Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

28 resultaten gevonden met "vermaatschappelijking"

Woonzorgboerderij 2.0

Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities.. 11-10-2011

Vraag om inclusief beleid

Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf' zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten.. 01-07-2007

Lokale Kracht in beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een nieuwe artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld', waarin steeds een ander project centraal staat. 14-11-2013 14:24

RIBW-bemoeizorg in beeld

Onlangs heeft de RIBW Alliantie de publicatie 'RIBW-bemoeizorg in beeld' uitgebracht. Deze publicatie beschrijft de bemoeizorg, zoals die anno 2007 ontwikkeld en uitgevoerd wordt door de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW's) in.. 16-05-2007

Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend

Ook binnen beschermd wonen willen cliënten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert.. 08-11-2007

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven

De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit.. 01-05-2006

Vermaatschappelijking van de zorg onderzocht

"Voorkom dat vermaatschappelijking van een recht een plicht wordt" is één van de aanbevelingen in de publicatie 'Vermaatschappelijking van de zorg: geluk(t) voor iedereen?'. 05-03-2008

Buurtsupers Speciaal: succesvol fenomeen

Buurtsupers Speciaal zijn een jong en succesvol fenomeen. Het zijn buurtsupers die worden gerund door een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. In de winkels werken mensen met en zonder beperking. 27-06-2006

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie

Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen.. 17-01-2006

Dagactiviteiten op nieuwe leest

Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn. Maar hoe worden.. 27-06-2013

De ‘zorgmantel’ even ophangen in Logeerhuis Kapstok

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar.. 09-12-2013 13:52

Eliasdreef, Poeldijk

De Eliasdreef in Poeldijk bestaat uit 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap in het Westland. 10-08-2004

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online

De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

Toepassingsvormen van kleinschalig wonen

Beschrijving van verschillende vormen van kleinschalig wonen, de plaats binnen de eigen organisatie en de samenhang met het totale zorgaanbod in de wijk. 01-12-2004

Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk

RIBW's (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan wonen, zorg en welzijn in de wijk. In Midden-Brabant is de positie van de RIBW in de wijk de laatste jaren sterk veranderd. In een artikel.. 28-08-2007

Pleidooi ‘Maak doe-het-zelf-zorg mogelijk’

Regelgeving die aansluit bij de groeiende verantwoordelijkheid van burgers en burgercollectieven. Mogelijkheden voor integrale bekostiging en toegang tot de zorgmarkt. Deze drie elementen vormen de kern van de oproep van het Platform zorgco.. 12-12-2013 13:54

Omgekeerde integratie in Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout realiseerde Stichting Het Raamwerk samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua op het terrein van de voormalige Stichting De Bollenstreek twee appartementencomplexen voor mensen met en zonder beperking. De complexen De.. 20-03-2006

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten

De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk.. 14-09-2006

Welkom in de samenleving?

Deze brochure laat in de vorm van essays, interviews en goede voorbeelden zien wat de ervaringen zijn met participatie van kwetsbare burgers. Hoe worden mensen met een beperking opgenomen in het leven van alledag in de wijken en dorpen waar zij nu.. 01-08-2009

Steunpunt IJsduikerstraat, Leidschenveen

Beschrijving van het steunpunt IJsduikerstraat voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in de VINEX-wijk Leidschenveen. 01-04-2003

'Meedoen' blijft lastig voor mensen met een beperking

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deden in 2008 in grote lijnen nog net zo weinig mee in de samenleving als in 2006. De Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben daar weinig verandering in.. 27-05-2010

Wonen in de wijk vraagt aandacht

De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en.. 09-08-2007

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn

Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de.. 18-09-2008

Begeleiding noodzakelijk bij wonen in de buurt

Zelfstandig wonen en professionele begeleiding zijn belangrijk voor  mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Dat blijkt uit het rapport 'Een ander leven' bij SCP-onderzoek naar kwetsbare mensen in de.. 15-07-2008

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen.. 08-03-2013

Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering: een actueel debat

De discussie over het gewone wonen voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen is weer helemaal actueel. Moet iedereen in wijken wonen, of zijn mensen met beperkingen soms beter af in een beschermde woonomgeving? De sessie 'Grenzen.. 01-05-2008

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?

Uit onderzoek van TNS NIPO naar 'Beeldvorming over psychiatrische patiënten en mensen met een beperking' blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook.. 01-10-2005

Weinig participatie bij zelfstandig wonen

Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de.. 19-01-2009

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz