Zoekresultaten: platteland

22 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Nieuwsarchief

Oudere migranten | Tradities in de knel - proefschrift Ibrahim Yerden

Tradities in de knel: zorgverwachting Turkse ouderen verandert
Traditionele verwachtingen van zorgbeelden zijn langzaam aan het veranderen. Dat blijkt uit het proefschrift.. 24-04-2013

Ontwerp Nelleke Karst genomineerd voor Archiprix 2011.

Archiprix 2011 nomineert ontmoetingsgericht wonen met zorg
Een ontwerp met een sterk ontmoetingsgericht accent is genomineerdávoor de Archiprix 2011. Nelleke Karst ontwierp voor.. 19-01-2012

Opinie

Uitgave ter ere van het 5-jarig bestaan van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007

Essay Gerdi A. Verbeet 'Bekijk het eens van de andere klant'
Uit de KCWZ-jubileumreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'. Over het centraal stellen van de behoeften van de.. 01-10-2007

Praktijk » (11)

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en.. 23-12-2010

Nij Dekama in Weidum. Foto: film ActiZ

Verzorgingshuis als dorp in een dorp
Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen.. 16-01-2013

Fragment brochure 'Zorg door dorpskracht'

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg.. 24-04-2012

Achtergrond » (4)

Steunstee, Groningen. Foto: Willem Mes

Steunpunten en andere variaties 
Met name op het platteland is het draagvlak voor voorzieningen gering. Door slimme combinaties te maken, ontstaan.. 06-08-2009

Woonzorgboerderij 2.0
Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert.. 11-10-2011

Zorgco÷peratie
Een zorgco÷peratie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, ge´nspireerd.. 23-06-2009

Onderzoek » (4)

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen
Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en.. 08-06-2006

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden
De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een.. 18-10-2011

Stad slecht voor de gezondheid
Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische.. 09-06-2009