Huize Anna

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven

Meer en meer particulieren willen een kleinschalige woonvorm starten voor hun kind, partner of ander. PRIMO nh – Centrum voor Maat­schap­pe­lijke Ontwikkeling in Noord-Holland – en de Provincie Noord-Holland ondersteunen deze initiatiefnemers op weg naar een woonvoorziening.

Dat kleinschalig wonen terrein wint is niet verwonderlijk. Want, kleinschalig wonen is vooral gewóón wonen. En dat is wat ook veel mensen die niet langer thuis kunnen wonen door handicap of ziekte, willen. In een klein­schalige woonomgeving woon je met een kleine groep mensen, is er veel aandacht en tijd voor elkaar en kun je een handje meehelpen in de huishouding.

Provincie en PRIMO nh bieden steun in de rug

Een wooninitiatief ontwikkelen is namelijk best lastig. Hoe start je een kleinschalige woonvorm? Welke problemen en obstakels vind je op je weg en wie kan je helpen? Waar vind je informatie? De nieuwe website www.kleinschaligwonen-nh.nl van PRIMO nh en de provincie zet actuele informatie over financiering, onder­steu­nings­­mogelijkheden en Noord-Hollandse praktijkvoorbeelden op een rij.

Website biedt praktische kennis voor klantinitiatieven

Hiermee komt de website tegemoet aan de behoefte van particuliere initiatiefnemers aan praktische kennis en informatie. Zo vormen de ervaringen van bestaande wooninitiatieven of woonvormen in wording een belangrijke informatiebron met knelpunten, tips en adviezen of stappenplannen. Maar ook overzichtlijsten van bestaande initiatieven en mogelijke samenwerkingspartners in Noord-Holland staan op de site. Daarnaast geeft de site een overzicht van de actuele ontwikkelingen en kan iedere belangstellende op een digitaal prikbord een bericht plaatsen. Zo kunnen mensen in contact komen met elkaar door bijvoorbeeld het stellen van vragen en het aanbieden van vacante plaatsen.

Meer informatie

  • Website www.kleinschaligwonen-nh.nl voor kleinschalige particuliere wooninitiatieven

01-02-2010