Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

35 resultaten gevonden met "trends"

Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen.. 24-03-2015

Forever Young: filmfestival en debat over generaties

Het filmfestival Forever Young start op donderdag 28 februari met twee filmpremières en een slotmanifestatie van het Europese Jaar voor Actief ouder worden en Solidariteit tussen de Generaties. Het festival vindt plaats in het nieuwe filmmuseum.. 28-01-2013

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze doen ook mee! De grote kracht van deze expositie.. 23-10-2014 15:19

Come Together: veel ideeën voor innovaties in de zorg

Onder het motto 'Come Together' willen ActiZ, PGGM en Microsoft een impuls geven aan de zorg in Nederland. Daarom deden zij in september een oproep om innovatieve ideeën in de zorg in te zenden met als resultaat 121 aanmeldingen. Inmiddels zijn.. 07-11-2013 14:08

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en beheren van huurwoningen tot het in samenwerking.. 26-08-2014 11:53

Interactieve muur vermindert dwaalgedrag van bewoners

In Zorgcentrum Vivium Naarderheem is het sinds kort een beetje rustiger op de gangen van de (gesloten) psychogeriatrische afdeling. Daar presenteerden drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam vorige week een nieuw wapen tegen dwaalgedrag.. 27-06-2012

Snelle toename van teleconsulten

Patiënten worden hierdoor sneller geholpen en hoeven minder vaak afspraken te maken bij het ziekenhuis. Ook het aantal onnodige verwijzingen is sterk afgenomen. 05-02-2009

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'

Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de.. 18-10-2010

Trends in klantinitiatieven

De positie van de klant in het veld van wonen, welzijn en zorg is aan het veranderen. De klant neemt steeds vaker het heft in eigen handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen.. 01-04-2006

Wat doe jij voor de maatschappij?

'Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen'. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende campagne 'Het nieuwe ouder worden'. Kenniscentrum.. 19-04-2012

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis, beleidswijzigingen en onzekerheden over wet- en.. 23-01-2014 13:40

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid

Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriëntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig.. 03-04-2012

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven minister Blok (BZK) en staatssecretaris Van Rijn.. 05-06-2014

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen

Het boek 'Design for Aging' met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker. Weidevogelhof en 25.. 21-03-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen

Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor - universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum 'Instituties voor de open samenleving' van de Universiteit.. 16-08-2012

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’

De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden. 16-03-2012

Corporatie Mooiland doet meer met minder

Woningcorporatie Mooiland laat in de film 'Thuis in zorg en welzijn' zien wat voor aanbod zij heeft op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De film laat ook zien dat corporatie zich aan het heroriënteren is. Mooiland is een woningcorporatie.. 11-12-2012

Innovaties voor gezond ouder worden gezocht

Het Zorginnovatieplatform heeft een 'Call voor Experimenten' uitgeschreven, waarin gezocht wordt naar innovaties voor gezond ouder worden. Organisaties uit alle sectoren van de maatschappij worden opgeroepen om innovatieve projecten in te dienen.. 22-02-2010

Overheid spreekt zich uit over Doe-democratie

De zogeheten 'doe-democratie' van maatschappelijke initiatieven is een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen, vindt het kabinet. Dat staat in een nota die minister Plasterk (BZK) op 9 juli 2013 presenteerde. De overheid moet.. 18-07-2013

Vilans: buitenlandse projecten kleinschalig

Vilans heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar Zorg op Afstand in internationale publicaties. In maart en april 2008 heeft men een zoekopdracht geplaatst naar publicaties in de online database van Pubmed. Het belangrijkste zoekwoord was.. 13-03-2010

De lange weg naar een smalle AWBZ 

Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale indicatieorganen, die moesten zorgen voor een .. 26-06-2013

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

Op 11 september 2013 spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren over de vraag hoe organisaties kunnen inspelen op.. 30-09-2013 16:56

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een.. 07-03-2012

Senioren glunderen van nieuwe zorg via iPad

Even gezellig een praatje maken via beeldbellen, een spelletje spelen, informatie uit de eigen buurt opzoeken, maatjes vinden of zorg en aandacht ontvangen via de huisarts of wijkverpleegkundige: voor vele klanten van thuiszorgorganisatie.. 04-07-2012

VitaValley lanceert zorginnovatie.nl, een platform voor co-creatie

VitaValley lanceert de website www.zorginnovatie.nl om een nieuwe impuls te geven aan het innovatievermogen in de zorg. Zorginnovatie.nl is het eerste open platform voor zorginnovaties in Nederland gericht op co-creatie. Op dit platform wordt een.. 14-11-2013 13:28

Website Beter Oud van start

De nieuwe website www.BeterOud.nl is online. BeterOud heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze innovaties zijn ontwikkeld door en voor professionals en.. 13-05-2015 11:23

Aandacht voor diversiteit is eerste stap naar toekomstbestendige zorg

'Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg', meent Deniz Özkanli, projectleider van Sefkat, een verpleeghuis in Boxtel voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Hij heeft er hard aan getrokken de afgelopen vijf.. 27-06-2012

Technologie en personalisering van zorg

Nieuwe zorgtechnologie maakt steeds meer onderdeel uit van het dagelijkse, persoonlijke leven. Een nieuwe, centrale trend bij de ontwikkeling van zorgtechnologie is personalisering. Personalisering betekent dat het individu de eigen gezondheid.. 27-01-2010

Verslag conferentie scheiden wonen zorg: slim samenwerken

Op 12 juni 2012 organiseerden het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en BOB Advies in samenwerking met Aedes en ActiZ de conferentie Scheiden van wonen en zorg in een vergrijzende samenleving: slim samenwerken door woningcorporaties.. 27-08-2012

Geslaagde bijeenkomst 'De toekomst van wonen en zorg'

Hoe ziet de toekomst van wonen en zorg eruit? En hoe in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden? Om die vragen draaide het op de bijeenkomst van 9 mei van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Bijna honderd bestuurders van.. 14-05-2012

Wijkgerichte zorg op afstand en slimme combinaties

Zorg wordt steeds vaker op wijkniveau georganiseerd, waarbij ook domotica (technologische toepassingen als alarmering en het inschakelen van camera's) wordt toegepast. De rol van zorgorganisaties en van corporaties stond centraal bij de.. 14-05-2008

TEDxBinnenhof zoekt innovaties in wonen en zorg

Innovatieve ideeën die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke problemen, dát is waar de organisatie van TEDxBinnenhof naar op zoek is. Denk aan oplossingen voor klimaatverandering, mobiliteit, duurzame energie en ook wonen en zorg.. 12-09-2013

Sterke groei allochtone ouderen in grote steden

De vergrijzing in Nederland treft vooral de landelijke provincies. Limburg en Drenthe tellen in 2025 de meeste 65-plussers (resp. 25% en 23%). Jongeren trekken weg naar stedelijke gebieden en ouderen blijven achter. In de landelijke provincies.. 28-06-2006

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op.. 23-02-2010

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz