MFA Nesselint in Rotterdam

Doordenken over multifunctionele accommodaties

MFA Lab presenteert op 28 mei 2010 formules voor (gastvrije) exploitatie van meervoudig te gebruiken maatschappelijke centra. MFA Lab is een ontwikkelplatform van onder andere gemeenten en woningcorporaties. Het richt zich specifiek op exploitatie en beheer van multifunctionele accommodaties. Het ontwikkelplatform wil zich graag verder uitbouwen en organiseert daarvoor een kennismakingsbijeenkomst.

Verbinding met de wijk

In Nederland worden er elk week drie multifunctionele centra opgeleverd; brede scholen, cultuurhuizen, dienstencentra. De verwachtingen zijn hoog, maar worden vaak niet ingelost. De grootste pijn zit bij het beheer en de exploitatie. Dat kan beter, anders en rendabeler. Deze constatering ligt ten grondslag aan het MFA Lab, een innovatief samenwerkingsverband van gemeenten, corporaties, SW-bedrijven en specialisten. MFA Lab stelt dat multifunctionele centra alleen succesvol zijn als gastvrijheid, ondernemerschap en verbinding met de wijk niet alleen met de mond beleden worden, maar ook echt worden gepraktiseerd.

Haalbare exploitatieformules

Met de vraag hoe dat te bereiken is het MFA Lab in 2009 gestart. Kenmerkend voor haar benadering is het besef dat je geen MFA 'voor iedereen' kan maken, maar duidelijk kleur moet bekennen. In dat licht zijn zes leefstijlgerichte archetypes onderscheiden. Op basis van deze archetypes wordt doorgedacht en doorgerekend aan haalbare exploitatieformules.

Kennismakingsbijeenkomst

Op 28 mei 2010 wil MFA Lab de nieuwe inzichten en inspiratie delen. Nevendoel is om deelnemers in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met het MFA Lab met de mogelijkheid in te stappen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Meer informatie

  • Lees meer over de opzet van de kennismakingsmakingsbijeenkomst op de website van MFA Lab

08-04-2010