S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

69 resultaten gevonden met "woonzorgtechnologie"

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

06 MEI 2013 -Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica..

Zorg en Technologie

13 OKT 2010 - De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen van een vergrijzende bevolking en een krappere arbeidsmarkt het hoofd bieden. Anderzijds is technologie ook een middel om cli..

Toolkit Zorg met ICT

10 DEC 2012 -Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie – en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te..

Thuistechnologie voor corporaties

06 MEI 2013 - Corporaties staan voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen, woningen levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen..

Training Oriëntatie op thuistechnologie

21 MEI 2014 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert met Atrivé op 2 oktober 2014 voor de derde keer de basistraining 'Oriëntatie op thuistechnologie'. Deze ééndaagse training is bestemd voor..

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

24 FEB 2014 -Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta..

De toekomst van beeldschermzorg

28 APR 2016 -Beeldschermzorg wordt in Nederland al veel toegepast om mensen met een zorgvraag langer zelfstandig te laten wonen. Maar het ‘opschalen’ van deze inzet van zorgtechnologie blijft lastig. Het..

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland

17 FEB 2015 -Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het..

Een goed voorbeeld: slim wonen in de toekomst

12 JUL 2016 -Hoe wonen we in de toekomst? Wie wil het antwoord op die vraag nou niet weten? Daarom houden wetenschappers en andere toekomstdenkers zich al decennia bezig met deze vraag. Al in 1957 werd het..

Dementie modelwoning laat technologische oplossingen zien

15 MEI 2012 -In Woerden is sinds kort een dementie modelwoning te bezichtigen. De woning is een samenwerking van OTIB en Alzheimer Nederland binnen het project Technologie Thuis Nu! In de..

Veilig en vitaal thuis blijven wonen dankzij technologie

08 SEP 2016 -Er zijn duizenden initiatieven, projecten en pilots op het gebied van thuiszorgtechnologie, met producten als personenalarmering, leefstijlmonitoring, medicijndispensers, communicatie-apps en..

Overleg zorgkantoor en andere stakeholders, aanvragen financiering

10 DEC 2012 - Of een gekozen ICT-toepassing te realiseren is, hangt natuurlijk ook af van de bekostiging ervan.

Offertetraject en keuzeproces system integrator

10 DEC 2012 - Aan de hand van het functioneel Programma van Eisen kan worden overgegaan op het offertetraject en de keuze van een system integrator.

Norm Kwaliteitseisen Telemedicine gepubliceerd

17 MRT 2011 - De norm NEN 8028 Kwaliteitseisen telemedicine is gepubliceerd. De kwaliteitseisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, de zorgvragergebonden processen en de..

Ouderen met dementie op de radar

09 MRT 2012 - Verpleeghuis De Wiekslag van Zorgpalet Baarn-Soest start een unieke proef van een jaar om de veiligheid van bewoners met dementie te vergroten. Met behulp van een radar, die ook gebruikt wordt door..

Stap 1: (Zorg)dienst ontwerpen

10 DEC 2012 -Na het besluit een project te starten is de eerste stap het concretiseren van de zorgdienst die u met behulp van technologie wilt gaan ontwikkelen en aanbieden.

Wonen met dementie in de toekomst

27 OKT 2016 -In Emmen is het 'Dementiehuis van de toekomst' geopend. De woning is een voorbeeld en inspiratiebron voor professionals en mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Het huis laat zien..

Nominaties bekend voor Support Innovatieprijs 2012

05 APR 2012 - Ideeën, concepten en producten die het dagelijks leven met een functiebeperking gemakkelijker en toegankelijker maken, konden meedingen naar de Support Innovatieprijs 2012. De vakjury heeft 5..

Tablet helpt oudere in Born langer zelfstandig wonen

23 FEB 2016 -Woningcorporatie Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG), zorgorganisatie Zuyderland en gemeente Sittard-Geleen bundelen hun krachten om oudere huurders zo lang mogelijk verantwoord en prettig..

Stap 4: Afronden (maatschappelijke) businesscase en besluitvorming 

10 DEC 2012 -In deze stap neemt de Raad van Bestuur een besluit over het al dan niet voortzetten van het project, dus van de implementatie van Zorg met ICT.

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

18 JUN 2012 - Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen..

Dementieproject 'Leefcirkels' wint Smart Homes Award 2012

05 DEC 2012 - Stichting tanteLouise-Vivensis uit Bergen op Zoom heeft de Smart Homes Award voor het beste gerealiseerde domoticaproject gewonnen. Het winnende project 'Leefcirkels' biedt dementerende ouderen..

Nieuwe fase Zorg op Afstand: Platform Zorg en Technologie

24 JAN 2011 - De ontwikkeling en implementatie van Zorg op Afstand gaat een volgende fase in. Om dit te markeren is het Netwerk Zorg op Afstand omgedoopt in het Platform Zorg en Technologie. Het Platform bestaat..

Stap 3: Functies technologie uitwerken

10 DEC 2012 -In deze stap werkt u het plan voor het inzetten van technologie concreter uit. Bovendien verkrijgt u inzicht in de kosten en financieringsmogelijkheden.

Menukaart thuistechnologie laat senioren langer thuis wonen

13 DEC 2012 - Langer thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving is ook de wens van de groeiende groep senioren die bij Woonstichting De Marken huurt. Thuistechnologie leek de corporatie daarvoor de meest..

Besluit

10 DEC 2012 - De organisatie neemt het besluit om een project te starten waarin de mogelijkheden worden verkend en uitgewerkt om technologie in te zetten in het zorgproces.

Zorg Innovatie Atelier toont nieuwste domotica en zorgtechnologie

08 FEB 2017 -Zorgorganisatie Vivantes heeft samen met een aantal partners, waaronder woningcorporatie Maaskant Wonen, het Zorg Innovatie Atelier in de Aelserhof in Elsloo (L) opgezet. In het ZIA wordt de..

Ervaringen met Zorg-op-afstand in de thuiszorg

03 MEI 2011 - De ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden met Zorg-op-afstand is erg afhankelijk van hoe de desbetreffende technologie wordt geïntroduceerd. Over het algemeen is men positief, al ziet men..

Stap 5: Voorbereiden en uitvoeren implementatie

10 DEC 2012 -

SCP: Robots en slim organiseren oplossingen voor de toekomst

27 DEC 2016 -Van alle domotica-uitvindingen van de afgelopen jaren blijkt maar een klein percentage echt effectief. Toch moet technologie een belangrijke factor worden in het langer thuis wonen, zo blijkt uit..

Stap 7: Gebruiksfase

10 DEC 2012 -De technologie wordt in de praktijk gebruikt.

Nieuw Dossier Zorg en Technologie online

26 JAN 2011 - Het nieuwe en uitgebreide dossier Zorg en Technologie is live. De nieuwe webpaginas zijn de opvolgers van de website Zorgopafstand.net.

Interactieve muur vermindert dwaalgedrag van bewoners

27 JUN 2012 -In Zorgcentrum Vivium Naarderheem is het sinds kort een beetje rustiger op de gangen van de (gesloten) psychogeriatrische afdeling. Daar presenteerden drie studenten van de Hogeschool van..

TEDxBinnenhof zoekt innovaties in wonen en zorg

12 SEP 2013 - Innovatieve ideeën die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke problemen, dát is waar de organisatie van TEDxBinnenhof naar op zoek is. Denk aan oplossingen voor klimaatverandering..

Stap 0: Planvoorbereiding 

10 DEC 2012 - Aanschaf en implementatie van domotica in de zorg start met een goede voorbereiding. Het begint met een visie van de organisatie op het gebruik van technologie in de zorg en het besluit om een..

Evaluatie pilot Medido, de slimme medicijndoos

03 MEI 2011 - De cliënt kan met behulp van de Medido - de slimme medicijndoos - zelfstandig medicatie innemen,  zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulpverlening. ZZG Zorggroep heeft in 2010 in..

Langer thuis met dementie door beeldbellen

01 JUL 2011 - Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliënt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek..

Hulpmiddelenwijzer.nl is live

26 OKT 2016 -Sinds kort is de vernieuwde website Hulpmiddelenwijzer.nl live gegaan. De site is door Vilans ontwikkeld samen met onder andere het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en vele andere partijen die..

Innovatie in wonen en zorg brengt bouwsector in beweging

03 JUL 2014 -Ook in de bouwsector staat langer thuis wonen van ouderen op de agenda. Op de InnovatieBoost Markt van Bouwend Nederland was Wonen en Zorg nadrukkelijk geprogrammeerd naast innovaties in..

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

11 OKT 2013 - De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig..

Online dossier eHealth moet zorgvernieuwers ondersteunen

03 JUL 2012 - Bij zorgvernieuwers bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden om eHealth toepassingen te laten gebruiken door zorgprofessionals en patiënten, waardoor het doorlopen van procedures vaak..

Dementievriendelijke gemeenten nodigen mensen uit

30 MEI 2013 -Ruim 70% van mensen met dementie woont thuis en een behoorlijk percentage (ruim 80%) van de mantelzorgers is overbelast. Hoe bereiden gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties..

Je kunt er ook mee bellen

09 MEI 2011 -Nederlanders zonder mobiele telefoon zijn moeilijk te vinden. Binnen een paar jaar geldt dat ook voor landgenoten zonder smartphone. Dat je met de smartphone kunt bellen is inmiddels van..

Gratis beeldbellen op proef bij Amaris Zuiderheide

22 FEB 2011 - Cliënten van Amaris Zuiderheide kunnen door de pilot Zibber4free gratis beeldbellen met vrienden en familie. Amaris Zuiderheide in Hilversum werkt hier voor samen met het regionale kennis- en..

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

07 FEB 2013 - Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC..

Drie extra deelnemers Kleinschalig Wonen met domotica

13 MEI 2011 - Het ministerie van VWS en Syntens hebben de drie extra deelnemers gekozen voor het project Kleinschalig Wonen met domotica. Het project kende al tien regionale initiatieven. De drie zeer..

Opstellen van het functioneel Programma van Eisen

10 DEC 2012 - Een belangrijke (sub)stap in het traject van aanschaf en implementatie van domotica is het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE).

Online overzicht projecten Zorg op Afstand

23 MRT 2011 - Een databank voor Nederlandse projecten van zorg op afstand in de langdurende zorg, dat was er nog niet. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg wil hiermee een overzicht bieden van projecten..

Ouderen positief over woningaanpassingen

17 AUG 2016 -Woonstichting Valburg heeft de afgelopen maanden een ‘gewone’ bestaande corporatiewoning heringericht: de Keuze Thuis-woning. In de woning in Andelst konden ouderen en hun familieleden..

Internationaal subsidieprogramma voor zorg-ICT

10 FEB 2011 - Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van het internationale programma Ambient Assisted Living (AAL). Het programma loopt tot en met 2013. Het doel van AAL is om door middel van slim..

Ouderen positiever over domotica dan professionals

11 OKT 2011 - Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste..

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

08 JAN 2013 - Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden ten behoeve van de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale..

Geslaagde bijeenkomst 'De toekomst van wonen en zorg'

14 MEI 2012 - Hoe ziet de toekomst van wonen en zorg eruit? En hoe in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden? Om die vragen draaide het op de bijeenkomst van 9 mei van het Aedes-Actiz..

Leerpunten van zorgorganisaties bij invoering Zorg op Afstand

18 JAN 2011 - In het programma 'Zorg op afstand, dichterbij' (2007-2010) werkten 20 lidorganisaties van ActiZ intensief samen bij de invoering van zorg op afstand. Zorg op afstand maakt het mogelijk cliënten..

AAL wil met subsidieronde ouderen steunen bij dagelijkse activiteiten

17 FEB 2012 - De vijfde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living (AAL) staat in het teken van ondersteuning van ouderen bij hun dagelijkse activiteiten. Vanaf eind februari kunt u ideeën indienen..

Stap 2: (Zorg)dienst uitwerken

10 DEC 2012 - In stap 1 heeft u bepaald wat voor soort dienst u gaat ontwikkelen en wat de contouren zijn van de (maatschappelijke) business case die daaraan ten grondslag ligt. In stap 2 werkt u dat verder..

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur

24 JUN 2011 - De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door..

Gratis app voor mantelzorgers

04 APR 2011 - Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door..

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

09 DEC 2014 -Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen..

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

23 OKT 2014 -Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze..

Heldere richtlijnen nodig voor gebruik domotica en eHealth

16 JUL 2013 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept zorgaanbieders op om bij het gebruik van domotica en eHealth de ontwikkelde handreikingen te benutten. Daarnaast vraagt de inspectie de veldpartijen om de..

Missie en visie

10 DEC 2012 - Voor de start van een project Zorg met ICT is het van belang om vanuit de organisatie een visie te vormen op de inzet van domotica in de zorg. Deze visie is het vertrekpunt en het mandaat voor de..

Zorgstandaard Dementie geeft ook invulling aan wonen

05 SEP 2013 - Wat is goede dementiezorg? En aan welke eisen moet deze zorg voldoen? Het antwoord op deze vragen is vanaf heden te vinden in de ‘Zorgstandaard Dementie’. Deze publicatie van Alzheimer Nederland..

Stap 6: Realisatie

10 DEC 2012 -In deze stap gaat u de (zorg)dienst en technologie daadwerkelijk implementeren.

De Prinsemarij: techniek ondersteunt zelfredzaamheid

09 JUL 2015 -Zelfredzaamheid is het uitgangspunt van woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Het nieuwbouwproject van zorgorganisatie Het Spectrum en woningcorporatie Trivire is in 2013 opgeleverd. De bouw..

Kosteneffectiviteit videocommunicatie nog niet bewezen

16 MEI 2011 - Er kan nog niet geconcludeerd worden dat invoering van videocommunicatie of beeldbellen in de zorg thuis kosteneffectief is. Het tegendeel kan echter ook niet worden bewezen. Dit is de conclusie..

Beeldbellen ambitieus opgepakt in Parkstad

29 APR 2011 - De gemeente Parkstad in Limburg sluit driehonderd inwoners aan op een videonetwerk voor beeldbellen. De geselecteerde ouderen worden via zorgorganisaties aangesloten op het netwerk. De inwoners..

Cliëntdossiers digitaal bij de hand met tablet

12 MEI 2011 - Verpleegkundigen van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch gebruiken dagelijks een tablet bij hun werkzaamheden in het verzorgingshuis. Hierdoor hebben ze altijd de actuele dossierinformatie van een..

Come Together: veel ideeën voor innovaties in de zorg

07 NOV 2013 -Onder het motto 'Come Together' willen ActiZ, PGGM en Microsoft een impuls geven aan de zorg in Nederland. Daarom deden zij in september een oproep om innovatieve ideeën in de zorg in te zenden met..

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

D E F