds en ZonMw de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is bedoeld om goede ideeën die zorgen voor een betere zorg en welzijn een kans te geven. Dit jaar gaat het om goede, vernieuwende of originele ideeën.. 12-03-2014 11:48

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Dienstverlening en welzijnsvoorzieningen voor mantelzorgers

Naast activiteiten die direct op huisvestingsterrein in verband met mantelzorg liggen, bieden corporaties ook ondersteunende diensten en spelen zij een rol bij het realiseren van welzijnsvoorzieningen. 29-04-2010

Ouderen in de knel

Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het verzorgingshuis, dagopvang en maaltijden. In rap tempo.. 28-04-2014

Langer thuis met dementie door beeldbellen

Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliënt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek was hoe de dementerenden en de mantelzorgers het.. 01-07-2011

Mantelzorg: niet verplichten maar verlichten

Het versterken, verlichten en verbinden van informele ondersteuning en zorg, dát is de kern van het beleid dat staatssecretaris Van Rijn uitzet in zijn kamerbrief van 20 juli jongstleden. Met versterken bedoelt hij het verankeren van de positie.. 25-07-2013

Kennis maken met het Kenniscentrum

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en.. 04-03-2011

Respijthuizen en logeerhuizen voor mantelzorgers

Respijthuizen bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor korte tijd over te dragen. De zorgvrager wordt in huiselijk sfeer opgevangen door vrijwilligers uit de wijk. Hij of zij is gast en kan één tot zes weken verblijven.. 29-04-2010

Meer bewegen voor een grotere zelfredzaamheid

Een sterke lichamelijke en geestelijke conditie betekent een grotere zelfredzaamheid. Daarom is het voor thuiswonende kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijk om meer te bewegen. Zo belangrijk zelfs dat de.. 21-12-2014 15:20

Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ

Sluit zoveel mogelijk verzorgings- en verpleeghuizen. Volgens Jos de Blok kan dat en moet het. Geen enkele oudere vindt het fijn om naar zo'n instelling te verhuizen, meent de oprichter van Buurtzorg, en het organiseren van zorg thuis zou ook.. 18-03-2013

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie

De gemeente Amsterdam wil dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de.. 01-04-2009

Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg

Het Brabantse Moerdijk heeft zich geschaard bij het groeiende aantal gemeenten met een bestemmingsplan mantelzorg. Daardoor wordt het maken van extra woonruimte voor zorgverlening bij een bestaande woning mogelijk. De provincie Noord-Brabant is.. 29-08-2007

Senioren glunderen van nieuwe zorg via iPad

Even gezellig een praatje maken via beeldbellen, een spelletje spelen, informatie uit de eigen buurt opzoeken, maatjes vinden of zorg en aandacht ontvangen via de huisarts of wijkverpleegkundige: voor vele klanten van thuiszorgorganisatie.. 04-07-2012

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend

Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De drie winnaars zijn bekend en ontvangen op 16 mei een.. 24-04-2013

Rondom - Dement in huis

Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met zowel cliënten met dementie als hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte met verschillende vormen en stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met.. 07-03-2011

ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3

Het afschaffen van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1, 2 en 3 heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en cliënten. ActiZ en Aedes luidden hierover de noodklok aan de vooravond van het Tweede Kamer debat over de toekomst.. 04-07-2012

De ‘zorgmantel’ even ophangen in Logeerhuis Kapstok

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar.. 09-12-2013 13:52

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd

Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie 'WeHelpen'. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp.. 31-10-2012

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' selecteert 40 ouderenprojecten

Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'. Initiatiefnemers Fonds.. 12-03-2013

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning

Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente inventariseert de behoefte aan meer mantelzorgwoningen. Er worden steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland gerealiseerd. Ook is er meer.. 20-05-2008

Kleinschalig wonen voor mantelzorgers

De afgelopen jaren hebben verschillende corporaties mantelzorgprojecten gerealiseerd waarin ook kleinschalig wonen een plaats kreeg. 29-04-2010

Ervaringen mantelzorgwoning in beeld

De eerste verplaatsbare mantelzorgwoning werd in mei 2008 in Eindhoven geplaatst. Nu, tien maanden later, blikt de familie Bakers voor Trouw-TV terug op de ervaringen tot nu toe. Hoe de mantelzorgwoning eruit ziet en hoe het werkt in de praktijk.. 05-03-2009

Rotterdam ondersteunt mantelzorgers

In Rotterdam kunnen mantelzorgers een mantelzorgovereenkomst met de gemeente afsluiten. Mantelzorgers kunnen in de overeenkomst vastleggen wat zij nodig hebben aan praktische ondersteuning. De gemeente wil met deze actie de mantelzorgers ontlasten.. 26-07-2007

Tienpuntenplan van Mezzo

Het Tienpuntenplan van Mezzo, naar aanleiding van de meldweek Wonen en Mantelzorg in 2007, geeft aan wat mantelzorgers nodig hebben. 22-04-2010

Wonen voor ouderen Kwintes

Wonen voor Ouderen is een project van Kwintes (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) en Woonzorgcentra Flevoland, een V&V organisatie uit Lelystad, voor mensen met ggz-problemen die in hun laatste levensfase.. 19-01-2011

Multifunctioneel centrum De Meridiaan, Veendam

Het multifunctionele centrum De Meridiaan, dat in oktober 2004 is opgeleverd, biedt een gemeenschappelijk onderdak aan een wooncomplex voor senioren, een Brede School en zorgorganisaties. 01-10-2004

Belgisch programma voor valpreventie ouderen

De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007

Win €75.000 euro met een vernieuwend idee

Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U.. 06-03-2012

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de onderlinge samenwerking en is deze.. 08-11-2012

Europees onderzoek naar (in)formele zorg

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de verzorging van ouderen in negen Europese landen. De centrale vraag in het rapport 'Verschillen in verzorging' is: hoe lossen ouderen in verschillende landen.. 17-04-2007

Advies woningaanpassingen bij dementie

Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privé en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen, zowel bouwkundig als technologisch. 11-11-2010

'Buuf Overal Thuis' van start

Zestig senioren in Utrecht kunnen het komende anderhalf jaar kosteloos gebruik maken van diverse domoticaproducten binnen het project 'Buuf Overal Thuis'. Het project maakt deel uit van het project 'Toekomst Thuis' van de provincie Utrecht en is.. 13-10-2006

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds grotere beroep dat we op het groeiende aantal.. 11-03-2015 15:03

Odensehuis: tussen diagnose en zorg

Dementie sluipt erin. Langzaam maar zeker gaat de ziekte een steeds grotere rol spelen in het leven van de dementerende én diens omgeving. Tussen de diagnose en professionele zorg verstrijkt gemiddeld zeven jaar. Dat zijn moeizame jaren voor de.. 26-05-2010

Mantelzorger in de buurt

De gemeente Amstelveen wil mantelzorgers en de door hen verzorgde mensen dichter bij elkaar in de buurt laten wonen. Ouderen kunnen zo langer thuis blijven wonen. Veel mantelzorgers willen graag in de buurt wonen van degene voor wie zij zorgen.. 10-11-2008

Mantelzorgprojecten met kangoeroewoningen

Het kangoeroewonen verdient een aparte plaats in de variëteit aan woonvormen die een corporatie in het kader van wonen en mantelzorg kan aanbieden. Het idee bestaat al sinds halverwege jaren negentig: De kangoeroewoning is een combinatie van twee.. 13-10-2011

Gratis app voor mantelzorgers

Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door Nedap Healthcare. De mantelzorger kan ook.. 04-04-2011

Herplaatsbare woonruimte voor mantelzorg

Om het bij elkaar wonen van zorgvrager en mantelzorger mogelijk te maken, worden - naast de vaste kangoeroewoningen -verplaatsbare mantelzorgunits aangeboden. Er zijn kleine units op de markt, bestaande uit een kamer met badkamer, die tegen een.. 29-04-2010

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen.. 07-02-2013

Landelijke cijfers over informele zorg

Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners.. 26-07-2007

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz