Omslag hulpmiddelengids 'Handig bij Zelfstandig'

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden

De gemeente Amsterdam heeft een hulmiddelengids gemaakt voor het veilig en zelfstandig wonen van mensen met dementie. In de gids 'Handig bij Zelfstandig' staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in huis. Hierdoor wordt het voor de bewoner en eventuele partner gemakkelijker en plezieriger om zelfstandig te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn vooral bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Veiligheid en niet vergeten

Het gaat in de gids om middelen die de veiligheid bevorderen (een vloeralarm of een doorgangmelder), die helpen om dingen niet te vergeten (zoals een praatknop), die het gebruiksgemak van apparaten bevorderen (bijvoorbeeld een eenvoudige afstandsbediening), die helpen om zaken te onthouden (zoals speciale kalenders en klokken) en hulpmiddelen die achteraf helpen (zoals een sleutelvinder of een SOS-armband).

De hulpmiddelen zijn ingedeeld per ruimte in huis. Per hulpmiddel wordt aangegeven voor welke situatie het een oplossing biedt, wat de werking is, een prijsindicatie, en waar het te verkrijgen is. Er staan tips bij voor de zorgverlener en de mantelzorger.

Meer informatie

  • Download de gids 'Handig bij Zelfstandig' (pdf, let op: 2,1 Mb) op de website van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam. 

08-04-2010