Zorghotel - meerwaarde

Meerwaarde zorghotels

  • Zorghotels bieden een tussenstap tussen ziekenhuis en thuis waardoor mensen eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Dit is een duidelijk voordeel voor de klant die sneller het ziekenhuis kan verlaten en kan herstellen in een prettige omgeving. Naast deze kwaliteitswinst is er een kostenvoordeel.
  • Tijdelijk verblijf in een zorghotel zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk langer thuiswonen en niet of later verhuizen naar een woonzorgomgeving.

Reden van verblijf in zorghotel

Mogelijke redenen voor mensen om tijdelijk in een zorghotel te verblijven:

  • Na een ziekenhuisopname als tussenstap voordat men weer naar huis gaat verblijft men enkele dagen tot enkele weken in een zorghotel.

Het kan dan gaan om ziekenhuisverplaatste zorg of thuisverplaatste zorg, dat wil zeggen om zorg die anders geboden was in het ziekenhuis respectievelijk de thuissituatie.

  • Het thuis wonen met (mantel)zorg is tijdelijk niet mogelijk, bijvoorbeeld bij tijdelijke toename van de zorgvraag, ziekte of overbelasting van de mantelzorger of om ziekte of overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel maakt dat het thuis wonen met (mantel)zorg daarna weer mogelijk is.
  • Vakantie in een aangepaste omgeving met de mogelijkheid van zorg (vergelijkbaar met thuiszorg).

Mogelijke secundaire functies van het zorghotel:

  • Overbruggingszorg naar een longstay voorziening als een verpleeghuis. Deze functie zal eerder vervuld worden door een zorghotel dat gekoppeld is aan een AWBZ-zorginstelling dan aan een zelfstandig zorghotel of een zorghotel in een ziekenhuis.
  • Logeerfunctie bij frequent polikliniekbezoek of i.p.v. opname. Er is een groep mensen die frequent naar de polikliniek moet maar ver van het ziekenhuis woont danwel een groep die opgenomen wordt in het ziekenhuis voor met name onderzoek of observatie. Voor deze groep kan een zorghotel bij een ziekenhuis een goed alternatief zijn.
  • Logeerfunctie familie vergelijkbaar met logeerhuizen voor familieleden van patiënten op ziekenhuisterreinen.
  • Logeerfunctie voor medewerkers. In enkele zorghotels (bijvoorbeeld in de plannen voor het zorghotel bij het AMC in Amsterdam) wordt een logeerfunctie gecreëerd voor buitenlandse medewerkers of ten behoeve van een trainings- en opleidingsfunctie van de zorginstelling.
  • Er zijn zorghotels die ook terminale zorg bieden. Het is erg afhankelijk van de aard en sfeer van het zorghotel of deze functie te combineren is.

zoeken in 118 websites