Zorghotel - korte beschrijving

Korte beschrijving

Om te kunnen spreken van een zorghotel, dient er in onze optiek sprake te zijn van de kenmerken van een hotel in combinatie met zorg.
Dat betekent:
1) de gast verblijft tijdelijk in het zorghotel en gaat in principe terug naar huis;
2) in het hotel is er de mogelijkheid van 24 uurszorg- en dienstverlening;
3) het verblijf is in een hotelachtige setting, wat inhoudt:
a) een servicegerichte organisatie,
b) met een comfortabele accommodatie en diverse faciliteiten.

Raakvlakken met andere concepten

Privaat geld in wonen en zorg

Er zijn woonzorglocaties die de naam zorghotel voeren, maar waar geen sprake is van tijdelijk verblijf. Het woord zorghotel wordt dan gebruikt om aan te geven dat men er kan wonen met een luxe pakket van zorg- en dienstverlening. Veelal gaat het hier om initiatieven waar aan bewoners een private financiering gevraagd wordt bovenop de publieke financiering van de zorg. Lees meer over het combineren van private en publieke financiering bij Privaat geld in wonen en zorg.


zoeken in 118 websites