Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

30 resultaten gevonden met "verzorgingshuizen"

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht.. 05-03-2013

Programma Langer Thuis

Er is al veel over gezegd en geschreven, Nederland staat aan de vooravond van een transitie van de verzorgingsstaat, waarbij de lokale overheid een centrale rol zal spelen; faciliterend en stimulerend voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers.. 11-06-2014 16:40

Ouderen en wonen met zorg (2013-2023)

De kaart van Nederland toont de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio over de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen. In de donkergroen gekleurde regio’s.. 03-04-2014

Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk

Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg 
Meer hotel dan woongebouw, aldus het bouwkundige oordeel over verzorgingshuizen. Dat maakt het lastig om de oudere gebouwen een nieuwe woonfunctie te geven. Dan moet er.. 06-01-2014 11:23

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van Woonzorg Nederland of het omvormen.. 24-04-2014

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een zelfstandige woning moeten zien te redden. Wat krijgen.. 29-01-2013

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer

Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid domoticapakket. 27-10-2006

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische keuzes delen? Dan houden het Aedes-Actiz.. 08-04-2013

Alles wat u wil weten over de zorg, maar nooit durfde te vragen

Voor iedereen die betrokken is bij zorg en daar meer over wil weten, is bij ActiZ de publicatie De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart - feiten, financiering, kosten en opbrengsten verschenen. De uitgave van de.. 30-05-2012

Energiestrijd Verzorgingshuizen

Drie maanden zoveel mogelijk besparen op gas en elektriciteit. Die uitdaging kunnen verzorgingshuizen vanaf 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - met elkaar aangaan. Dan begint de Energiestrijd Verzorgingshuizen 2013-2014. De competitie is.. 19-09-2013 13:30

Zorghotel Breda: Hotel Merlinde

Hotel Merlinde is een zorghotel in het centrum Breda en is gericht op herstel na operatie, op kracht komen en overname mantelzorg. In Hotel Merlinde is vierentwintig uur per dag een team van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam, ondersteund.. 19-04-2006

De Meerpaal, Vlaardingen

Met het bungalowwonen realiseert De Meerpaal in Vlaardingen kleinschalige zorg binnen de muren van een verzorgingshuis. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. 01-04-2005

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook hoe we op korte termijn meer vormen van verzorgd.. 03-03-2014

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer

Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid domoticapakket. 27-10-2006

Multifunctioneel centrum Loericker Stee, Houten

Beschrijving van een multifunctioneel gebouw met een combinatie van ouderenzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, een apotheek, huisartsenpost, transmuraal centrum, kinderopvang en een dienstencentrum. 01-04-2003

Juridische aspecten van klantenbinding bij scheiden van wonen en zorg

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 07-12-2006

Op zoek naar ontmoeting in het seniorencomplex

De trend is wel een beetje over, maar ze staan er natuurlijk nog volop: woonzorgcomplexen met een atrium. Bedoeld voor ontmoeting maar vooral symbool van het wensdenken van architecten en opdrachtgevers. Want wie gaat er gezellig zitten onder het.. 26-01-2012

Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ

Sluit zoveel mogelijk verzorgings- en verpleeghuizen. Volgens Jos de Blok kan dat en moet het. Geen enkele oudere vindt het fijn om naar zo'n instelling te verhuizen, meent de oprichter van Buurtzorg, en het organiseren van zorg thuis zou ook.. 18-03-2013

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast het ministerie van BZK ondersteunt tevens het.. 17-12-2013

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu 'VPT-huis'

Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan verzorgingshuisplaatsen, was de schrik bij Hoppesteyn groot. Maar.. 26-03-2013

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen.. 02-04-2013

ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3

Het afschaffen van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1, 2 en 3 heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en cliënten. ActiZ en Aedes luidden hierover de noodklok aan de vooravond van het Tweede Kamer debat over de toekomst.. 04-07-2012

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belanghebbenden een beeld te geven van de nieuwe.. 23-06-2014 16:33

'De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan'

In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse woningcorporatie SOR. Hij gaat in op de gevolgen.. 12-02-2013

Gezocht: Knelpunten en succesverhalen verhuur verzorgingshuis appartementen

Onder andere naar aanleiding van de inbreng van ActiZ start het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar knelpunten bij verhuur van verzorgingshuisappartementen. Naast knelpunten bij verhuur van bestaand vastgoed dat leeg komt, richt.. 25-11-2013 14:02

St. Franciscus, Veendam

Voorbeeld van een verzorgingshuis dat is getransformeerd tot een woonzorgcomplex. Het huis heeft een erkenning als verzorgingshuis met nul plaatsen. De 72 bewoners huren een ruim appartement en hebben een omvangrijk, facultatief dienstenpakket tot.. 01-03-2004

Dementieproject 'Leefcirkels' wint Smart Homes Award 2012

Stichting tanteLouise-Vivensis uit Bergen op Zoom heeft de Smart Homes Award voor het beste gerealiseerde domoticaproject gewonnen. Het winnende project 'Leefcirkels' biedt dementerende ouderen meer leef- en bewegingsvrijheid en zorgt er voor dat.. 05-12-2012

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt.. 21-02-2013

Cliëntdossiers digitaal bij de hand met tablet

Verpleegkundigen van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch gebruiken dagelijks een tablet bij hun werkzaamheden in het verzorgingshuis. Hierdoor hebben ze altijd de actuele dossierinformatie van een cliënt bij de hand. Ook de overdracht is door de.. 12-05-2011

Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

In de media is op dit moment veel ophef over het sluiten van verzorgingshuizen. Bijna dagelijks is er een nieuw bericht over te lezen. Berenschot heeft begin 2013 berekend dat er de komende drie jaren sluiting dreigt voor ruim 800.. 31-03-2014 13:57

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz