Zorghotel - varianten

Variatie in locatie

Binnen de zorghotels voor een brede doelgroep zien we de volgende varianten:

  • Zorghotels binnen de muren van een ziekenhuis.
  • Zorghotels binnen de muren van een (AWBZ-)zorginstelling.
  • Zorghotels op een zelfstandige locatie.

Variatie in doelgroep

Daarnaast zijn er zorghotels voor specifieke doelgroepen, zoals:

  • Kraamhotels.
  • Logeerhuizen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking.
  • Zorghotels voor mensen met (voorheen) psychische/psychiatrische problematiek.

Logeerhuizen

Een logeerhuis is een aparte voorziening waar meerdaagse overname van zorg wordt geboden met als expliciet doel de mantelzorger te ontlasten. In een onderzoek naar logeerhuizen in Noord-Holland wordt de naam logeerhuizen gebruikt voor alle doelgroepen. Lees meer.
Logeerhuizen bieden mensen de mogelijkheid met een bepaalde regelmaat enkele dagen te komen logeren als een vorm van respijtzorg. Deze logeerhuizen hebben vaak een regionale functie. Logeerhuizen richten zich veelal op mensen met een lichamelijk, verstandelijke of zintuigelijke beperking of op mensen met psychiatrische problemen.

Herstellingsoorden

In Nederland kennen we al langer herstellingsoorden. Dit zijn zorghotels waar mensen over het algemeen voor een periode van maximaal 6 weken verblijven. Herstellingsoorden kennen vaak voorrang bij opname en een korting op de dagprijs toe aan leden. Indicaties voor opname zijn o.a.: postoperatief herstel, herstel van ziekte (al dan niet in combinatie met mentale overbelasting), time-out voor chronisch zieken, op verhaal komen voor mantelzorgers, overbrugging naar verzorgings- of verpleeghuis. Gasten van de herstellingsoorden kunnen gebruik maken van AWBZ financiering. Tevens vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars een gedeelte van de dagprijs. Lees meer.


zoeken in 118 websites